Boeken waarin over Zelhem geschreven wordt.

We zijn nog op zoek naar boektitels over de gemeente Zelhem.

Wilt u daarbij helpen? Neem dan contact met ons op via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

100 jaar harmonie Pr. Juliana100 jaar Christelijke Harmonie
Prinses Juliana 1909-2009
Samenstelling Harry Somsen.

12 Eeuwen Lambertikerk

Geworteld in de gemeente van Zelhem

Een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van het kerkgebouw en alles wat daarmee samenhangt. Zelhemse gemeenschap.

Het 336 pagina’s tellende boek beschrijft de komst van het christendom en de ontwikkelingen daarna. De bouw van de eerste kapel en de opvolgende uitbreidingen tot wat het nu is. Het onderhoud door de eeuwen heen. Maar ook de reformatie sinds 1572 (of 1592), de diaconie, de predikanten. Alles komt aan bod in dit zeer volledige boek.

 25 jaar Schildersoordschool

25 jaar Schildersoordschool 2002
Jubileum uitgave

Buurtvereniging Velswijk 40 jaar 40 jaar buurtvereniging Velswijk 1985
Jubileum uitvoering

600 jaar Velswijk 600 jaar Velswijk
Jubileum uitgave

70 jaar Buurtver Velswijk 70 jaar buurtvereniging
Velswijk 1945-2015
jubileum uitgave 

Beelden uit het oude Zelhem

Bij het verzamelen van oude foto's van Zelhem bleek nog al eens dat de mensen "de olde pröttel" hadden weggegooid, en dat zij daar nu spijt van hebben.

Om te voorkomen, dat er nog meer zou verdwijnen is dit boekje samengesteld. Bovendien zijn er wetenswaardigheden in opgenomen, die anders wellicht op de duur in de vergetelheid zouden raken.

Bi-j ons op de boerderi-je

Ludieke verhalen van Beernt

Verhalen in het Zelhemse dialect die zich in de jaren 1900 tot 1920 zouden afgespeeld kunnen hebben. Deze verzonnen verhalen geven op een luchtige manier het Zelhemse boerenleven weer.

Boer en Coöperatie in Zelhem

Een sociografische studie

In de uitgebreide literatuur over landbouwcoöperaties zal men tevergeefs zoeken naar een antwoord op de vraag, in hoeverre de coöperaties nog een levend deel vormen van de agrarische gemeenschap waarbinnen zij tot ontwikkeling zijn gekomen. Veel is er geschreven over de geschiedenis, de organisatie en de werkwijze waarop de boer de coöperatie ervaart. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is Boer en Coöperatie in Zelhem, dat zich aandient als een pilotstudy, maar dat door gedegen analyse tal van feiten aan het licht brengt, die onze kijk op de coöpererende boer verhelderen.

Boerderij- en veldnamen in Zelhem

Coördinatie: H.H. Hennink
Redactie Loes H. Maas, A.H.G. Schaars en L. Strijker-Klaij
Financiele steun van Rabobank Zelhem en de Gemeente Zelhem
Met medewerking van St. Staring Instituut en Mr. H.J. Steenbergenstichting

1999 50 jaar CMK ZelhemChristelijk Mannenkoor Zelhem,
50 jaar in 1999.
Jubileumboekje A5 

Culturele Atlas Zelhem Culturele Atlas Zelhem, catalogus 2017
Een samenvatting van schilderijen en foto's met betrekking op Zelhem.

De Achterhoekse lappendeken 2
De Achterhoekse en
Liemerse lappendeken
Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van Achterhoek en Liemers, door G.J. Hans  

De Achterhoekse Lappendeken De Achterhoekse en
Liemerse lappendeken deel 1
Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van de Achterhoek en Liemers tot 1543, door G.J. Hans

De Botterfabriek De Botterfabriek.
De Botterfabriek, bevat een aantal intervieuws met oud werknemers van de voormalige zuivelfabriek Erica in Zelhem.

De Meuhoek en omgeving De Meuhoek en omgeving
1945-1995
Uitgegeven ter gelegenheid van  het 50 jarig bestaan van buurtvereniging de Meuhoek

Drie eeuwen "Hemink"

Genealogie en boerderijonderzoek

Euterpe 90 jaar Euterpe 90 jaar 2002

G.J. Klokman Letter oogstG.J. Klokman 1864-1943
Samenstelling:, Henk Krosenbrink

Gemeentegids, De

Een jaarlijkse, soms ook twee jaarlijkse, uitgave van en over de gemeente Zelhem.

Gereformeerdekerk Halle1933 1983Gereformeerde Kerk Halle
1933-1983
door Ds. B. Aalbers

Geschiedenis van de CBTB

Bij elkaar geveegd door vier boeren, met hulp van vele anderen

De geschiedenis van de C.B.T.B. (Christelijke Boeren- TuindersBond) afd. Zelhem en Halle. Een uiteenzetting was de geschiedenis en de bedoeling was van de organisatie. Met veel foto's om het geheel aantrekkelijker en duidelijker te maken.

Groot Zelhems Jubileumboek

Zelhem 801-2001

Een uitgave ter gelegenheid van het 1200 jarig bestaan van Zelhem.

Halle 150 jaar kerk en dorp Halle 150 jaar kerk en dorp 1858-2008
Samenstelling: Bennie Eenink

Halle, een Dorp in de Achterhoek

Een goed gedocumenteerd boek over Halle, geschreven door A.J. Geurkink, de eerste druk is uitgegeven door het Halse belang in 1985.

halle dorp achterhoek1

Foto uit: Halle, een Dorp in de Achterhoek

Hendrik Eume
Boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe grotmoodder nog in de korte rokke was.

 

hendrik eume1

Herinneringen aan onze Heide

Opgetekend door

Meester Lemereis

Een gestencild boekje dat niet vrij in de handel is gekomen. Een uitgebreid verhaal over de Heide.

Herinneringsboek Zelhem 1200

Uitgave ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van Zelhem.

Het jubileum kende het hele jaar door vele activiteiten en festiviteiten. Vrijwel alle verengingen en stichtingen, alle besturen van scholen, alle clubs en organisaties hebben meegedaan. Alle activiteiten hebben een een plaats gekregen in dit prachtige foto-herinneringsalbum met tekst.

Het Markeboek van Zelhem (1598 - 1678)

Het Markeboek van Zelhem is een samenvatting van het oude Markeboek van de Zelhemmer of Hattemer marke (1598 - 1678), dat indertijd getranscribeerd is door een werkgroep Oud Schrift onder leiding van Ds. Wiersma.

illustratie

IJsselgraaf in plaatjes en praatjes

Onze mooie streek kent ook een belangrijke historie, hoewel deze nauwelijks in de geschiedenisboeken is terug te vinden. Bij de start van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Doetinchem, een samenwerkingsverband waarin verschillende gemeenten deelnemen is een kort overzicht gegeven van onze geschiedenis in streekperspectief. Tot slot worden de gemeenten stuk voor stuk belicht.

Tijdschrift van de Oudheidkundige Kring Deutekom en de Oudheidkundige Vereniging Salehem en Gander.

De Kronyck verschijnt viermaal per jaar. Het abonnement is gratis voor leden van Deutekom, Salehem en Gander, ook niet leden kunnen zich hierop abonneren.

Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn

Stichter der Doetinchemse inrichtingen

Licht na duisternisLicht na duisternis
door A.M. ter Wal

Markeboek1529 1577 Zelhemmer Hattemer MarkMarkeboek 1529-1577
Zelhemmer Hattemer Mark.

Markeboek van de Zelhemmer Hattemer Marke 1598 - 1678

bewerking door Rob Weetink (*1946)

De heer van Roekel, oud-voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Salehem, stuitte in de jaren zeventig van de vorige eeuw, tijdens onderzoek in het provinciaal archief te Arnhem op een oud markeboek; naar aanleiding van deze vondst werd o.l.v. Ds J. Wiersma, een werkgroep opgericht, die zich het transcriberen van de oorspronkelijke tekst tot taak stelde.

Deze transcriptie werd de basis van Het Markeboek van Zelhem (1598-1678), dat de heren J.A. van Nieuwenhuijzen & G.J. van Roekel in 1992, via de Oudheidkundige Vereniging Salehem, publiceerden. Ze gaven een geschiedkundige beschrijving van het leven zoals dat in de zeventiende eeuw in de Zelhemmer Hattemer Marke geleefd werd.

