www.oudzelhem.nl
Huidig adres:
 
Vorig adres:  Dr. Grashuisstraat 7  / Spoorwegstraat
Website:  
Opmerking:  Bedrijf verplaatst naar Lochem
Aan dit artikel werkten o.a. mee:  H. Jonas, W. Hartemink en H.M. Somsen
Foto's:  Diverse fotograven en websites

                                                

B.H. Boeyink, molenaar in de buurtschap Heidenhoek, is onverbrekelijk verbonden met de oprichting van de Coöperatieve Landbouw- en verbruiksvereniging Zelhem. Toen de coöperatieve gedachte ook in Zelhem vastere vormen aannam, kreeg men behoefte aan opslagruimte, en de aan- en verkoop van landbouwbenodigdheden. De heer Boeyink bezat op het spoorwegemplacement een loods, deze werd overgenomen voor 500,- gulden en toen kon men met coöpereren beginnen. Ondeugend kan men zeggen dat een middenstander de coöperatie in het zadel heeft geholpen. De heer Boeyink zal wel gevoeld hebben dat de coöperatieve gedachte niet meer was te stuitten en hij zal bovendien de loods voor die tijd wel goed betaalt hebben gekregen. Het idee kwam eigenlijk voort uit de vereniging van oud-leerlingen van de landbouw wintercursussen, die in het voorjaar van 1914 onder leiding van Te Gussinklo en Elzinga een excursie maakten naar Twente, met als doel een bezoekje te brengen aan de Coöperatieve Landbouwvereniging te Lonnecker. Na een duidelijke uiteenzetting van de coöperatieve gedachte, werd het bedrijf bezichtigd. De indrukken daar hebben er zeker toe bijgedragen dat meerderen tot de overtuiging kwamen die kant moeten wij ook uit. De Coöp. Zuivelfabriek Erica had toen reeds een 10-tal jaren gewerkt en getoond, wat door samenwerking bereikt kon worden.
De algehele mobilisatie van augustus 1914 en de toenemende oorlogsspanningen ontnam echter de meesten de moed en de lust om grote dingen op touw te zetten. Toch werd in het najaar van 1914 een ledenvergadering van de B.O.G. belegd, waarbij ook de toenmalige directeur van de Zuivelfabriek, de heer Wassenaar, aanwezig was en waar de heer Hulst uit Lonneker het doel van de coöperatie belichtte. Spoedig daarop werd wederom een bijeenkomst  met belangstellende landbouwers gehouden, waarop na een rede van de heer Wassenaar in principe tot oprichting van een coöperatieve landbouwvereniging besloten werd.
In februari 1915 was men zover dat tot de definitieve oprichting besloten kon worden en in maart 1915 werd de Koninklijke goedkeuring verkregen. Op de genoemde vergadering waren 108 personen aanwezig, onder leiding van de heer Wassenaar.

Interessant is nog te vermelden, dat uitvoerig gediscussieerd werd over levering op krediet of uitsluitend tegen contante betaling. Bij stemming bleek, dat 72 voor en 36 personen tegen contante betaling waren. De tegenstemmers bedankten later merendeel als lid.

Op 13-7-1916 krijgt de Coöperatie toestemming voor het oprichten van een graanmaalderij met motor, kadastraal N2388.

 

stationsemplacement

Het stationsemplacement omstreeks 1914, met rechts de loods van Boeyink

Foto uit collectie Willem Hartemink

De coöperatie is begonnen met 67 leden in 1915 en anderhalf jaar later was dit aantal reeds gestegen tot 172. Op 1 juni 1964 telde de vereniging 628 leden. De aankoop van de eerste loods was een noodoplossing. Er werd van Mej.. Ermeling een perceel grond gekocht voor 2000,- gulden en daarop werd een maalderij gebouwd, kosten ruim 30.000,- gulden. Hierin werd een zuiggasmotor opgesteld, kosten 12.000,- gulden, terwijl de verdere inrichting 9.000,- gulden kostte. Dit gebouw had een inhoud van 3.500 kubieke meter, een bewijs dat men toen veel aangedurfd heeft, terwijl men slechts een geringe omzet had.

