De Ploeg van Sabel

  www.oudzelhem.eu
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H.M.Somsen.  
   


De Zelhemse padvindersgroep ‘de Ploeg van Sabel’ werd in september 1945 opgericht door Chris Thijsse en Jannie Thijsse- Spanjer. Chris Thijsse was destijds gemeentebode en woonde met zijn vrouw en kinderen op de bovenverdieping van het gemeentehuis in Zelhem. Hij kwam uit Amsterdam waar hij ook betrokken was geweest bij de padvinderij.

Burgemeester J. Langman vroeg hem om ook in Zelhem een padvindersgroep op te richten. Aldus geschiedde met Chris als hopman en zijn vrouw Jannie als akela. De groep kwam elke zaterdag bijeen om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. 

In de leiding zaten in 1946:
Chris Thijsse; Hopman, Vaandrig. daarna Herman Remmelink. (verkennersleider)
Jannie Thijsse-Spanjer; Akela (welpenleider)
Janneke Reichman; Baghera assistente (assistent-welpenleider)
Wies Wisselink;Risetja assistente.

Wim Glasbergen; groepsleider.
G.J. Helmink; clubblad Zelhem:Die Osse-wa.
H.C. Remmelink; heitje voor een karweitje.
H. de Vries; fietsenstalling tijdens Conc. hippique in de wei van Loman Remmelink aan de Halseweg.
G.H. Wassink; haze.
L. Garretsen; vaandrig
Tj. Pijning

Speltaken:
Welpen, van 8-11 jaar max. 24 welpen.
Verkenners, van 11-17 jaar
Voortrekkers, van 16-22 jaar
Stamraad, stamleider

Horde/Groepen:
Eekhoorn patrouile
Herten patrouile
Wolven patrouile
Sperwers patrouile
Valken patrouile vanaf 1949

Elke groep had zijn eigen kasboek en moest een logboek bijhouden.
Delen uit een logboek staan in dit artikel. 

Yel: gedeelte Diepdiepdop
      Akela wij doen ons best, voor de horde en ons nest.

 


Hopman Thijsse krant 1947 Artikel uit de Fancy Fair krant van 1947. Coll. H. M. Somsen.
Hopman Chris E. Thijsse was gemeente bode en getr. met Janny C. Thijsse- Spanjer

1947 Fancy Fairkrant 1947 blad 1Fancy Fair krant pag 1. Coll. H.M. Somsen

1947 Langman

1947 Uitsnede uit Fancy Fair krant. Coll. H. M. Somsen
Fancy Fairkrant blad 2Fancy Fair krant pag 2. Coll. H.M. Somsen
Fancy Fairkrant 1947 blad 3Fancy Fair krant pag 3. Coll. H.M. Somsen

1947 Fancy Fair 1947 Vaandrig G.J. Helmink Uitsnede uit Fancy Fairkant 1947 pag.3.  Coll. H.M. SomsenVVaandrig Helmink werkte in Gem. huis en woonde bij mevr. Pannekoek aan de Halesweg.

 

1947 Fancy Fair krant 1947 blad 4Fancy Fair krant pag 4. Coll. H.M. Somsen

1947 Dr. Gerritsen Ouder comm. en tekst plattegrond Fancy Fair19471947 Uitsnede uit Fancy Fair krant pag. 4 . Coll. H.M. Somsen

krant Ploeg van Zabel 1947
Krant 1947 Ploeg van Sabel. Coll. H.M. Somsen

ontvangs gelden fietsen parkeerplaats augustus 1947 de rijwiel bergplaats bij het concours hippique werd beheerd door de Padvinderij en bracht voor de organisatie fl. 101,50 op. Bon: coll. H.M. Somsen

Rekening ploeg van Sabel Wisselink VelswijkRekening van G.J. Wisselink Velswijk voor de ploeg van Sabel. Rek. Coll. H.M. Somsen

Bewijs van lidmaatschap H. SomsenBewijs van lidmaatschap. H.J. Somsen. Coll. Henk Somsen 

Klassekaart Padvinders Henk Somsen

1947 Klassekaart 3e klasse H.Somsen Klassekaarten Padvinderij Zelhem. Coll.  Henk Somsen

Groep verkenners

Groep verkenners, met o.a. nn.  Wim Looman, Han Kranen, Wim Derksen (zittend), nn, Marinus Ooyman, nn. Foto: coll.H.M. Somsen

1948 Eekhoorn parouille Pinksteren Henk Somsen 1948 Eekhoorn patrouille Pinksteren. In het bos bij Wolferswoud werden door de padvinders gespeeld en hutten gebouwd.Foto: coll. Henk Somsen.
1948 Pinksterkamp patrouille Eeekhoorn Henk Somsen1948 Eekhoorn patrouille Pinksterkamp. Foto: coll. Henk Somsen.

