www.oudzelhem.eu

Huidig adres:  
Vorig adres:  Brinkweg 23
Website:  
Opmerkingen:  Bedrijf verplaatst en fabriek overgenomen door de VIV
Aan dit artikel werkten mee: H. Jonas, W. Hartemink en H. M. Somsen
Foto's:  Diverse fotograven en website's

 

image001

 

 

In 1902 werd in Halle een vergadering uitgeschreven, in café Oosterink, om tot een oprichting te komen van een zuivelfabriek. Er werd in principe besloten om een handkrachtfabriekje op te richten in de buurt van Halle. In Zelhem waren de plannen van Halle al snel bekend. Ook Zelhemse boeren wilden hun melk wel leveren. Toen ontstond er de mogelijkheid om een stoomfabriek op richten, omdat voldoende boeren melk wilden leveren.

 

Op de vergadering van 9 juli 1902, in café Berendsen, werd door 67 leden besloten om de fabriek op te richten.

 

Uit 29 sollicitanten werd de heer T. Wassenaar uit Birdaard benoemd tot directeur en op maandag 19 januari 1903 kon de eerste levering melk beginnen. Naast de directeur werkten er toen 4 man personeel. waarvan alleen de directeur en de assistent botermaker met het werk op de hoogte waren. In het begin stonden nog heel wat boeren afkerig van de nieuwe koers. In elk geval wilden ze eerst de kat nog eens uit de boom kijken. 't Mocht eens verkeerd gaan!
In 1904 gaf de aanschaffing van een dure koelmachine aanleiding tot hoog oplopende discussies. Dat was geen wonder. Op de meeste fabrieken ontbrak deze dure machine nog. In de Friese fabrieken gebruikten ze ijs, wanneer ze lage temperaturen nodig hadden. Bij winterdag werd dat uit sloten en plassen gehaald.
In 1914 brak een moeilijke tijd aan vanwege de mobilisatie. De directeur en de helft van het personeel moest onder de wapens.
In 1918 werd bij vertrek van de heer Wassenaar de heer Arendsen, die als assistent aan de fabriek werkzaam was, tot directeur benoemd. Onder zijn rustige leiding mocht de fabriek zich aanpassen en uitgroeien tot wat Erica is geworden.

 

In 1911, 1916, 1919, 1926 werden er al belangrijke verbouwingen gedaan aan de fabriek. In 1907 werd er een paardenstal gebouw bij de fabriek.

 

 

image002

Coöp. stoomzuivelfabriek Erica omstreeks 1903, gebouwd door Keuper en Baars uit Doesburg voor 7.372,-- gulden, de machine-installatie werd geleverd door J. en H.W. v.d. Ploeg uit Grouw en deze koste 10.453,-- gulden. De grond (op de Zilverberg) waarop deze fabriek is gebouwd werd geschonken door de vrouw van notaris Schepers-Sesink, als dank stond haar naam op de eerste steen.
Het was zo klein dat eerst de machines geplaatst werden en toen kon het fabriekje erom heen gebouwd worden. De oude fabriek had ook nog een gevelsteen met de spreuk "Eendracht maakt macht". De karakteristieke schoorsteen is in juni 1986 gesloopt.

Foto uit collectie van Wilco Wechgelaer

 

image003

Coöp. stoomzuivelfabriek Erica, na de verbouwing in 1911

Foto uit collectie van Wilco Wechgelaer

 


image004

Coöp. stoomzuivelfabriek Erica, na de verbouwing in 1911

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 

image005

Tekening © door Henk Ooyman

 

image006

Opname omstreeks1915

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


image007

Opname omstreeks1915

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


008 1909 melkleveren

Coöp. stoomzuivelfabriek Erica in 1920

Foto uit collectie van Wilco Wechgelaer

 

image009

Omstreeks 1928

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 

image010

Omstreeks 1928

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


image011Omstreeks 1952, met melkpoederfabriek en bedrijfswoningen

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


image012

In november 1951 werd de eerste steen gelegd van de in aanbouwzijnde
melkpoederfabriek door de heer H. Schennink

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


image013

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 

image014

De fabrieksgebouwen bij de opening van de poederfabriek op 10 september 1952

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 

image015

De oude fabriek stond aan de linkerkant, ongeveer op de huidige parkeerplaats

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


image016

Opname uit 1952

Foto uit collectie van de familie Oldenboom

 

image017

De stand van Erica op een beurs in 1928

Foto uit collectie van Eef Oosterink

 


image018

Afbeelding uit collectie van Eef Oosterink

 


image019

Afbeelding uit collectie van Eef Oosterink

 


image020

Nota uit 1932

Afbeelding uit collectie van Eef Oosterink

 


image021

De melkafrekening die Erica aan de melkbus hing

Afbeelding uit collectie van Eef Oosterink

 

De officiële opening van de nieuwbouw werd een feit doordat de Commissaris der Koningin in de hal van de fabriek een gedenksteen onthulde, waarop de namen van bestuur, commissarissen en directeur (H.J. Arendsen) waren vermeld. Ongeveer 150 genodigden waren van deze gebeurtenis getuige.

Erica nieuwbouw 1

Links de oude fabriek, rechts de bouw van de nieuwe fabriek

Foto uit collectie Oldenboom

Erica nieuwbouw 1

De fabriek in aanbouw, februari 1956

Foto uit collectie Eef Oosterink


De officiële opening van de nieuwbouw werd een feit doordat de Commissaris der Koningin in de hal van de fabriek een gedenksteen onthulde, waarop de namen van bestuur, commissarissen en directeur (H.J. Arendsen) waren vermeld. Ongeveer 150 genodigden waren van deze gebeurtenis getuige.

Erica nieuwbouw 1

Coöp. stoomzuivelfabriek Erica in 1956

Foto uit collectie Wilco Wechgelaer

Erica nieuwbouw 1
De helft van de melkontvangst, deze had bij de opening een capaciteit
van 700 à 750 bussen per uur

Foto uit collectie Eef Oosterink

Erica nieuwbouw 1
De ruimte die zowel de botermakerij als het centrifugelokaal omvat

Foto uit collectie Eef Oosterink

Erica nieuwbouw 1
Een gedeelte van het pekel-lokaal

Foto uit collectie Eef Oosterink

Erica nieuwbouw 1

Coöp. zuivelfabriek Erica

Foto uit collectie Eef Oosterink

Erica nieuwbouw 1

VIV, mei 2004

Foto H. Jonas