Opmerkingen:

Wessell Heerinck secht dat Willem Abbinck op de Zelhemse Kermis anno 1669. ten huijse van Lucas Enserinck mede sonderlinge is handadich geweest aen het slaen en

verwonden van hem compnt, versoeckt daeromme dat d’selve voor pijn, smert ende meijsterloon sall worden gecondemneert aen hem te betaelen

een somma van 100. ricxdall: moderamine salvo cum expensis.

Willem Abbinck secht well eenen stoell in de hant gehadt te hebben maer dat hij hem Wessell daermede niet heeft geslagen.

Tekst uit: ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

 

kermiscommissie 1908

Kermiscommissie in1908
Staand vlnr: G.J. Berendsen, J. Bennink, J. Hemink. J.W.H. Bruggink
Zittend vlnr: Pannekoek, G. Bel. W. Bussink

Foto: uit collectie Harry Somsen

 

logo kermis

 

In 1985 is de Stichting Septemberfeesten opgericht. Tot dat moment bestond in Zelhem de kermiscommissie. De kermiscommissie bestond uit ongeveer 15 leden. Een echt bestuur was er niet en de organisatie werd eigenlijk gedaan door enkele leden die ook actief waren in het Zelhemse bedrijfsleven. Zij hadden de regie in handen, zij hadden de kontakten met de horeca en kermisexploitanten, en na een bespreking op het gemeentehuis met de verantwoordelijke ambtenaren was de zaak al snel geregeld. 3e weekend van september was het kermis in Zelhem.
Begin jaren 80 is de kermiscommissie uitgebreid met enkele leden. Er ontstonden nieuwe ideeën, zowel organisatorisch, financieel, als ook bestuurlijk. Natuurlijk brachten deze verandering verregaande gevolgen met zich mee voor de totale organisatie. In 1985 wordt besloten om een Stichting op te richten die als doel heeft om voor de complete Zelhemse bevolking een dorpsfeest te organiseren. Ongeacht kleur, afkomst, geloof of levensovertuiging. Het moest dus voor iedereen toegankelijk zijn. Getracht werd om alle basisscholen te laten deelnemen aan de diverse activiteiten, als je de jeugd enthousiast kunt krijgen, komen de ouders vanzelf.
Voor de kinderen werd een spetterende voorstelling van clown, goochelaar of iets dergelijks in de sporthal, later de brink, georganiseerd. De kinderoptocht werd omgedoopt tot een grote allegorische optocht. Er werden meerdere muziekverenigingen ingeschakeld voor de optocht. Het lunapark werd uitgebreid. Er kwam een echte feesttent. Al snel groeide de belangstelling vanuit de bevolking en werd besloten om de donderdagavond toe te voegen aan de Septemberfeesten.

 

De optocht van de septemberfeesten op 18 september 2004.

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Kermis

Foto: Herman Jonas

 

Onderstaand de foto's van de kermis en de septemberfeesten, op 18 september 2004.

kermis1

2004 Foto: Herman Jonas

kermis1

2004 Foto: Herman Jonas

kermis1

2004 Foto: Herman Jonas

kermis1

2004 Foto: Herman Jonas

kermis1

2004 Foto: Herman Jonas

kermis1

2004 Foto: Herman Jonas

kermis1

2004 De heks Tanja van het spookslot Schilderoord
Foto: Herman Jonas

 Feesttent

feesttent1

Feesttent 1 Foto: Herman Jonas

feesttent1

Feesttent 2 Foto: Herman Jonas

feesttent1

Feesttent 3 Foto: Herman Jonas

feesttent1

Feesttent 4 Foto: Herman Jonas

feesttent1

Feesttent 5 Foto: Herman Jonas