Oefening in het bos

Oefening in het bos. Marinus Ooyman, patrouille leider- Dick Somsen, Han Kranen, nn,  Wim Derksen? Ass. Patrouille leider. Foto: coll. H.M. Somsen

Kamp op districtswedstrijden 21 22 mei 1949 Kamp op districtswedstrijden 21 en 22 mei 1949. Foto: coll. H.M. Somsen

Kamp Udenhout Padvinders uit ZelhemKamp Udenhout padvinders uit Zelhem. Foto: coll. H. Somsen

Sportiviteit stond voorop zodat de fietstocht naar Udenhout (Br.) of Loenen op de Veluwe, (waar iedereen kletsnat regende) heel gewoon was.
P1040419 Padvinderij in Uden vlag hijsen Kamp Udenhout in Uden, padvinders uit Zelhem. Het hijsen van de vlag aan het begin van een bijeenkomst.  Foto: coll. H. Somsen

Jamboree in Lunteren Padvinders 2 bewerkt Jamboree in Lunteren. Foto: coll. H.M. Somsen

Diverse verhalen uit het logboek.

11 juni 1949

Door Johan Mellendijk

Het was een zonnige middag en nu kregen we een fijne middag. De herten en de Sperwers werden samengevoegd en we moesten een spoor uitleggen naar een plaats nabij Polderslaagte. 

Polders laagte foto Oldenboom Polderslaagte. Foto: fam Oldenboom.

De Valken en de Eekhoorns volgden dit spoor om onze buit te bemachtigen die we aan het eind van het spoor verstopt hadden. Vervolgens hebben de Valken en de Eekhoorns de buit naar Polderslaagte gebracht, waar de Sperwers en de Valken samen hem weer terug moesten veroveren.  De buit bestaande uit een stok, stond midden in het water. Na veel geharrewar is het eindelijk gelukt de stok weer machtigte worden en naar het kampterrein te brengen. Hierna was de middag weer ten einde. 

13-6-1949 Zomerkamp
Door A. Peppelman.

Om 6 uur van de 6e augustus was er in het dorp Zelhem een drukte van belang, want "Ploeg van Sabel" ging kamperen naar Valkenburg. Maar we kwamen slechts langzaam in Valkenburg aan. We werden namelijk aangehouden en Glasbergen (groepsleider)  kreeg een bekeuring want hij mocht geen passagiers vervoeren (in de vrachtauto).
We moesten uitstappen en later heeft een bus ons naar Valkenburg gebracht. Toen we op het kampeerterrein aankwamen was Glasbergen er al. 

Alles werd afgepakt en de tenten werden opgezet en alles werd in de tenten gebracht. Johan Mellendijk had een eigengemaakt tentje en die werd ook opgezet. 

Zondags gingen we naar de kerk en daarna werd een lange wandeling gemaakt langs de Geul, over heuvels en door dalen. Het was in één woord schitterend.
De volghende dagen  werden bezoeken gebracht  aan de "Catacomben"en de "Fluweelen grot"en de "Gemeente grot". De grotten zijn eigenlijk allemaal het zelfde. De imitatie kolenmijn was ook interesant, je krijgt een goed idee hoe het er in de mijn naar toe gaat en je leert begrijpen dat de mijnwerkers het niet gemakkelijk hebben. We zijn ook naar Luuk en het Drielandenpunt geweest. We hebben in Vaals prachtige vergezichten gezien. 

Zaterdag was het de dag van vertrek. Met personenwagens zijn we weer terug gebracht. Een flinke mars in Zelhem, een toespraak van de hopman en het kamp was weer ten einde. Rest nog te vermelden dat de feestavond prima was. En we schudden nog van het lachen als we aan het zomerkamp denken.

