www.oudzelhem.eu


 Groene  Kruisgebouw:  afgebroken, Prinses Beatrixstraat 7
 Artikel door:  Eef Oosterink en H.M. Somsen
 Foto bewerking:  G. Knake 
 Website opmaak:  H.M. Somsen

Op zaterdag 18 oktober 1952 werd het Zelhemse Groene Kruisgebouw officieel geopend. De bijeenkomst werd gehouden in hotel 't Roode Hert waar burgemeester Langman als voorzitter van het Groene Kruis de aanwezigen verwelkomde. In zijn speech zei burgemeester Langman ten slotte dat deze oktobermaand een Groene Kruis maand genoemd mag worden, omdat een week daarvoor ook in Halle een wijkgebouw, in de vorm van een woning, voor de wijkzuster geopend kon worden.

Groene-kruisgebouw

Het Groene Kruisgebouw, geopend op 18 oktober 1952 Foto: uit collectie Eef Oosterink

Groene-kruisgebouw

Foto: uit collectie Eef Oosterink in kleur gezet.

Met het omdraaien van de sleutel opende Dr. Cath met een handomdraai het Groene Kruisgebouw. De sleutel werd hem overhandigd door mej. v.d. Poest Clement, dochter van de toen al overleden Dr. v.d. Poest Clement die in 1914 de stoot gaf tot oprichting van afdeling Zelhem. Dit alles onder toeziend oog van burgemeester Langman.

Geschiedenis Het Groene Kruis
In november 1914, één lokaal van de oude school zit tjokvol. De vereniging wordt opgericht met als doel elkander te helpen bij ziekte en het kunnen verkrijgen van hulpmiddelen, welke de verpleging thuis gemakkelijker maken. Het eerste jaar wordt 114,20 gulden binnengehaald aan contributie. Een magazijnmeester wordt aangesteld, die alles in orde houdt en uitleent.

Reeds in 1917 werd gesproken over het aanschaffen van een ziekenwagen. Deze moest berekend zijn op de eigenaardige wegen van Zelhem, het was in de tijd, dat men in het voor- en najaar met een slikboot kon varen door de lage wegen. Door giften werd spoedig het bedrag van 2.000 gulden bij elkaar gehaald. Op 15 april 1918 maakte het bestuur een proefrit. Nu duurde de reis naar Arnhem voor de patiënt nog maar ongeveer 5 uur. De ziekenwagen stond gestald bij Praastink (het Witte Paard). Voor leden was de ziekenwagen gratis, en men kon bij Praastink een paard, eventueel met koetsier, huren. Door opkomst van andere mogelijkheden en diensten belande deze kar in een wei in de Wassinkbrink waar het nog jaren dienst gedaan heeft als kippenhok.

Onderstaande foto's zijn van de ambulance van de Lijstertax.

 

ambulance

Lincoln uit 1931 Model K. Foto uit collectie Eef Oosterink in kleur gezet.

Groene-kruisgebouw

Foto uit collectie Eef Oosterink in kleur gezet 

In 1926 werd besloten een wijkverpleegster aan te stellen. Er waren toen ongeveer 800 leden. Deze brachten ongeveer 1.750 gulden aan contributie op. In 1926 werd zuster Nijenhuis benoemd. Zij werd in 1927 opgevolgd door zuster Matthieu. In de eerste 12½ jaar van haar werkzaamheden legde zij 40.600 bezoeken af.

In 1928 werd begonnen met uitzending van bleekneusjes naar vakantiekolonies.

In de tweede wereldoorlog lag het werk officieel stil, omdat men geen verantwoording wilde afleggen aan de Duitsers, doch in alle stilte werd doorgewerkt. In 1944 werd zuster Matthieu ziek, er werd een plaatsvervangster aangesteld, die later het Halse deel van de gemeente ging verzorgen.

In 1948 werd besloten om een kraamverzorgster aan te stellen, dit werd mej. Overbeeke.

In 1949 werd zuster Mateman als vervangster benoemd van zuster Jager die vertrokken was naar Rotterdam. Ook werd er een bazaar gehouden voor de bouw van een wijkgebouw. Eind 1949 was hiervoor reeds 15.567,47 gulden opgehaald.

Groene-kruisgebouwDeze bazar is gehouden op 28 en 29 januari 1949. 
Foto: uit collectie Eef Oosterink in kleur gezet.

In 1951 werd op hartelijke wijze afscheid genomen van zuster Matthieu, die met pensioen ging. Zij werd als eerste tot erelid van de vereniging benoemd. Op eigen verzoek werd zuster Mateman overgeplaatst van Halle naar Zelhem. Voor Halle werd zuster Hoos benoemd.

Groene-kruisgebouw
Zuster Matthieu (links) bij haar afscheid, rechts een zuster van haar. Foto in kleur gezet.

In 1952 werd begonnen met de zgn. bruiloftscollecten ter versterking van het bouwfonds. Deze kon in 1952 dan ook geopend worden. Na openbare aanbesteding bouwde Tuinega te Varsseveld het gebouw voor 30.699 gulden. Ongeveer op 12 maart 1952 werd met het grondwerk begonnen. Op 18 oktober 1952 werd het gebouw, dat onder architectuur van Esseveld gebouwd was, geopend door dr. Cath. Precies een week daarvoor was het pand aan de Abbinkstraat in Halle in gebruik genomen.

 Over de volgende jaren valt niets anders te vermelden dat de vereniging groeide en uitstekend werk verricht in de gemeente Zelhem.

Groene-kruisgebouw1980 Zr. J.B. Mateman onderscheiden door burgemeester B.G. van Hout.
Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
8 1980 ca. B.G. V.Hout J.C. v.d. Poest Clement J.B. Mateman W. Smeenk Zelhem verBurgemeester B.G. van Hout spelde onderscheidingen op bij J.C. van de Poest Clement, J.B. Mateman en W. Smeenk. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
9 Dr. Diephuis en zuster J.B. Mateman verDr. Diephuis en zuster J.B. Mateman. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
10 Carmichelt Groene kruis jubileum uitsnede verZr. Carmichelt in het woongedeelte van het Groene Kruis gebouw.
Foto:collectie mevr. A. Susebeek. 
11 Carmichelt Groene kruis jubileum uitsnede 2 verZr. Carmichelt haar auto bij haar jubileum. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.

 Omstreeks 1995 wordt besloten Zelhem op te heffen en samen te voegen met Doetinchem. Het gebouw wordt vervolgens afgebroken en op die plaats wordt Oranjehof gebouwd.

12 groenekruis gebouw ver

Het Groene Kruisgebouw vlak voordat het afgebroken gaat worden.
Foto: uit collectie Gerrit Gerritsen

13 1996 06 groenekruisgebouw 3 ver
1996. Groene kruisgebouw. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
14 1996 6 groenekruisgebouw 6 ver
1996. Groene kruisgebouw. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
15 1996 06 groenekruisgebouw 4 Beatrixxstraat 1 ver
1996. Woonhuis in het Groene kruisgebouw. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
16 1996 06 groenekruisgebouw achterzijde 5 ver
1996. Achterzijde Groene kruisgebouw. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
16 1997 01 5 afbraak groenekruis. 9 ver
1997-5 januari Afbraak kantoren Groene Kruisgebouw. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.
17 1997 01 5 Afbraak groenekruis kantoren 10 ver
1997 -5 januari. Afbraak kantoren Groene Kruisgebouw. Foto:collectie mevr. A. Susebeek.