In dit hoofdstuk bevinden zich digitale uitvoeringen van een aantal Markeboeken en 12 eeuwen Lambertikerk.

.


boekenbuddy


Het oudste markeboek van Halle is gedateerd 1603 – 1727
Getranscribeerd 2010 door Sikke Postma

De eerste pagina vermeldt als tekst Translaat over het Markenboek der Halschen Markte van den jaere 1603 tot den jaere 1727 door wijlen den hoogwelgeboren heere Gosewijn van Raesveld, heere van Herveld.
Het kan betekenen dat het originele boek in slechte staat verkeerde. Uit de transcriptie blijkt ook, dat sommige pagina's zeer slecht leesbaar waren of ontbraken, zodat de overschrijver, mogelijk midden 18e eeuw, het heeft overgeschreven waarbij door slecht of onduidelijk handschrift overschrijffouten zijn gemaakt, wat nog wel eens tot uitdrukking komt in de schrijfwijze van namen.Zelhemmer-Hattemermark

Het oudste boek is gedateerd van 1529 – 1577
Getranscribeerd (2011) door de transcriptiegroep Zelhem (Job de Gelder, Gommert van de Koeveringe, Sikke Postma, Theo Rougoor en Gerrit Rijsdorp.)
De transcriptiegroep heeft de getranscribeerde tekst en de layout van de omslag aan het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek ter beschikking gesteld om het in boekvorm uit te geven, terwijl het recht van de groep de tekst op een website te zetten is afgesproken.

Het boekje begint met veel informatie over marken.
Na de inleiding volgen de algemene onderwerpen als: De naam "Hattermermark"; Het onstaan en de het recht binnen de marken; Historische achtergronden; Boerenklacht uit 1576 enz.

Dan volgt de inhoud van het markeboek.
Op de even pagina's de getranscribeerde tekst en op de daarop volgende oneven pagina de door de groep hertaalde meer leesbare tekst enz.
Tot slot een woordenlijst, de persoonsnamen, boerderijnamen, veldnamen en buurtschappen die in het markeboek worden genoemd.

Het tweede boek is gedateerd van 1598 – 1678
Getranscribeerd (1992) door de transcriptiegroep Zelhem onder leiding van Ds. J. Wiesrma en verder dhr. Ten Arve, M. Fischer-Wentink, A.C. Florijn-Ridderhof, mv. H. Hoitink, R. van Laar, H.H. Hennink, J.A. van Nieuwen-huizen, F.Tielrooij-Evers.

Digitalisering en bewerking om er meer uit te kunnen halen door Rob Weetink. De Rijp in 2006. uitgave 2007.
De digitalisering is de letterlijke overname van de transcriptie 1992 Zelhem. Achterin is de index op naam en een verklarende woordenlijst opgenomen.
Uitgave 2006 door de Oudheidkundige Vereniging Salehem.

Beide boeken zijn verkrijgbaar bij Museum Smedekinck Pluimersdijk 5 7021 HW Zelhem 0314-62066412 eeuwen Lambertikerk 
door Gerrit Rijsdorp 

In dit 336 pagina's tellende boek komt de geschiedenis van het kerkgebouw, maar ook het kerkelijk leven na de reformatie tot circa 1985 uitgebreid aan de orde.
Dit boek staat onder Zelhem Historie en is via onderstaande link te lezen.

https://www.zelhemhistorie.nl/index.php/lambertikerk

 

Halle 150 jaar kerk en dorp 1858-2008 Samenstelling Bennie Eenink.

https://kerkhalle.nl/wp-content/uploads/2015/11/Boekje-Halle-150-jaar.pdf