Kasboek van Het Departement Zelhem vanaf 1868/69


Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:
E. Somsen-Lieverdink - onderzoek
G. Knake - foto bewerking.
H.M. Somsen -website opmaak.Door E. Somsen-Lieverdink

Het burgemeestershuis met kantoor op de Markt in Zelhem kwam vrij na het overlijden van Herman Becking, burgemeester en notaris. Zijn zoon F.J.A. Becking neemt nog tot 1857 het burgemeesterschap over. Notaris Hendrik Adrianus Jacobus Penning komt hier bij in wonen en kantoor houden tot 1870. Daarna kwamen de schoonzoon Evert Willem Venderbosch, van Herman Becking, met zijn vrouw Hendrica Maria Ludovica Becking er te wonen.
Het burgemeestershuis van Herman Becking, had twee kappen, zichtbaar vanaf de Markt.
1 Markt hoek Smidsstraat 1911 kl                       Sociëteit vanaf de Markt / Hoek Smidsstraat in 1911, in kleur gemaakt door G. Knake

Evert Willem Venderbosch en zijn vrouw Hendrica Maria Ludovica Becking,  beginnen in het gedeelte dat grensde aan de Smidsstraat en de Markt, een galanterie winkel, de etalage’s van deze winkel waren aan de Markt, net als de winkeldeur.
In het achterste gedeelte van de linker woning een forse ruimte, met deuren aan de Smidsstraat, kwam een sociëteit.
Deze werd in 1869 verhuurd aan het Departement Zelhem voor lokaalhuur betaalden deze Fl. 10.- per jaar.

Het Departement was mogelijk eerst elders onder gebracht, zoals blijkt uit de rekening over 1865 tot 30 juli 1868 van B.J. Raadgreep, boekhandelaar, groot Fl. 21,70, de rekening van B.H. Bel, timmerman uit 1868 groot Fl. 30, - en de rekening van J.F. Knaake, verfhandelaar, uit 1868, groot Fl. 2.50, werden op 14 en 20 mei 1869 betaald.
De Tekenschool was de eerste die vermeld werd, de kinderen waren van de leden van het Departement Zelhem, ze betaalden 10 cent voor elke les, kinderen van niet leden betaalden 15 cent.
Het was geen groot succes, slechts 7 kinderen volgden de tekenlessen, de tekenschool werd na 1871 niet meer genoemd.
Pas na 1909 toen de Openbare School aan de Koestraat vrij kwam, werden daar tekenlessen voor jongens en volwassenen gegeven.

De materialen gebruikt voor de tekenlessen:
Een kast, geel geverfd, hoogte 2 Ned. Ellen en 13 duimen, breedte 1 Ned. El en 50 duimen, diepte (van buiten) 49,1/4 duim, met 4 schappen, en inhoudende 1 standaard tekengereedschap van Dupuis, beschadigt en onbeschadigd.
Ook een tafel, hoogte 1 Ned. El, breedte 73,1/2 Ned. Duim, lengte 1 Ned. El.
Deze artikelen werden verkocht voor Fl. 25.70 aan notaris A.G. Schepers en pas betaald in 1883.

Het departement beschikte in 1869 over een behoorlijk kapitaal, er was 1 coupon voor de Obligatie van De Oostenrijkse Staatsschuld, groot Fl. 70, - de rente werd 2x per jaar uitgekeerd door de Geldersche Crediet Vereninging, Grutstraat te Doetinchem.
Ook een aandeel voor de bouw van de Pastorie aan de Doetinchemseweg 2, in 1858, groot fl. 50,- in coupons van fl.2, - behoorde bij het beginkapitaal.
Net als een schuldbekentenis van Jan Wolsink, groot Fl. 60,- met een rente van 4½%, die elk jaar op 27 oktober verviel.

De eerste 14 leden van het Departement Zelhem betaalden Fl. 3,- per jaar en hielden er hun leesavonden en vergaderingen waarbij door de leden voordrachten en toneelstukjes werden opgevoerd.

Een selectie uit deze leden; bijna alle leden van de Bennink familie, burgemeester Otto Pieter Bennewitz, voorzitter en secretaris en bleef tot zijn dood in 1879.
2 bennewitz ver Otto Bennewitz 


Jan David van Dijk, penningmeester vanaf 1869 tot zijn overlijden. D. Colenbrander, 2e secretaris, Gerrit Jan Hillen beheerde de bibliotheek. Gerrit Herman Coops, wethouder van Zelhem, was gewoon lid tot aan zijn dood in 1872, hij was de zoon van molenaar Derk Coops en zou later de zwager worden van Herman Eduard Knaake.

