www.oudzelhem.nl
   
Huidig adres:
 Dr. Grashuisstraat 8
Vorig adres:  Halseweg  27d -  Stationsstraat 11
Website:  www.dapzelhem
Opmerking:  Praktijk Doetinchem-Varsseveld- Ruurlo.
Aan dit artikel werkten mee:  H. Jonas, W. Hartemink en H.M. Somsen

Zelhemse dierenartsen vanaf 1839


De voorganger van de eerste in Leiden afgestudeerde veearts was de Zelhemse (hoef)smid en “veearts” Hendrik Willem Praastink geb. 1774.

1e. De eerste Zelhemse afgestudeerde dierenarts was W.P.E. Ermeling geboren in Duitsland op 4-7-1799 hij was vroeg gepensioneerd militair paardenarts in Zelhem van 1839 tot zijn overlijden bij de val van een paard op 3-2-1846. Ermeling kwam eveneens uit een hoefsmeden familie.

 

 wilhelm philip E. ErmelingE.J. grutterink

Wilhelm Philips Emilius Ermeling                                 Everdina Johanna Grutterink, ca 1830

                      Scans uit Kronyck 68, afbeelding uit collectie W. van Kooten  


2e. Dhr. A.D. Oosterbaan, door de gemeente Zelhem als dierenarts benoemt,
die ook Stad en Ambt Doetinchem bediende van 1877 tot 1880.

3e. Dhr. D. Marcus van 1895 tot 1896, vertrok naar Overzand in Zeeland.
In die tussen liggende periodes was men aangewezen op de dierenartsen uit de omgeving.

4e. Dhr. A. Hijink van 1914 tot 1916, hij gaf lezingen en cursussen over kalverziekten en rundvee kennis in café Bel.
Hij vertrok naar Lochem.

5e. Dhr. Jan Grashuis als reserve paardenarts vanaf 1919, als dierenarts voor boerderij dieren.
Aanvankelijk waren er nog zitdagen van dierenarts dhr. Rexwinkel uit Doetinchem.
Naast zijn drukke praktijk werkte hij aan zijn doctorale scriptie.
De in 1928 geopende proefmesterij aan de spoorwegstraat, diende als onderzoek lokaal voor voederproeven om zodoende
tot betere resultaten te komen voor de samenstelling van diervoeding.
Toevoegingen zoals mineralen en vitaminen waren tot dan nog niet gangbaar.
Dr. Grashuis promoveerde op 29-06-1932 cum laude aan de Rijksuniversiteit van Utrecht op zijn proefschrift
“Insufficiëntie van meelrantsoenen bij mestvarkens en enkele ziekte verschijnselen welke daarmee verband houden”.
Na die tijd schreef hij diverse boeken over dit onderwerp.
Dr. Grashuis werkte samen met de Hengelose dierenarts, dhr. Reichman.
Op 30 augustus 1935 nam dr. Grashuis afscheid van Zelhem door middel van een laatste keuringsdienst te verrichten
bij de slachtlokalen die ook door hem waren opgericht.
Tijdens de afscheidsreceptie werd na veel lovende woorden en geschenken zijn opvolger dhr. F. Roders door burgemeester Rijpstra als nieuwe dierenarts verwelkomt.
De heer Grashuis was van 1935 tot 1938 hoofd C.L.O. controle.
Op 01-09-1938 werd Dr. J. Grashuis als directeur benoemd voor het Instituut voor Moderne Veevoeding “de Schothorst” gelegen op het landgoed Schothorst in hoogland, Utrecht.
In september 1960 nam hij naar 25 jaar afscheid en verhuisde naar Hoogeveen en stierf op 82 jarige leeftijd op 11-07-1978 in Dwingelo.
Hij werd in zijn geliefde Zelhem begraven.
In de zomer van 1980 besloot de Zelhemse gemeenteraad de staatnaam Spoorwegstraat waar zijn proefmesterij stond,
te laten vervallen en te vervangen door Dr.Grashuisstraat.
Dr. J. Grashuis was officier in de Orde van Oranje Nassau.

6e. dhr. F. Roders als dierenarts sinds 1930 in Zelhem werkzaam volgde Dr. J. Grashuis op in 1935 en betrok diens woning en dierenartspraktijk.

7e. dhr. P.E. Roders volgde zijn vader op omstreeks 1965 tot 1992.
De artsenpraktijk werd ca. 1965 uitgebouwd met een extra behandelkamer met operatie mogelijkheden en een vogel opvang voor nabehandeling.
In de volgende jaren kreeg P.E. Roders hulp van zijn latere opvolger de dierenarts S. Tol. Zij werden bijgestaan door de dierenartsen J.G.A. Eykholt en R. Eelderink (situatie 1983).

8e. dhr. S.Tol en de dierenartsen J.G.A . Eykholt (overleden 1991) en R. Eelderink (vertrokken 1992) (situatie 1983) gingen in Zelhem aan het werk.
In 1992 kwam dhr. P.C.R. van Rossum,
1993 dhr. A.A. Oranje,
1996 mevr. A.I. Verhoeff
Dhr. Tol stopte in 2005.
Het resulteerde er in dat er op een andere locatie bij de huisartsen en tandarts praktijk aan de Halseweg 27d een geheel nieuwe dierenartsenpraktijk in 2005 geopend werd.

In 2005 wordt de Rotol overgenomen door Topet. Deze firma begint met het officieel registreren van medicijnen voor de minor species.

opening11               Foto: Dierenartsen praktijk Zelhem-Halle.
                29 januari 2005 Foto: Barry Jonas


In ca. 2008 is in Doetinchem aan de Keppelseweg een filiaal geopend, Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zelhem, voor gezelschapsdieren.

In 2017 is in Zelhem een ander bedrijfspand betrokken aan de Dr. Grashuisstraat 8

Grashuisstraat 8 1Het huidige pand Dr. Grashuisstraat 8
Foto Google 2018


Grashuisstraat 8 2

De ingang van het huidige pand aan de Dr. Grashuisstraat.
Foto Google 2018

 Terugblik naar vorige locaties.

Onderstaand fotos van de opening aan de Halseweg 27d in 2005

dierenartsen

De dierenartsen uit Zelhem en Halle voor het nieuwe praktijkpand
aan de Halesweg 27d

Foto uit het laatste Journaal Zelhem/Halle van 28 december 2004

 

 advertentie

Advertentie uit: Contact Bronckhorst Zuid van 18-1-2005

 

 opening

Een maand nadat de eerste dieren er voor hun genezing terecht konden is het 
nieuwe dierenartsenpraktijk op 28 januari 2005 officieel geopend.

Artikel uit Contact van 1-2-2005

 

 opening1

Opening foto's : Barry Jonas, 29 januari 2005

 
opening2
opening3

opening4

opening5

opening6

opening7Dierenarts Peter van Rossum bij de opening in 2005

opening8

Dierenarts Aleid Verhoeff bij de opening in 2005

 

acupunctuur dierenarts

Acupunctuur bij dieren door dierenarts Aleid Verhoeff

Foto uit: Contact Brockhorst Zuid van 8 maart 2005

 

 

Foto's van de praktijk aan de Stationsstraat. 
Onderstaande foto's zijn in december 2004 gemaakt door Herman Jonas.

stationsstraat
de wachtkamer

stationsstraat1
Wachtkamer

stationsstraat3
Behandelkamer 2004

stationsstraat2
Behandelkamer met operatiemogelijkheden

stationsstraat5
De vogelopvang voor nabehandeling

stationsstraat6
Administratie met medicijnen kast 2004