Boeken waarin over Zelhem geschreven wordt.

We zijn nog op zoek naar boektitels over de gemeente Zelhem.

Wilt u daarbij helpen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

100 jaar harmonie Pr. Juliana100 jaar Christelijke Harmonie
Prinses Juliana 1909-2009
Smenstelling Harry Somsen.

12 Eeuwen Lambertikerk

Geworteld in de gemeente van Zelhem

Een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van het kerkgebouw en alles wat daarmee samenhangt. Zelhemse gemeenschap.

Het 336 pagina’s tellende boek beschrijft de komst van het christendom en de ontwikkelingen daarna. De bouw van de eerste kapel en de opvolgende uitbreidingen tot wat het nu is. Het onderhoud door de eeuwen heen. Maar ook de reformatie sinds 1572 (of 1592), de diaconie, de predikanten. Alles komt aan bod in dit zeer volledige boek.

 25 jaar Schildersoordschool

25 jaar Schildersoordschool 2002
Jubileum uitgave

Buurtvereniging Velswijk 40 jaar 40 jaar buurtvereniging Velswijk 1985
Jubileum uitvoering

600 jaar Velswijk 600 jaar Velswijk
Jubileum uitgave

70 jaar Buurtver Velswijk 70 jaar buurtvereniging
Velswijk 1945-2015
jubileum uitgave 

Beelden uit het oude Zelhem

Bij het verzamelen van oude foto's van Zelhem bleek nog al eens dat de mensen "de olde pröttel" hadden weggegooid, en dat zij daar nu spijt van hebben.

Om te voorkomen, dat er nog meer zou verdwijnen is dit boekje samengesteld. Bovendien zijn er wetenswaardigheden in opgenomen, die anders wellicht op de duur in de vergetelheid zouden raken.

Bi-j ons op de boerderi-je

Ludieke verhalen van Beernt

Verhalen in het Zelhemse dialect die zich in de jaren 1900 tot 1920 zouden afgespeeld kunnen hebben. Deze verzonnen verhalen geven op een luchtige manier het Zelhemse boerenleven weer.

Boer en Coöperatie in Zelhem

Een sociografische studie

In de uitgebreide literatuur over landbouwcoöperaties zal men tevergeefs zoeken naar een antwoord op de vraag, in hoeverre de coöperaties nog een levend deel vormen van de agrarische gemeenschap waarbinnen zij tot ontwikkeling zijn gekomen. Veel is er geschreven over de geschiedenis, de organisatie en de werkwijze waarop de boer de coöperatie ervaart. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is Boer en Coöperatie in Zelhem, dat zich aandient als een pilotstudy, maar dat door gedegen analyse tal van feiten aan het licht brengt, die onze kijk op de coöpererende boer verhelderen.

Boerderij- en veldnamen in Zelhem

Coördinatie: H.H. Hennink
Redactie Loes H. Maas, A.H.G. Schaars en L. Strijker-Klaij
Financiele steun van Rabobank Zelhem en de Gemeente Zelhem
Met medewerking van St. Staring Instituut en Mr. H.J. Steenbergenstichting

1999 50 jaar CMK ZelhemChristelijk Mannenkoor Zelhem,
50 jaar in 1999.
Jubileumboekje A5 

Culturele Atlas Zelhem Culturele Atlas Zelhem, catalogus 2017
Een samenvatting van schilderijen en foto's met betrekking op Zelhem.

De Achterhoekse lappendeken 2
De Achterhoekse en
Liemerse lappendeken
Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van Achterhoek en Liemers, door G.J. Hans  

De Achterhoekse Lappendeken De Achterhoekse en
Liemerse lappendeken deel 1
Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van de Achterhoek en Liemers tot 1543, door G.J. Hans

De Botterfabriek De Botterfabriek.
De Botterfabriek, bevat een aantal intervieuws met oud werknemers van de voormalige zuivelfabriek Erica in Zelhem.

De Meuhoek en omgeving De Meuhoek en omgeving
1945-1995
Uitgegeven ter gelegenheid van  het 50 jarig bestaan van buurtvereniging de Meuhoek

Drie eeuwen "Hemink"

Genealogie en boerderijonderzoek

Euterpe 90 jaar Euterpe 90 jaar 2002

G.J. Klokman Letter oogstG.J. Klokman 1864-1943
Samenstelling:, Henk Krosenbrink

Gemeentegids, De

Een jaarlijkse, soms ook twee jaarlijkse, uitgave van en over de gemeente Zelhem.

Gereformeerdekerk Halle1933 1983Gereformeerde Kerk Halle
1933-1983
door Ds. B. Aalbers

Geschiedenis van de CBTB

Bij elkaar geveegd door vier boeren, met hulp van vele anderen

De geschiedenis van de C.B.T.B. (Christelijke Boeren- TuindersBond) afd. Zelhem en Halle. Een uiteenzetting was de geschiedenis en de bedoeling was van de organisatie. Met veel foto's om het geheel aantrekkelijker en duidelijker te maken.

Groot Zelhems Jubileumboek

Zelhem 801-2001

Een uitgave ter gelegenheid van het 1200 jarig bestaan van Zelhem.

Halle 150 jaar kerk en dorp Halle 150 jaar kerk en dorp 1858-2008
Samenstelling: Bennie Eenink

Halle, een Dorp in de Achterhoek

Een goed gedocumenteerd boek over Halle, geschreven door A.J. Geurkink, de eerste druk is uitgegeven door het Halse belang in 1985.

halle dorp achterhoek1

Foto uit: Halle, een Dorp in de Achterhoek

Hendrik Eume
Boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe grotmoodder nog in de korte rokke was.

 

hendrik eume1

Herinneringen aan onze Heide

Opgetekend door

Meester Lemereis

Een gestencild boekje dat niet vrij in de handel is gekomen. Een uitgebreid verhaal over de Heide.

Herinneringsboek Zelhem 1200

Uitgave ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van Zelhem.

Het jubileum kende het hele jaar door vele activiteiten en festiviteiten. Vrijwel alle verengingen en stichtingen, alle besturen van scholen, alle clubs en organisaties hebben meegedaan. Alle activiteiten hebben een een plaats gekregen in dit prachtige foto-herinneringsalbum met tekst.

Het Markeboek van Zelhem (1598 - 1678)

Het Markeboek van Zelhem is een samenvatting van het oude Markeboek van de Zelhemmer of Hattemer marke (1598 - 1678), dat indertijd getranscribeerd is door een werkgroep Oud Schrift onder leiding van Ds. Wiersma.

illustratie

IJsselgraaf in plaatjes en praatjes

Onze mooie streek kent ook een belangrijke historie, hoewel deze nauwelijks in de geschiedenisboeken is terug te vinden. Bij de start van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Doetinchem, een samenwerkingsverband waarin verschillende gemeenten deelnemen is een kort overzicht gegeven van onze geschiedenis in streekperspectief. Tot slot worden de gemeenten stuk voor stuk belicht.