3 Knaake Jan Fredrik Jan 1833 kleurFoto J.F. Knaake in kleur gemaakt door G. Knake.

Jan Frederik Knaake, verffabrikant aan de Koestraat, was lid van 1869, mogelijk al eerder, tot zijn dood in 1890, hij schreef zelf ook dialectverhalen, de verhalen waren geschikt om tijdens een ledenavond voor te dragen. Lubbert Ruesink, smid uit de Smidsstraat, was gewoon lid. Arie Terne van der Heul, geneesheer, woonde aan de Smidsstraat. (tegenwoordig Smidsstraat 16), J.G.H. Snethlage, predikant in Hengelo Gld. en zijn broer G.W.J. Snethlage.
Gart Jan Bel van de Palmberg, was lid van 1869 tot 1888 wegens zijn vertrek naar Ambt Doetinchem.
Lijst met overige leden staan onderaan het artikel vermeld.

Op 1 november 1870 betaalt Het Departement Zelhem aan de Maatschappij Nut van Het Algemeen Fl. 20.15 uit.
In 1871 verandert de naam in Nut en Genoegen tot op 17 januari 1891 de Vereniging Tot onderling Nut en Genoegen te Zelhem wordt opgericht.

De nieuw opgerichte vereniging had 4 afdelingen:
Afd. A. de Sociëteit
Afd. B. de lezingen door sprekers van buiten
Afd. C. de muziek en balavonden
Afd. D. een leesgezelschap
De secretaris vermeld; heeft op 17 januari 1891, in ontvangst genomen;

A, Van de voormalige Sociëteit:
1 Het saldo harre rekening ad Fl. 71,16½
2 Twee tafelbladen (speeltafels)
3 Vier queridons (diensttafeltjes)
4 Eenige boeken, enz.

B, Van Nut en Genoegen;
1 Een Oostenrijks effect No. 154.301. Groot Fl. 100,- nom.
2 Een spaarbankboekje (Rijksspaarbank), no. 124 Kantoor Doetinchem Fl. 87.01
3 Een katheder (spreekgestoelte)

De contributie gaat omhoog, er worden op 14-2-1891, 16 bewijzen van lidmaatschap à Fl.3,-3 kwitanties voor Sociëteit A à Fl.3, -, 8 kwitanties voor Sociëteit A à l.f1.50, 6 familiekaarten voor de lezing van Nut en Genoegen B à fl.1.50, 7 personeelskaarten voor lezing B `a Fl. 0.75, 1 kwitantie voor kunstminnend lid, een nieuwe afdeling C, à Fl. 2,50
Dit herhaalt zich vanaf september, oktober, november, en december 1891, en de daarop volgende jaren, de contributie stijgt naar Fl. 3,00

4 bouwmeester1 zw klDe fam. Bouwmeester in de Smidsstraat die tegenover de Sociëteit woonden. Foto in kleur gemaakt door G. Knake.

Het saldo van het vorige leesgezelschap, Afdeling B, à Fl. 10.79½ wordt op 26 december 1891 uitgekeerd.
Op 7 oktober 1891 bracht schoolhoofd J.C. Bouwmeester een hectograaf mee, een toestel voor het vermenigvuldigen van geschreven stukken, dit apparaat kostte fl. 6.65.
Hiermee konden de stukken voor de lezingen etc. voor de vereniging worden gekopieerd, een voorloper van de huidige kopieerapparaten.
5 H.E. Knaake klFoto H.E. Knaake in kleur gemaakt door G. Knake.


Nieuwe boeken, voor afdeling D, het leesgezelschap, worden bij Raadgreep in Doetinchem gekocht, die H.E. Knaake per trein gaat halen, de onkosten die hij maakte, werden vergoed, hij bracht de boeken ook rond bij de leden.
Als iedereen de boeken heeft gelezen, werden ze verkocht, en weer nieuwe gehaald.
De zaalhuur gaat van Fl.10,- per jaar naar Fl. 45,- per jaar in 1892, een forse verhoging!
Op donderdag 27 en vrijdag 28 december 1894 voert Toneelvereniging ”Nieuw Leven” te Zelhem een Openbare Voorstelling in het Sociëteitslokaal te Zelhem het toneelspel De kleinzoon en na de pauze het blijspel Jonge Harten uit, met na afloop op de 2e avond bal.
De stukken waren geschreven door J.C. Bouwmeester, de personages gespeeld door leden van de sociëteit.
6 nieuw levenProgramma van de toneelvereniging Nieuw Leven in de Sociëteit op 27 en 28 december 1894.