1949 Zomerkamp Valkenburg op weg naar Vaals. Chris Thijsse met gitaar Henk Somsen13-6-1949 Zomerkamp in Valkenburg. Opweg naar Vaals. Chris Thijsse met gitaar.
Foto: coll.H.M. Somsen.
Padvinders Ploeg v Sabel in Valkenburg 1949 jpgKamperen in Vaals bij Valkenburg met de Ploeg van Sabel in 1949. Foto:coll. H.M. Somsen

Op de foto van boven naar beneden en van links naar rechts:Wim Looman- Lammert Bieleman- Gerrit Nijhof- Jan Brandenberg- Wim Wechgelaer.
Henk Oosterink- Wim Derksen- Jan ter Maat- Gerrit Peppelman.
Dick Somsen- Boeni Bel.
Marinus Ooyman- Bert ter Wal- Tinus Sevink- Henk Derksen. Corrie Gerritsen.
Han Kranen- Teun Peppelman- Johan Mellendijk.
Marius Wentink- Bennie Looman- Dick klein Molenkamp- Hennie Otten-  Herman Remmelink.

Zomerkamp 1949 De Sperwer patrouile in Leige. bewerking. jpg

Zomerkamp in augustus 1949 van de Sperwer Patrouile in Leige- Belgie.Foto: coll. Lammert Bieleman 

Troepenmiddag 3 september 1949, uit het logboek.
Door Ploegleider Lammert Bieleman.

Het was de troepenmiddag van het nieuwe padvindersjaar. Het was een zeer groot spel ter ere van ons driejarig bestaan.
Het was het jaar 1690 dat in Selichheim een strijd was uitgebroken tussen boeren en veedieven. De boeren en de veedieven moesten proberen om het vee elk naar hun eigen weide te brengen. Het spel begon om ongeveer 3 uur.

De boeren waren gekleed in blauwe kiel en een langebroek, rode zakdoek om de nek en een oude pet op en een paar klompen aan waarmee je de blaren aan de voeten liep.
Marius Wentink was de boerenleider. Het spel was nauwelijks begonnen of we hadden een paar koeien te pakken, waarmee we meteen op weg gingen naar het kampeerterrein. We verloren hierbij bijna allemaal het leven. Op de Ruurloseweg  kon je weer nieuwe levens halen.
Toen we bij het kampeer terrein aankwamen met de Welpen moesten we ze weer vrijlaten om nieuwe staarten te halen. Er werd een paar keer gevochten,waarbij we veel verliezen leden.

Hierna floot de hopman voor het einde van  het spel.
Toen de punten opgeteld werden bleek dat de boeren gewonnen hadden.
De VTG,s begonnen met thee zetten en wij moesten hout halen voor het kampvuur. Het kampvuur stond onder leiding van Han Kranen, maar we waren nog niet lang aan de gang of het feest werd verstoord door de belhamels, toen we deze opgevangen hadden sloot de hopman het kampvuur. Wegens tijdgebrek werd er besloten de installatie te verzetten naar maandagavond. Hierna marcheerden we naar Zelhem. We hebben een zeer geslaagde dag gehad. 

maandag 5 september 1949 Kampvuur en installatie van 3 leden.
Door H. ter Maat.
Op deze kampvuur avond vonden alleen een paar installaties plaats. Tinus Sevink, Bertus ter Wal en Gerrit Peppelman legden de belofte af. Ook werden er enige welpen geinstallerd. Ons patrouilelid A. Peppelman was verhinderd te komen omdat zijn grootmoeder ziek was.

Na de uitreiking van de jaarsterren werd het kampvuur besloten.

Eppie, nog wel gefeliciteerd door je patrouille leden.

10 september 1949 Troepenmiddag

Door J. Mellendijk,

Om 2 uur werd de troepenmiddag in Zelhem bij Klein Wassink geoppend. Bij deze troepmiddag was de hopman ook aanwezig. De leiding heeft ons daar weer eens "extra" goed gedrild. We hebben nog een beetje geseind en een potje "radio" gespeeld. Het eind van deze middag hebben we zitten "apekooien". Toen zijn we naar Oosterink gegaan om 'Oosterink en de vrouw' onze gelukwensen aan te bieden omdat ze 15 jaar getrouwd waren.
Dit was het einde van de troepmiddag.

1 october 1949 Troepenmiddag.

Door Lammert Bieleman.
Om 2.15 uur werd de troepenmiddag geopend met het oplezen van de wet door J. Mellendijk. Daarna hield de Vaandrig inspectie. Toen hebben we een spel gedaan. Er waren jagers en stropers en de stropers.   De jagers hadden een troep hazen ingesloten en de stropers moesten proberen de hazen te bevrijden. Het spel liep een beetje op een mislukking uit doordat de hazen nadat ze getikt waren de stropers niet gingen helpen. Toen we terug wandelden met de Vaandrig en Jan Nusselder lagen er overal dingen in een boom die een auto voorstelden. Toen we op het kampterrein kwamen moeste we per patroulle die dingen opschrijven. Daarna verzamelde de Vaandrig de troep en noemde één van de voorwerpenop. Als hij dan vloot ging het er om het ding op te zoeken en binnen te brengen. Hierbij liet J. Mellendijk  zich nog te pakken nemen door éên van onze jongste troepleden. We hebben toen nog enkele partijtjes geworsteld. De Vaandrig  besloot de troepenmiddag met de mededeling dat we dinsdagavond om  6 uur bij de Hopman (aan de Palmberg) moesten zijn om L. Garretsen op te halen vanaf de Hummeloseweg. Deze is namelijk weer teruggekeerd uit Ned. Indië.