De gebouwen zijn sindsdien geleidelijk uitgebreid, vooral in de vijftiger jaren. In 1956 werden de silo en opslagruimte in gebruik genomen en een diepvriesinstallatie geplaatst. In 1963 vond een belangrijke uitbreiding van de veevoederfabriek plaats met algehele vernieuwing van de menginstallatie, waardoor melasse in mengvoeders verwerkt kon worden.

In 1932 werden in Halle 2 filialen gesticht. Met molenaar Brunsveld in de Halle-Heide werd een overeenkomst gesloten betreffende de verkoop van veevoeders op provisiebasis en aan het kruispunt in Halle verrees een houten maalderijgebouwtje, dat later ook weer belangrijk uitgebreid werd.

1948 was belangrijk voor de winkel. In dat jaar kwam hier een belangrijke uitbreiding, doordat van de heer Veenendaal de bakkerij werd gehuurd en de inventaris daarvan werd overgenomen. Tevens werd van de heer Langenberg te Halle de winkel gehuurd en kon daar ook de verkoop van levensmiddelen beginnen.

cooperatie9 alg 2

Vlnr: W. Hakstege, W. Toonk, M. Groot Wassink, G. Eelderink, W. Reindsen, .. Garritsen, H. Eelderink, W. Radstake en zittend, K. Dalhuizen., Foto uit collectie Willem Hartemink

 
25 jaar cooperatie bestuur
Bestuur 25 jaar Cooperatie. Krantenfoto coll. Gerhard Bruil.

cooperatie 4

Foto uit collectie Eef Oosterink

cooperatie 5 luchtfoto 5

De Coöperatie met bijgebouwen.
Het lange gebouw, achter het winkelgedeelte, is de proefmesterij van Dr. J. Grashuis, veearts in Zelhem. Het gebouw, links, naast de winkel was voor de diepvriesinstallatie. Ook bewoners uit het dorp konden daar een diepvrieskluisje huren.
De rij nieuwbouwhuizen zijn van de Beatrixstraat, het begin de de nieuwbouwwijk.

Foto uit collectie Eef Oosterink

cooperatie10

Foto uit collectie Harry Somsen

cooperatie11

Foto uit collectie Harry Somsen

eerstesteen

Foto uit collectie Eef Oosterink

cooperatie7 alg. 9

Foto uit collectie Eef Oosterink

cooperatie12

Het diepvries huis waar men een diepvrieskluisje kon huren

Foto uit collectie Gerrit Garretsen

diepvries1957 alg 11

De diepvrieskluisjes in 1957

Foto uit collectie fam. Dales

cooperatie13

De loods aan de overkant van de straat

Foto uit collectie Gerrit Garretsen

 Cooperatie 11 station in sneeuw

De coöperatie had zijn eigen aansluiting op de spoorbaan

Foto uit collectie Harry Somsen

 
advertentie2
Advertentie uit een krant van 17-7-1915

cooperatie1 advertentie
Advertentie uit de Graafschapbode van 1948

advertentie1
Advertentie uit het Poly Huishoudkasboek.
foto uit de collectie ven gerrit Garretsen

**********************************************************************

Coöp Halle

 cooperatie halle

Filiaal Halle omstreeks 1940

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

 cooperatie halle 1aFoto uit de collectie H. Smees

 cooperatie halle facebookFoto van facebook.

halseweg 59b 2 wh 1949
1949 Coop met silo. Foto uit de collectie van Willem Hartemink.

halle 4

Foto uit 1993, collectie H. Smees


cooperatie halle 5Foto uit 1993 collectie H. Smees

halle 6
Foto uit 1993 collectie H. Smees

halle4 7Foto uit 1993, collectie H. Smees

 

halle3 8

Foto uit 1993, collectie H. Smees

halle 9

Foto van Gerrit Overbeek

halle5 9

Na verbouwing in 2006

Foto uit collectie Bennie Eenink