Vanaf 1891 worden er mensen uitgenodigd om lezingen te geven, ze worden met het rijtuig van Praastink opgehaald en overnachten in het Rode Hert en het Witte Paard, naast de kosten van de lezing, komen daar de verblijf- en overnachting kosten bij.

Lijst met sprekers over verschillende jaren:
28 november1873, Middelkoop, lezing
10 januari 1879, ds. van der Hoeve, Doetinchem?
29 maart 1883, ds. van Bemmel Suyck, Keppel, ook op 18 november 1884
22 januari 1885, W. van Laaren van Daalen
26 november 1885, ds. C.J. Mulder Doetinchem, ook 29 november 1887
29 november 1885, te Veldhuis
25 februari 1886, Reichenberger, ook 22 maart 1887, 19-1-1888
2 mei 1886, B.J. Helmink, Vierakker
28 november 1886, F. van Deum
25 november 1886, W.J.W. Lasonder
4 maart 1890, H, Stiemens. Aalten, ook 3 november 1902
26 november 1891, de Winter, Breda
15 november1892, ds. Kielstra, Middelburg
20 december 1893, D.J. van der Meulen, Haasdrecht
14 februari 1895, Holmer, Borculo
14 maart 1895, Harstink, Brummen, ook 23 januari 1896
28 februari 1896, C. Rogge, Deventer
23 januari 1897, B.H, Smit, Amsterdam
19 januari 1899, H.J. Krebbers, Vorden
15 februari 1899, Smits, Varsseveld
20 december 1899, ds. Knuttel
22 januari 1902, S. Das, Amsterdam
12 november 1906, W.C. Bouwmeester, ook 5 november 1908
28 februari 1907, vioolmuziek door L. Wolf uit Silvolde, ook 12 april 1907
16 december 1908, Bouman, Doesburg
28 oktober, 1909, W.C. Bouwmeester, ook 26 oktober 1911
13 december 1909, zang van Duo Cants
2 april 1911, Siemens, Aalten
En nog enkele andere sprekers, niet leesbaar.
7 Markt 1913 klFoto Willem van Zadelhoff bij de Societeit in 1913. Foto in kleur gemaakt door G. Knake.

De onkosten blijven stijgen terwijl de inkomsten in 1901 achterblijven. De zaal huur blijft in de volgende jaren schommelen, de verhuurder E.W. Venderbosch sterft op 9 maart 1910, in de winkel aan de voorkant, komt slager Willem van Zadelhoff en zijn vrouw Geertruida Johanna Jonker die de telefooncentrale van Zelhem beheerde.
De zaalhuur komt ten goede aan Willem van Zadelhoff.
De sociëteit ruimte achter de winkel blijft bestaan, er worden volop lezingen gegeven, met sprekers uit het hele land, kaart- en biljart, domino avonden georganiseerd. Muziekverening Union o.l.v. dirigent A. Klaver treedt regelmatig op.
De piano die daarvoor nodig was, werd elke keer gehaald en weer terug gebracht.
Jaarlijks wordt er een biljart- domino concours georganiseerd, met vele prijzen, kortom het kon niet op.
Dit resulteerde in jaar op jaar een nadelig begin saldo.

Op 29 oktober 1912 vond in de sociëteit ruimte de oprichting plaats van Het Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, een afsplitsing en naamsverandering ten opzichte van de Vereniging Tot Nut en Genoegen te Zelhem. Onder voorzitterschap van burgemeester J.J. de Kempenaer. Op 13 januari komt als eerste spreker voor het NUT de heer B. Klein Wassink uit Leeuwarden naar de Sociëteit.

Deze nieuw opgerichte vereniging richt zich op andere activiteiten dan de Vereniging Tot Nut en Genoegen te Zelhem, Vereniging T.O.N.E.G.
Het nieuwe Nutdepartement in Zelhem richt zich onder meer op een kinderzangschool, zondagsschool, een volksbibliotheek, de voorloper van de huidige bibliotheek, met uitleen door o.a. Mies Oldenhave, en veel later de oprichting van de Nutschool Wolfersveen.
8 Mies Oldenhave uitsnede klFoto Mies Oldenhave in kleur gemaakt door G. Knake.