L. Garretsen Kon. Marine Schrijver 3 1947 1949 Intocht L Garretsen uit Indie Henk Somsen en Dick Klein Molekamp met trom
Lammert Garretsen. Kon. Marine, schrijver 3e klas. Foto:coll. H.M. Somsen Intocht L. Garretsen uit Ned. Indië. Henk Somsen en Dick Klein Molekamp met trommel in de Smidsstraat. Foto:coll. H.M. Somsen


Inhalen Indiëganger Lammert Garretsen in Zelhem.

De Zelhemse padvinders van de Ploeg van Sabel o.l.v. hopman Chris Thijsse haalden hun vaandrig Lammert Garretsen binnen die zijn dienstplicht tijdens de politionele acties in Nederlands Indië had vervuld.


Hierbij een verslag uit het troepenboek van 4 oktober 1949 van patrouille leider Lammert Bieleman.
Om 18.00 uur marcheerden wij naar de Hummeloseweg waar we Lammert Garretsen op zouden halen. Bij aankomst aan de Hummeloseweg werd Lammert Garretsen door hopman Chr. Thijsse toegesproken en kreeg hij namens de padvindersgroep een cadeau aangeboden door G. Nijhof.

Lammert Garretsen werd op de met groen versierde wagen gezet die werd voortgetrokken door de welpen van de padvindersgroep.

Vooraf gegaan door vendeliers, tamboers en hoornblazers trok de groep door het dorp waar in de Smidsstraat deze foto werd genomen bij het huis van Joke Somsen, de verloofde van Lammert. Op de voorgrond staan de padvinders met trom, Henk Somsen, zijn latere zwager en Dick Klein Molekamp. In de kar zitten vaandrig Bart Rijpstra en hopman Chr. Thijsse, daarvoor loopt Wies Wisselink.

De groep trok verder naar drukkerij Remmelink aan de Halseweg, de werkgever van Lammert Garretsen. Daar werd Lammert Garretsen verwelkomd door de heer Remmelink Sr. die blij was hem weer gezond en wel terug te zien.

Na een rondleiding door de drukkerij kregen de padvinders een glas limonade aangeboden. De volwassene kregen iets sterkers, waarna de padvinders weer naar huis gingen.

Alle Indiëgangers die thuis kwamen werden door hun buurt feestelijk ingehaald, hun straat en huis werden met groen versierd en ze kregen een cadeau aangeboden.

12 december 1949 Troepenmiddag 

 Door Ploegleider Lammert Bieleman.
Om half 3 begon de troepenmiddag onder leiding van vaandrig Garretsen met het trekken van de vlag door H. oosterink en het opzeggen van de wet door J. Mellendijk. We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep waren de rovers en de andere de politie. De rovers vervoerden een buit, ze moesten een spoor achterlaten waar klussenwerk in voorbij kwam, seinen, kompas enz.

blokhut foto WH
De Blokhut op het Zand. Foto:coll. Willem Hartemink.

Het spoor moest eindigen bij de blokhut. De rovers splitsten zich weer in twee groepen. De ene groep moest de hut bewaken en de andere moest proberen om de politie op een dwaalspoor te brengen. Dit is een hele tijd gelukt. De politie probeerde list op list om ze te pakken te krijgen. Zelfs werd de auto van de vaandrig er bij gebruikt, maar ook dit mocht niet baten. Ook wist de politie de buit te veroveren. Daarna werd de troepenmiddag gesloten.

De Kerstactie 1949

Kerstbakjes presentatie bij gemeentehuis ca. 1949

Kerstbakjes prenetatie bij het gemeentehuis 24 december 1949. Foto: coll. H.M. Somsen 

De groep padvinders hield eerst een geld- en goedereninzameling onder de Zelhemse ondernemers en burgers om met de opbrengst kerstbakjes samen te stellen die naar de plaatselijke zieken en bejaarden werden gebracht, omdat ze niet naar de gezamenlijke kerstviering konden komen.
Zoals op de foto te zien was dat een grote groep mensen, want de bakfiets zit vol. In het midden van de foto achteraan Chris en Jannie Thijssen met hun kinderen, links en rechts de Zelhemse padvinders uit 1949.

