Kermis commissie Opgericht: voor 1969
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M. Somsen  

 

Opmerkingen:

Wessell Heerinck secht dat Willem Abbinck op de Zelhemse Kermis anno 1669. ten huijse van Lucas Enserinck mede sonderlinge is handadich geweest aen het slaen en verwonden van hem compnt, versoeckt daeromme dat d’selve voor pijn, smert ende meijsterloon sall worden gecondemneert aen hem te betaelen een somma van 100. ricxdall: moderamine salvo cum expensis.

Willem Abbinck secht well eenen stoell in de hant gehadt te hebben maer dat hij hem Wessell daermede niet heeft geslagen.

Tekst uit: ORA Landdrostambt Zutphen – Toegangsnummer 0217 – Inventarisnummer 919
Protocol van contentieuze en voluntaire akten
Richterambt Zelhem - Periode 1659-1670

 

 kermiscommissie 1908 coll H M Somsen w

Kermiscommissie in 1908
Staand vlnr: G.J. Berendsen, J. Bennink, J. Hemink. J.W.H. Bruggink
Zittend vlnr: Pannekoek, G. Bel. W. Bussink. Foto: uit collectie Harry Somsen.

Ieder jaar wordt in de week van 17 september, Lambertidag, in Zelhem de jaarlijkse kermis en Septemberfeesten gehouden. Op de naamdag van Sint Lambertus werden traditioneel in Zelhem de Honing of Thins (accijns) gelden geïnd. In 1250 gebeurde dat op het Hof te Zelhem. De Honing of Thinsgelden werden in 1920 het laatst geïnd door de laatste Thinsheer, H.E. Knaake bij café Het Rode Hert. De kerkklokken werden geluid van 10.00 tot 11.00 uur en in die tijd konden de Thinsgelden betaald worden. De kosten voor het luiden van de klokken, de koffie en het borreltje waren op den duur meer dan de opbrengsten uit de Thinsgelden. Dat was naast het nieuwe belasting stelsel, een reden om de inning op deze wijze af te schaffen.

De jaarlijkse kermis omstreeks 17 september wordt nu nog ieder jaar gevierd. Op verschillende plaatsen in en buiten de dorpskern is de kermis in Zelhem al gevierd. In het Pelikaansbos, de wei van Hillen, later op de Markt en Ruurloseweg, Burg. Rijpstrastraat en de spelen op de sportvelden. Daarna het evenementenplein en het plein voor de sporthal de Pol, dicht bij de oudste locaties.

Tientallen jaren hebben de gebroeders v.d. Toren uit de Stationsstraat de vogels gemaakt voor het vogelschieten.

Op vrijdagmorgen ging er een optocht door het dorp van de kleine schutterij met Bielemannen voorop, die snoep en fruit ophaalden dat onder dennentakjes gelegd bij de voordeur gelegd was. Een aantal van deze oude gebruiken zijn er niet meer. In 1985 is de Stichting Septemberfeesten opgericht, die als doel heeft om voor de complete Zelhemse bevolking een dorpsfeest te organiseren. Tot dat moment bestond in Zelhem de kermiscommissie. Al snel groeide de belangstelling vanuit de bevolking en werd besloten om de donderdagavond toe te voegen aan de Septemberfeesten.

Begonnen met ballonnen optocht en vuurwerk op donderdag. Vrijdag vaandelzwaaien en een kindervoorstelling in de Brink. De volksspelen op zaterdag morgen met jeugd vogelschieten en zaterdagmiddag de Allegorische optocht. Zondag als afsluiting het Frühshoppen en alle avonden live optredens in de feesttent.

Bij 't concert van „Union" Zelhem De gelukkige winnaar poseert in  speelt mej. Eelderink met veel jubelstemming voor onzen  talent de saxophone-partij. fotograaf.  Gecostumeerde voetballers, die door huw malle fratsen en koddige aan kleeding veel succes hadden.  Bij het mastklimmen was de mast zoo glad, dat de jongens met een dikke paal naar boven, moesten  worden geschoven.
Kermis en volksfeest Zelhem.
Bij 't concert van „Union" Zelhem De gelukkige winnaar poseert in  speelt mej. Eelderink met veel jubelstemming voor onzen  talent de saxophone-partij. fotograaf.  Gecostumeerde voetballers, die door huw malle fratsen en koddige aan kleeding veel succes hadden.  Bij het mastklimmen was de mast zoo glad, dat de jongens met een dikke paal naar boven, moesten  worden geschoven.
Kermis en volksfeesten in Zelhem.
kermis 001De Indianenwagen van de optocht in 1928, de koetsier is Jan Beumer. Foto: coll. Eef Oosterink  kermis 0021930 Kermis, de vuurspuwer is Teunis Regelink.Foto: uit collectie Eef Oosterink.

kermis 003

Optocht uit 1934, deze wagen had als thema "Zoals de ouden zongen, piepen je jongen", op de foto Bennie en zus (Dinie) van Zadelhoff. Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934, collectie Willem Hartemink

kermis 004

Drie Zelhemse bloemenmeisjes, met versierde bogen, roepen de bezorgers een welkomstwoord toe.
vlnr: Janneke Reichman, Carolien Arendsen en Gerda Bel. Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934, collectie Willem Hartemink 

kermis 005

De dieseltrein .Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934, collectie Willem Hartemink

 kermis 006

Twee jeugdige matrozen met stoomschip "Zelhem" Links Harrie Dierssen en rechts Herman Remmelink. Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934, collectie Willem Hartemink. 

kermis 007

Loosche koffievisite . Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934, collectie Willem Hartemink.
kermis 008

Vlnr. Jopie Bel, Jo Buursink, Jannie Bel en Chrisje Jansen.  Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934,
collectie Willem Hartemink

Bernhard Jacob schutterkoning van Zelhem circa 1935jpgBernard Jacob schutterskoning van Zelhem ca. 1935.


kermis 009De wagen van de Looschool Uitbeeldend "De hongerwinter in Holland" met in het huisje mevr. Molenkamp-Buunk.
Foto van fam. H.W. Wesselink
kermis 010De schiettent bij Het Witte Paard uit de periode dat de kermis nog in het dorp plaats vond. De draaimolen op het pleintje links naast het Witte Paard.De schiettent rechts van het Witte Paard en op de hoek van de Hengeloseweg een wagen met wat te eten. Het dansen in de plaatselijke cafe's.  Foto: uit collectie Eef Oosterink