Op 21 januari 1913 wordt 1/3 deel van de aanwezige gelden, groot Fl.16,89 van de Vereniging Tot Nut en Genoegen te Zelhem uitbetaald aan Het Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.
De avonden blijven door gaan tot Bernard Theodoor van Dijk, manufacturen en zijn vrouw C.A.M. Rooyakker het pand gaan bewonen en verbouwen tot textielwinkel.
9 dijk pannekoek2Foto nieuwbouw van Dijk op de hoek van de Markt en de Smidsstraat .

De Vereniging T.O.N.E.G Zelhem verhuisd naar Café de Ploeg in de Koestraat van uitbater Gerard Bel.

10 Cafe de Ploeg 1914 kl                  Café de Ploeg aan de Koestraat in 1913, later Burgem. Rijpstrastraat. Foto in kleur gemaakt door G. Knake.

Elk jaar wordt een biljart en domino concours gehouden, met in vele prijzen, o.a. in 1916 een schilderij van H.E. Knaake.
Maar het ledenaantal daalt, tot er in 1924 slechts 10 leden over zijn.
Het bestuur besluit elk jaar een feestavond in zaal Bel te geven, tot in 1939 het aantal leden daalt tot 6 leden.
De Tweede Wereld Oorlog breekt uit op 10 mei 1940 en maakt vergaderen onmogelijk.
Het geld dat in nog kas is, wordt uitgegeven aan een diner voor de resterende 6 personen.
De zaalhuur van de sociëteit voor het 1e halfjaar 1940 à Fl. 3.50 wordt met de rekening van het diner verrekend en betaald op 7 september 1940. Daarmee komt een eind aan de Vereniging Tot onderling Nut en Genoegen te Zelhem. 

