www.oudzelhem.eu

Locatie in 2020:  Opgeheven, Smidsstraat 2-4
Bron:  Beelden uit het oude Zelhem
Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen.
Foto bewerking:  G. Knake

 

Later zou op deze plaats Het Roode Hert gebouwd worden, waar in 2004 het Chinees Indisch restaurant De Chinese muur gevestigd is.

De oude schuur van Het Roode Hert diende vroeger o.a. als varkenswaag, toen de gemeentelijke Veewaag nog niet bestond.
1 210 t Roode hert 1906 kl
Foto uit collectie Eef Oosterink. Foto in kleur bewerkt

Met paard en wagen werden de gasten van het station gehaald, maar ook de Dominee, de dokter, en de notaris deden vaak een beroep op het Logement om paard en wagen te huren.

Tot 1920 moesten de boeren hier jaarlijks op St. Lambertusdag (17 september) hun "Thins" (accijns) of "Honinggelden" afdragen. Dat gebeurde 's morgens tussen 10 en 11 uur, onder voortdurend klokgeluid. Het was een overblijfsel van de z.g. "heerlijke rechten", een belastingplicht aan het vroegere hof van Zelhem. Bij het voldoen van deze traditionele plicht ontving de betaler een aantal consumpties. Daar in de loop der tijden thinsgelden afkoopbaar werden gesteld, en meerderen daar gebruikt van maakten, bleven alleen de kleine betalers over. De kosten ervan overtroffen vaak het bedrag dat hij betalen moest. Om deze reden heeft de laatste eigenaar van het Thinsrecht, de heer H.E. Knaake, het gebruik afgeschaft. (lees ook Van Saleheim tot Zelhem)

In 1250 wordt al melding gemaakt van Honinggelden, deze moest op het Hof te Zelhem worden voldaan. Belastinggelden werden in die tijd vaak nog in natura betaald, dit bewijst wel dat de bijenteelt een belangrijke plaats had bij de boerenbevolking. In die tijd moesten 32 potten honing geleverd worden. Na 1341 worden geen goederen meer geleverd, maar de schatplichtige boeren moeten een bepaald bedrag betalen. Dat varieerde van 4 cent tot 4,86 gulden.
markt10
1908  Op de achtergrond Logement Berendsen. ansichtkaart van Willem Hartemink

In 1928 zijn het logement en stal afgegebroken om een betere doorstroming te krijgen in de weg van Doetinchem via de Markt naar Ruurlo. Daarna is op deze plaats de nieuwbouw gekomen van hotel Het Roode Hert.  De schuur is verplaatst naar de achterkant van het nieuwe hotel in de tuin aan de Doetinchemseweg. Daardoor kwam de Doetinchemseweg beter uit op de Markt, zij het nog niet rechtstreeks.

1 405 Markt 1936

Foto: uit 1937 coll. Willem Hartemink.

Willem Gradus Berendsen veranderde de naam van het Logement Berendsen naar Hotel Het Roode Hert. Rechts van het hotel had hij ook de woonkamer en een kruidenierswinkel. 

berendsen logement1

Advertentie uit de coll. van Eef Oosterink.