www.oudzelhem.eu

Fotobewerking:  G. Knake
Website opmaak:  H.M. Somsen

 

Het Juttepad, het kortste voetpad van Zelhem naar Doetinchem

 

De naam Juttepad is tot heden niet te achterhalen, was het een pad die lang een boomgaard met perenbomen kwam met jutte peren, of was het een verbastering van een pad waarlangs de Zelhemse joden naar hun synagoge in Doetinchem gingen?

1867 met Juttepad Kaart van 1867 met daarin getekend het Juttepad. 
Het Juttepad is van links onder naar rechts boven en eindigt in de Smidsstraat.

Het Jutte pad begon midden in de Smidsstraat, waar nu de Zelhemse Apotheek is gevestigd.
Het was een smal pad tussen de toenmalige tuinen van, van Til, Jacob, Smeenk en Buursink, later het oude postkantoor, kruiste de weg Achter de Hoven en ging verder tussen de hagen van boerderij Tenkink en het weiland van Tenkink richting Zevenweg. Daar kruiste het pad bij het woonhuis van Wesselink de Zevenweg om richting Boeninksteeg over de hoger gelegen kamp te gaan. Bij het Anemonen bosje splitste het pad zich in een noordelijk gelegen route en een zuidelijke route.

De noordelijke route liep als een zandpad langs de achterkant van boerderij Groot Luijkinck (Boeninksteeg 3) en vóór boerderij Boenink. De zuidelijke route liep achter boerderij Boenink (Boeninksteeg 5)

Het Juttepad volgde de noordelijke route met een stukje Boeninksteeg, kruist de Wassinkbrinkweg, langs de “Kleine Bieshorst”, waar het pad midden door het Broek loopt.

Het Broek, ook wel Bister of Bijsterbroek genoemd, was vroeger een laag gelegen, moerassig gebied met verschillende, bruin getinte grondsoorten. Het pad liep in het Broek ook door weilanden waar een hekje voor de doorgang zorgde en vlonders over greppels zaten. Zowel de noordelijke als de zuidelijke route kwamen op de Broekstraat uit. Daarbij ging de zuidelijke route, die via de Enkweg langs de “Croupin” door het Broek liep richting Broekstraat en daar langs akkers, de Zelhemse Beek over en via de Rozengaardseweg, naar het centrum van Doetinchem liep.
De noordelijke route liep vanaf de Broekstraat langs “de Kleine Hoefslag” na de Zelhemse Beek, die de natuurlijke grens vormde tussen Doetinchem en Zelhem, op Doetinchems grondgebied verder over de Bezelhorstweg met zijn kerk en de Kruisberg, over nu de Haareweg, Ds van Dijkweg om zo in het centrum van Doetinchem te komen.

 Juttepad
Wim Wesselink en zijn ouders in 1923 aan de Zevenweg,
op de foto het zandpad (Juttepad) dat van links naar rechts loopt.