Hieronder een lijst van de leden v.a. 1869
van Engels, George Arent, komt 1869 van Stad Doetinchem, lid tot overlijden 1874
Middeldorp, Willem, buitengewoon lid, 1869
Bennink, H.A.J.  lid v.a.1869
Bennewitz, Otto Pieter lid v.a.1869 tot overlijden 1879
Bennink, Jan Herman. lid v.a.1869 tot overlijden 1873
Coops, Gerard Herman, wethouder, lid v.a. 1869 tot overlijden 1892
Bel, Gart Jan, lid v.a.1869 tot 1888 vertrek naar Ambt Doetinchem
Praastink, G.J. lid v.a. 1869 tot overlijden 1879
Baron van Heeckeren, Constant, lid v.a.1869 tot overlijden 1883
Venderbosch, Evert Willem, lid v.a. 1869 tot overlijden 1910
Cannegieter, A. lid v.a. 1869
Bennink, K.B. lid v.a. 1869
Radstake, B. lid v.a.1869
Ermeling Marinus Lodewijk, lid v.a.1869
Bennink, Arnoldus Lourens ,lid v.a.1869, van de Pelikaan
ter Maat, A, lid v.a. 1870
Pennink, H.A.J. notaris, lid v.a.1870
Snethlage, G.W.L. Hengelo G. lid v.a.1869 tot 1873
Snethlage, J.G.H. Hengelo G. lid v.a. 1869 tot 1873
Klokman, Jan Antony, lid v.a.1869 tot overlijden 1870
Obelink, Willem, wethouder, lid v.a.1870 tot overlijden 1875
Massink, Gert Jan, lid v.a. 1870 in 1871 doorgehaald
Knaake, Jan Frederik, verfhandelaar, lid v.a.1869 tot overlijden 1890
Hillen, Gerrit Jan, beheerde de bibliotheek, lid v.a.1870 tot 1873
Ruesink, Lubbert,  lid v.a. 1870 tot 1873 doorgehaald
Terne van der Heul, Arie, geneesheer, lid v.a. 1870
Van Dijk, Jan David, winkelier, penningmeester, lid v.a. 1870 tot overlijden 1904
Colenbrander, Derk Willem, secretaris, lid v.a. 1870
Bennewitz, J.W. zoon van Otto Pieter, lid v.a.1870
de Vroom, F. lid v.a.1871 tot  overlijden1874
Bennink, Roelof Harmen Jan, lid v.a.1871
Becking, L.C. lid v.a.1871 tot overlijden 1874
de Groot, G, kruidenier lid v.a. 1871
Buursink, Gerhardus, deurwaarder, lid v.a. 1871
Scholten, G.J., molenaar, lid v.a. 1872 tot 1873
Klumper, Gerard, postkantoorhouder, lid v.a. 1872
Erkelens, Adrianus Niclolaas , geneesheer,lid v.a. 1873 tot vertrek 1875 naar Terschelling
Bouwmeester, Johannes Cornelis, schoolhoofd Openbare School, lid v.a. 1874
Evertz, F.W. lid v.a. 1874 tot 1875
Mossel, Pieter Chr. W. burgemeester Hengelo Gld., lid 1874 tot 1878
Schepers, A.G., notaris, lid v.a.1875  
Buursink, M, lid v.a.1875
Venderbosch, G.J. oud schoolhoofd Velswijk, lid v.a.1876
Idzerda, S.J.H. lid v.a. 1876
Oldenhave, Derk kruidenier, lid v.a. 1878, tot 1891
Kampfraath- Zalm, Eva, weduwe lid v.a.1878 tot overlijden 1888
Voorhorst, Jan Jacob Willem, geneesheer, lid v.a.1879 tot 1899
Gijseweenink, Jan, burgemeester, lid v.a 1879
Praastink, A.J. lid v.a.1880
Verwey, F. lid v.a.1880 tot 1881
Kraaij, C.W.lid v.a.1880
Klokman- Bel, H, lid v.a.1881 tot 1884, kreeg ondersteuning vanuit de sociëteit
Rood, Joachim, joodse onderwijzer aan de Openbare School, lid v.a. 1882 tot 1884
Weghuis, G, lid v.a.1883
Jacobs, Meijer, lid v.a.1884, oom van J. Rood
Jakops, Samuel, lid v.a. 1884
Klokman, Gerrit Jan, lid v.a.1885  
de Jong F. lid v.a. 1885
Kampfraat, Helena Catharina Toinette, lid v.a. 1885
Kummeling, G. kruidenier Velswijk, lid v.a. 1887
Brinkgreve, mej. Wed.lid v.a. 1887
Huender, J.C.lid v.a. 1887
Lageveen, Piertje, gemeentelijke vroedvrouw, lid v.a. 1887 tot 1902
Becking, Marinus, lid v.a. 1888
Bruggink, H. lid v.a.1888
Helledoorn, H.J.D, lid v.a.1889 tot 1899, arts, vertrekt naar Indië
Huiskes, G.J, lid v.a. 1889
Meijer, J.W. lid v.a. 1890
Bel, G. lid v.a.1899
Bussink, G.lid v.a. smid 1899
Mej. Baer, lid v.a.1893
Berendsen, G. lid v.a. 1896
Elzinga, Gerrit, onderwijzer, lid v.a. 1896
Radstake, H, lid v.a. 1896
Geerlings, H. lid v.a. 1897
Nagtzaam, lid v.a. 1897
Ovink, Hermanus Theodorus, lid v.a. 1897
Bruil, C.J. lid v.a.1901
Bretveld, A. lid v.a. 1902
Buursink, W. Winterswijk , lid v.a.1903
Zadelhoff van, Willem. lid v.a. 1908
Nusselder, E.J. lid v.a.1908
mej. G. Beeftink , lid v.a.1908
Mej. Geijger, lid v.a. 1908
Frederiks, E, lid v.a. 1908
Dierssen, Evert. 1908
Pannekoek van, Johannes, lid v.a.1908
Klein Hesselink, B, lid v.a. 1908
Scheurleer, P.M. lid v.a.1908
Rikkers , lid v.a.1909
Bruggink, H.E. lid v.a. 1909
Zadelhoff van, Gradus, lid v.a.1909
Jacobs, Jacob, lid v.a. 1909
Berendsen, W. cafe Het Rode Hert, lid v.a.1909
Jacob, Bernard, lid v.a. 1910
Hukker, Willem, bakker. lid v.a.1910
Bruggink, Johan Wilhelm Henri. lid v.a.1910
Bruggink, H.A. lid v.a. 1910
de Kempenaar,Johan Jacob, burgemeester, lid v.a. 1911
Klumper, mej. Jo lid v.a.1912
Dalhuisen, Reinie. lid v.a. 1912
Hijink, A. lid v.a.1916
van der Poest Clement, Everhard Hendrik, arts, lid v.a.1920
Remmelink, Hendrik Jan, drukkerij Halseweg, lid v.a. 1921
Grashuis, Jan, dierenarts, lid v.a. 1923
Berkelder, J. lid v.a.1924
van der Toren, Derk Jan, timmerman, lid v.a.1925
Looman, Evert Jan, garagebedrijf,lid v.a. 1926
Prins, Bernard, lid v.a.1927
Bel, Johan Evert, cafe de Ploeg, lid v.a. 1928
Dierssen, Harrie, lid v.a. 1928

 

Artikel voor oudzelhem.eu door H.M & E. Somsen.

Dorsverenigingen in Zelhem.
Ondestaand stuk uit een sosiografische studie door:
E. Abma, D.H. Franssens en Prof. Dr. E.W. Hofstee.

Dorsverenigingen 1
Dorsvereinigingen 2


Coöperatieve Dorsvereniging "Ons Belang" uit de Velswijk. 
opgericht in 1925.

Dorsver. VelswijkStatuten Stoomdorsvereniging 
"Ons Belang" in de Velswijk.

 
Stoom- Dorsvereniging ‘Door Eendracht Sterk’ uit de Wassinkbrink
Opgericht in 1921.

2010 04 Aandeel stoomdorsvereniging Door eendracht Sterk 

In de algemene vergadering van 2 april 1924, gehouden in café Halfweg aan de Doetinchemseweg, werden de reglementen van de Stoom- en Dorsvereniging in Zelhem vastgesteld en werd het bestuur voor de eerste drie jaren gekozen. Het bestuur bestond voor het merendeel uit aandeelhouders die in de Wassinkbrink en het Broek woonden.

G.H. Hebbink van ‘Heijink’ werd erevoorzitter, F.J. Vervelde van ‘de Broekkamp’ - voorzitter, B. Berendsen van ‘Broekhuizen’ - secretaris, J.W. Eelderink van ‘Bleumink’ - penningmeester, B. Diersen van ‘Weltevreden’ - algemeen lid, F. Roenhorst - algemeen lid, G.J. Bosboom - algemeen lid.
Vervolgens werden de reglementen besproken en vastgesteld. Aan drukkerij H.J. Remmelink aan de Halseweg werd de opdracht gegeven om de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stoom- en Dorsvereniging in boekvorm te drukken.
Het doel van deze vereniging was om voor haar leden uit Zelhem en omstreken op de meest voordelige wijze, het graan, te dorsen. De leden werden persoonlijk aandeelhouders en konden om beurten de dorsmachine huren. Zij betaalden daarvoor een vastgestelde dorsprijs per uur, incl. machinist en inlegger. De machinist en inlegger werden door het bestuur gekozen en hun beloning en hun verplichtingen werden door het bestuur vastgesteld. Het overblijvende dorsgeld werd in een reservepot gestopt voor onderhoud en vervanging van onderdelen en machine.
De leden ontvingen per buurt, in volgorde, een nummer dat door het bestuur werd vastgesteld. Bij de start van het dorsseizoen werd, door loting tussen de nummers in de verschillende buurten, de volgorde bepaald. De leden waren verplicht om de machine bij het vorige nummer dat had laten dorsen op te halen, elkaar behulpzaam te zijn en de vastgestelde dorsprijs te betalen. De machine moest voor 20 september bij haar leden rond geweest zijn. In de eerste rit mocht niet anders dan voor de aandeelhouders, en meer dan een halve dag, gedorst worden. Verder behield het bestuur zich het recht voor bij ongunstig weer of slechte wegen het dorsen tijdelijk te staken. De leden waren tot slot verplicht de machinist en inlegger van behoorlijk eten en drinken te voorzien.
In de slotbepaling (artikel 31) was bepaald dat voor, tijdens en na het dorsen geen sterken drank gegeven mocht worden aan het personeel dat bij het dorsen aanwezig moest zijn. Mocht door een of meer der leden hieraan niet stipt worden voldaan, werd een boete van Fl. 5,-- gevorderd, die moest worden gestort in de kas van de vereniging. 

De Stoom- Dorsvereniging “Door eendracht Sterk” te Zelhem en omstreken gaat zijn reglementen vaststellen.