Door Ploegleider Lammert Bieleman.
Het kerstfeest voor de ouden van dagen werd gehouden op donderdag 23 december 1949 in zaal Berendsen. Er waren ca. 100 oudjes in de zaal aanwezig. Het kerstfeest stond onder leiding van ds. Veen uit Halle. het kerstfeest werd geopend door vaandrig Remmelink, die alle oudjes hartelijk welkom heette. Ds. Veen vertelde daarna het oude bekende kerstverhaal, vervolgens zong het padvinderskoor enkele kerstliederen.Hierna werden de mensen getrakteerd op koekjes en cacao. En terwijl de jongens die mee moesten spelen aan het "Kleine Kerstspel" zich boven gingen verkleden, vertelde hopman Thijsse een kerstverhaal. Toen werd het kerstspel opgevoerd door enkele welpen en verkenners. Nadat de oudjes nog een traktatie ontvangen hadden gingen ze zeer voldaan over de ze mooie avond huiswaarts. 

Vrijdagsavond hadden de padvinders zich weer verzameld voor het rondbrengen van de kerstpakjes, die er weer mooi uitzagen. De zieken die dan ook zo'n pakje thuis kregen waren daar ook zeer blij mee. Zo is dus ook dit jaar de kerstactie weer uitstekend geslaagd.

1951 Wim Derksen Henk Somsen Han Kranen foto Henk S1951. Wim Derksen, Henk Somsen en Han Kranen. Foto:coll. Henk Somsen 

 

Padvinders tegenwoordig

 Bezwaren en kritiek

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw hadden sommige ouders er bezwaar tegen dat hun kinderen lid zouden worden van de padvinderij, onder andere omdat ze van mening waren dat de beweging een militaristisch karakter had. Dit karakter dacht men te vinden in de uniformen, in de vlaggen en in de discipline die de kinderen zou worden aangeleerd. Een ander vooroordeel was dat onkerkelijke kinderen geen lid zouden mogen worden, maar dat was al sinds de jaren dertig geen probleem meer bij de NPV.

Padvinder / Scouting tegenwoordig

Het grootste deel van de leden van Scouting Nederland stelt het niet op prijs om als padvinder aangeduid te worden, hoewel dit soms wel in de media gebeurt. Doordat de padvinderij ooit een van de bekendste scoutingorganisties in Nederland was, gebruiken veel ouderen de term nog steeds om naar scouting in het algemeen te verwijzen, hoewel dit gebruik altijd al onjuist is geweest. De term wordt door leden onderling als geuzennaam gebruikt.

Scouting Labelterrein Landgoed de Hoenderkamp Zelhem

Scouting Labelterrein Landgoed de Hoenderkamp Jachtweg 2, 7255 NS Hengelo. Foto: website

 Geschiedenis

Dit particuliere Landgoed maakt deel van een netwerk van Scouting kampeerterreinen, binnen Scouting bekend als “Scouting Labelterreinen” en is sinds de jaren dertig in gebruik als scoutingterrein.

Landgoed de Hoenderkamp ligt ten noordoosten van Zelhem in de gemeente Bronckhorst. Het landgoed ligt in het coulisselandschap met kleinschalige landbouw, veel (naald)bossen, kleine landschapselementen en verspreid liggende landgoederen. Dit cluster van particulier eigendom is ruim 300 hectare groot en wordt daarnaast door veel gemeente zandwegen verbonden met andere landgoederen.

Op het landgoed bevinden zich 3 groepsterreinen. De Scoutinggroepen die op dit kampeerterrein komen, houden van primitief kamperen. Stoken op een tafelvuur en gebruiken pompwater. Drinkwater kan bij een tappunt gehaald worden. Dit betekent een eindje lopen. 

scouting grutto 2Scouting Grutto 2 Foto: Website.

wulpTerrein Wulp. Foto: Website

 

In Doetinchem: 
Groep "De Hertog van Gelre". 

Banner 3 website Hertog van Gelre

Banner van de Hertog van Gelre groep. Foto: Website. 

Scouting Graaf Otto Groep, Koekendaalseweg 11
Scouting Hamaland,
Keppelseweg 249

Scouting Roothaangroep, Koekendaalseweg 11