Aan dit artikel werkten mee:
Elly en Harry Somsen
 

 

Dierenartsen Zelhem

 
Huidig adres: Dr. Grashuisstraat
Vorig adres: Halseweg 27d
Stationsstraat
11
Website: Dierenartsenpraktijk-zelhem-halle.nl
   

 

Zelhemse dierenartsen vanaf 1839

 

De voorganger van de eerste in Leiden afgestudeerde veearts was de Zelhemse (hoef)smid en “veearts” Hendrik Willem Praastink geb. 1774.
 
1e. De eerste Zelhemse afgestudeerde dierenarts was W.P.E. Ermeling  geboren in Duitsland op 4-7-1799 hij was vroeg gepensioneerd militair paardenarts in Zelhem van 1839 tot zijn overlijden bij de val van een paard op 3-2-1846. Ermeling  kwam eveneens uit een  hoefsmeden familie.
 

wilhelm philip

grutterink

Wilhelm Philips Emilius Ermeling

Everdina Johanna Grutterink, ca 1830

Scan uit Kronyck 68, afbeelding uit collectie W. van Kooten

Scan uit Kronyck 60, afbeelding uit collectie W. van Kooten

 

2e. Dhr. A.D. Oosterbaan uit Hengelo Gld, door de gemeente Zelhem als dierenarts benoemt,
die ook Stad en Ambt Doetinchem bediende van 1877 tot 1880.
 
3e. Dhr. D. Marcus van 1895 tot 1896, vertrok naar Overzand in Zeeland.
In die tussen liggende periodes was men aangewezen op de dierenartsen uit de omgeving.
 
4e. Dhr. A. Hijink  van 1914 tot 1916, hij gaf lezingen en cursussen over kalverziekten en rundvee kennis in café Bel.
Hij vertrok naar Lochem.
 

5e. Dhr. Jan Grashuis als reserve paardenarts vanaf 1919, als dierenarts voor boerderij dieren.
Dr. Grashuis werkte tot 1919 samen met de Hengelose dierenarts, dhr. Frans Frederik Reichman, wiens dochter Gerharda hij trouwde.
Aanvankelijk waren er nog zitdagen van dierenarts dhr. Rexwinkel uit Doetinchem.
Naast zijn drukke praktijk werkte hij aan zijn doctorale scriptie.
De in 1928 geopende proefmesterij aan de spoorwegstraat, diende als onderzoek lokaal voor voederproeven om zodoende
tot betere resultaten te komen voor de samenstelling van diervoeding.
Toevoegingen zoals mineralen en vitaminen waren tot dan nog niet gangbaar.
Dr. Grashuis promoveerde op 29-06-1932 cum laude aan de Rijksuniversiteit van Utrecht op zijn proefschrift
“Insufficiëntie van meelrantsoenen bij mestvarkens en enkele ziekte verschijnselen welke daarmee verband houden”.
Na die tijd schreef hij diverse boeken over dit onderwerp.

Op 30 augustus 1935 nam dr. Grashuis afscheid van Zelhem door middel van een laatste keuringsdienst te verrichten bij de slachtlokalen die ook door hem waren opgericht.
Tijdens de afscheidsreceptie werd na veel lovende woorden en geschenken zijn opvolger dhr. F. Roders  door burgemeester Rijpstra als nieuwe dierenarts verwelkomt.
De heer Grashuis was van 1935 tot 1938 hoofd C.L.O. controle.
Op  01-09-1938 werd Dr. J. Grashuis als directeur benoemd voor het Instituut voor Moderne Veevoeding “de Schothorst” gelegen op het landgoed Schothorst in hoogland, Utrecht.
In september 1960 nam hij naar 25 jaar afscheid en verhuisde naar Hoogeveen en stierf op 82 jarige leeftijd op 11-07-1978 in Dwingelo.

Hij werd in zijn geliefde Zelhem begraven.
In de zomer van 1980 besloot de Zelhemse gemeenteraad de staatnaam Spoorwegstraat waar zijn proefmesterij stond, te laten vervallen en te vervangen door Dr.Grashuisstraat.
Dr. J. Grashuis was officier in de Orde van Oranje Nassau.

 
6e. dhr. F. Roders  als dierenarts sinds 1930 in Zelhem werkzaam volgde  Dr. J. Grashuis op in 1935 en betrok diens woning en dierenartspraktijk.
 
7e. dhr. P.E.  Roders  volgde zijn vader op omstreeks 1965 tot 1992.
De artsenpraktijk werd ca. 1965 uitgebouwd met een extra behandelkamer met operatie mogelijkheden en een vogel opvang voor nabehandeling.
In de volgende jaren kreeg P.E. Roders hulp van zijn latere opvolger de dierenarts S. Tol. Zij werden bijgestaan door de dierenartsen J.G.A. Eykholt en R. Eelderink (situatie 1983).
 

8e. dhr. S.Tol  en de dierenartsen J.G.A . Eykholt (overleden 1991) en R. Eelderink (vertrokken 1992) (situatie 1983) gingen  in Zelhem aan het werk. In 1992 kwam dhr. P.C.R. van Rossum, 1993 dhr. A.A. Oranje, 1996 mevr. A.I. Verhoeff
Dhr. Tol stopte in  2005.
Het resulteerde er in dat er op een andere locatie bij de huisartsen en tandarts praktijk aan de Halseweg 27d een  geheel nieuwe dierenartsenpraktijk in 2005 geopend werd.
In 2005 wordt de Rotol overgenomen door Topet. Deze firma begint met het officieel registreren van medicijnen voor de minor species.
opening11
Foto: Dierenartsen praktijk Zelhem-Halle in 2005.

In ca. 2008 is in Doetinchem aan de Keppelseweg een filiaal geopend, Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zelhem, voor gezelschapsdieren.

Voor meer resente informatie kijk op:  Bedrijven/Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle