Bron:

 

Artikel door:

H. Jonas en H.M. Somsen.

 

 image002

 Het doel van de NV Ontginnigs Mij. Het Wolfersveen.

 

 image003

Krantenartikel uit Het nieuws van den dag 11-09-1903

 

image004

Foto: uit collectie Harry Somsen

 image005

Opname uit 1922

Foto uit, collectie Willem Hartemink

 image006

 

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 6-5-1927, collectie Willem Hartemink


Via de werkverschaffing werd het mogelijk om de afgravingwerkzaamheden uit te voeren aan de Baakse beek in 1927. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met rijkssteun door werkloze arbeiders uit Arnhem en Emmen. De Arnhemmers zijn het zware grondwerk niet gewend en klagen dan ook, dat zij niet zoveel weekloon kunnen halen als de Drentenaren, die geboren grondwerkers zijn. In deze tijd heeft de minister van binnenlandse zaken en landbouw Mr. J.B. Kan een werkbezoek gebracht aan de werkzaamheden bij de Baakse beek.

 image007

Verbetering en verbreding van de Baakse beek

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 15-4-1927, collectie Willem Hartemink

 image008

De werkzaamheden aan de Baakse beek. Op de foto Arnhemse werklozen die bezig zijn met het zware en voor hen ongewone polderwerk.

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 15-4-1927, collectie Willem Hartemink

image009 

 

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 6-5-1927, collectie Willem Hartemink

 

 image010

De Keet, deze diende als slaapplaats voor de arbeiders. In het begin werd er veel geklaagd over de slaapplaatsen, dit werd opgelost door 150 ledikanten beschikbaar te stellen.

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 6-5-1927, collectie Willem Hartemink

 

image011

De Arnhemmers die voor De Baakse Beek werkten.
Links achter, in boerenkiel, F. Hobelman met op de achtergrond zijn oude boerderij.

Foto: uit collectie Harry Somsen

 image012

Slaapgelegenheid voor ± 70 personen

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 6-5-1927, collectie Willem Hartemink

 

 image013

De arbeiders genieten van de radio, deze was beschikbaar gesteld door een Arnhemse firma.

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 6-5-1927, collectie Willem Hartemink

 

Veengoot

De Veengoot vormt de grens tussen de gemeenten Zelhem en Ruurlo

Foto uit gemeente kwartet Zelhem