Tijdens een algemene vergadering op 02 april 1924, in café Halfweg van W. Diersen aan de Doetinchemseweg te Zelhem, werd het bestuur van de Stoom- Dorsvereniging in Zelhem voor de komende drie jaren gekozen en werden de reglementen vastgesteld.

In eerste gedeelte van de vergadering hebben de aandeelhouders het bestuur voor de komende jaren gekozen.

Dit gekozen bestuur voor de komende 3 jaar ging bestaan uit:

G.H. Hebbink, ere voorzitter “ Heijink” D7 (Heijinkweg.2)
F.J. Vervelde, voorzitter.”de Broekkamp”  C44 (Haitinkweg 19)
B. Berendsen, secretaris, C18 “Broekhuizen” (Broekstraat 4)
J.W. Eelderink, penningmeester, “Bleumink” C60 (Boeninksteeg 12)
B. Diersen, algemeen lid ,”Weltevreden” C23  (Broekstraat 6)
F. Roenhorst algemeen lid.
G.J. Bosboom, algemeen lid A 214

Daarna werden de reglementen besproken tijdens deze vergadering vastgesteld.

Aan drukkerij H.J. Remmelink aan de Halseweg werd de opdracht gegeven om de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stoom – Dorsvereniging in boekvorm te drukken.

Het doel van deze vereniging was, om voor haar leden die allen in Zelhem en omstreken moesten wonen, op de meest voordelige wijze, de landbouwproducten, het graan, te dorsen.
De leden werden persoonlijk aandeelhouders en konden om beurten de dorsmachine huren. Zij betaalden daarvoor een vastgestelde dorsprijs per uur, incl. machinist en inlegger.


De machinist en inlegger werden door het bestuur gekozen en hun beloning en hun verplichtingen werden door het bestuur vast gesteld.

Het overblijvende dorsgeld werd per jaar in een reservepot gestopt t.b.v. machine en onderdelen vervanging.

De leden ontvingen in iedere buurt, in volgorde, een nummer welke door het bestuur werd vastgesteld. De seizoen start van het dorsen gebeurde door loting tussen de nummers in de verschillende buurten.

De leden waren verplicht om de machine op te halen bij het vorige nummer dat had laten dorsen en elkaar hier in behulpzaam te zijn en de vastgestelde dorsprijs te betalen.
De machine moest jaarlijks, voor 20 september, bij haar leden rond geweest zijn.
In de eerste rit mocht niet anders dan voor de aandeelhouders, en meer dan een halve dag, gedorst worden. Verder behield het bestuur zich het recht voor bij ongunstig weer of slechte wegen het dorsen tijdelijk te staken.

De leden waren verplicht de machinist en inlegger van behoorlijk eten en drinken te voorzien.

Bij de slotbepaling onder artikel 31 was bepaald dat:
Voor, tijdens en na het dorsen mag geen sterken drank gegeven worden aan het personeel dat bij het dorsen aanwezig moet zijn.

Mocht door een of meer der leden hieraan niet stip worden voldaan, zo zullen zij een boete van Fl. 5,00 moeten storten ten bate van de kas van de vereniging.

Dit bestuur bestond hoofdzakelijk uit aandeelhouders die in de Wassinkbrink en het Broek woonden.

Stoomdorsver. Zelhem en omstrekenPagina uit het notulenboek van dorsvereniging 
"Zelhem en Omstreken". uit de Wassinkbrink.


Onderlinge Dorsvereniging Oosterwijk in de Oosterwijk.
Opgericht in 192801 dorsverjpg2007 Loods van de Dorsvereniging aan de Varsselsestraat.
Foto gemaakt door Dick Jolink.

 

03 dorsverjpg2007 Loods van de Dorsvereniging aan de Varsselsestraat.
Foto gemaakt door Dick Jolink.

 

2023 september Google2023 sept. Varsselsestraat. 
Foto gemaakt door Google.

Chr. Meisjesvereniging Zelhem
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:
H.M. Somsen. 
19 1939 114 Meisjeskoor foto Bulten Kl. Hesselink1939 Chr. Meisjesvereniging, foto achter de Lambertikerk met oprichter meester Bögeholtz, beschikbaar gesteld door  mevr. J. Bulten-Kl. Hesselink.