Marken Buurtschappen in de Graafschap

marken buurtschappen1

Boerenkeuken uit ca. 1900

Foto: Marken en buurtschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap

Oaver Halse Heide
Oaver Halse Heide
Een verhalen bundeltje

Oude beelden ui Halle Heide
Oude beelden uit Halle-Heide.
Een overzicht van de afbeeldingen gemaakt door Gert Hobelman.

Peerdevolk

Peerdevolk boek

Peerdevolk

door Geert Holterveld.
Geert Holterveld schreef het boek 'Peerdevolk', een streekroman die zich in de Dunsborg afspeelt rond de fictieve boerderij de Michelshoeve.
Geschreven in het dialect zoals in de wijde omgeving van Hengelo gesproken wordt en zo leesbaar mogelijk geschreven.
Het boek is in eigenbeheer uitgegeven door Gert Hiddink en is op meerdere plaatsen te verkrijgen.

Rijpstras ondergang
Rijpstra's ondergang
Het lot van een burgtemeester in oorlogstijd. door Arend  Hulshof.

Rondom het Boerenleven in Zelhem

 

Rondom Smoks Hanne en andere vertelsels Rondum Smoks Hanne en
andere Zelhemse vertelsels
door Henk uut Darp.

Schetsen en tafereelen

Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek

oorspronkelijk verschenen bij
W.J. Raadgeep
te Doetinchem in 1856

Bevattende eene topographische beschrijving van onderscheidene plaatsen in en het arrondissement Zutphen, benevens geschiedkundige merkwaardigheden, zeden, enz.

Smoks Hanne en Plaggen Hendrik Smoks Hanne en Plaggen Hendrik.
Door Henk uut Darp
Het complete verhaal van de kruidenvrouw Smoks Hanne en haar zoon Plaggen Hendrik.

Studies over het dialect van Zelhem

Studies over het dialect van Zelhem in de graafschap Zutfen.

Trots op Heidenhoek Trots op de Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek.
Oral history verhalen uit drie Achterhoekse buurtschappen in 2014

Tussen gisteren en vandaag

Tussen gisteren en vandaag
Loo-school 125 jaar

Voor altijd 21 Voor altijd 21
Neergestorte vliegtuigen in Zelhem tijdens de Tweede Wereldoorlog,
door Sandrina Hadderingh en Jan Oonk.

Z.S.V. Zelos Zelhem

Jubileumboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Z.S.V. Zelos Zelhem (1963 - 1988).

illustratie zelos

Zelhem

Cultuurhistorische Routes in Nederland 56 Zelhem Gelderland

Fietsen door De Marken en Om de Halse Rug

In twee fraaie historische en archeologische fietstochten gaan we op zoek naar de sporen die 500 generaties Zelhemmers in het landschap hebben nagelaten. Want hoewel de naam Zelhem pas 1200 jaar oud is, moeten er op deze centraal gelegen groene plek in de Achterhoek al zeker 12.000 jaar mensen hebben gewoond.

Zelhem in filmbeelden

Zelhem in oude filmbeelden
1952 1966

In 1952 is een super 8-film opgenomen in opdracht van Muziekvereniging Juliana. De camerabegeleiding bestond uit de heren Hoftijzer en Oosterink.

in 1966 is wederom een super 8-film opgenomen in opdracht van de Blindenbond. Camerabegeleiding: dhr. Metzelaar.

Zelhem in het verleden

Het omslag van dit boekje laat een foto aan de Markt met spelende kinderen zien. Men kan duidelijk herkennen dat Zelhem een afgesloten brink had, zoals b.v. de Drentse dorpen die nu wel kennen. Voorheen was Zelhem een heidedorp, dat een enorme gedaantewisseling heeft ondergaan en in de komende tijd waarschijnlijk nogmaals zal ondergaan. Diverse planologen en stedenbouwkundigen leveren heden ten dage ideeën op het dorp leefbaar te maken c.q. te houden. Misschien kan bij het ontwikkelen van deze plannen, maar ook voor andere zaken, nog iets van het verleden worden geleerd?

 

Zelhem Toen en Nu deel 1 2 Zelhem Toen en Nu deel 1 en 2
Foto's Willem Hartemink