Bovenste rij: Alie Vossers, Riek Radstake, Grada Smeenk, Coba Lenderink, Dineke Luesink, Gerda Ooyman, Trijntje v.d. Bosch, Hanna Doornink, Jo Ooyman, Hanna Oosterink, Marietje Oosterink, Jo Klein Hesselink, Willy Ditzel.

Eerste rij: Hermien Vervelde, Dina Wissink, Willemien Hoftijzer, Jo Kranenbarg, Jo Middeldorp, Dina Garritsen, Grada Klompenhouwer, Gerda Wielheezen, Jannie Eelderink, Bertha Wormgoor, Hentje Klein Wentink, Riek Demkes, Lucie Makkink, Derkje Baaiman.

Tweede rij: Hentje Buunk, Grietje Hagedoorn, Dinie Verveld, Riek Wanrooy, Jet Wanrooy, Dina Demkes, meester Bögeholtz, Dina Klumper, Hermien Radstake, Sjouke v.d. Sleen, Joke van Manen, Willemien Ooyman, Marietje Praastink, Gerda Toonk, Els Gerritsen.

Onderste rij: Jo Bulten, Jantje Nieuwenhuis, Carolien Wechgelaer, Paulien Gerritsen, Gerda Tijken, Wielemien Tieleman. 

voor 1940 Meisjes vereniging bij Lambertikerk foto ToonkMeisjesver. Zelhem ca. 1940 bij de Lambertikerk Foto. coll. Toonk

1950 147 meisjesvereniging bij gebouw Chr. Bel Coll. Hendriksen
1950-147 Meisjesvereniging bij gebouw Chr. Belangen.

Bovenste rij: Anneke Wildeboer, Jantje Oosterink, Jo Radstake, Anneke Zemmelink, Willemien Wentink, Alie Loman, Willemien Bovenmarsch, Dina Hebbink, Grada Kuiperij?Grada Keizer?, Willemien Assink, Riek Bieleman.

Tweede rij:  Willy Bloemendal, Janny Klein Hesselink, Annie Luimes, Gerritje Broekman, Riek Bruntink, Bertha Beeftink, Riek Wormgoor, Hentje Toonk.

Onderste rij: Annie Loman, Jannie Radstake(Doet.weg), Mineke Boenink, Gerda Willink, Derkje Colenbrander, Wilemien Ooyman, Ali Broekman, Harda Bruntink, Anneke Reindsen, Corrie Hendriksen. 

 
1951 148 Kleine Meisjesvereniging Lintenspel Aalten foto Oldenhave
1951-148 Kleine meisjesvereniging (Lintenspel Aalten) Foto: coll. Oldenhave

Bovenste rij: Annie Woolschot, Grada Oosterink, Hennie Klein Hesselink, Jo Bloemendaal, Marietje Klein Wassink, Hennie Radstake, Willie Hoftijzer.
Onderste rij: Dinie Oosterink, Liske Smeenk, Dinie Besselink, Grada Oosterink, Riekie Derksen, Willemien Jansen, Doris Weseman, Annie Jansen, Gerda Hillen.

Nieuw Leven Chr. Gemengde zangvereniging www.oudzelhem.eu
Aan dit artikel van de Stichting oudzelhem werken mee: Opgericht: 1945
H.M. Somsen Opgeheven: 2018
Contact Bronckhorst  


IMG 20200418 WA0011 kopie
Graafschapbode 05-10-1945. Foto.coll. H. Scheffer

zangver 2015 2015 De leden van zangvereniging Nieuw Leven.

April 2015- Jubileum Chr. gemendezangvereniging Nieuw Leven

De christelijke gemengde zangvereniging Nieuw leven beleeft dit jaar het 70-jarig bestaan. Op zondag 12 april viert het koor dat jubileum met een feestelijk, voor iedereen toegankelijk zondagmiddagconcert in de Lambertikerk in Zelhem.

Samen met het jeugdkoor en het kinderkoor De Ulftse Nachtegalen is er een afwisselend programma, verrijkt met piano en fluit.

Het concert begint om 14.00 uur, de kerk is open om 13.30 uur. Er wordt geen entreegeld gevraagd maar na afloop van het concert is er gelegenheid voor een vrije gift.
Aansluitend kunt u nog met de leden napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Banken zonnekamp 1De banken die Nieuw Leven gaf aan De Zonnekamp. Foto: Paulien Rijkenbarg 

Nieuw Leven doet De Zonnekamp banken cadeau 8 april 2019

De christelijke gemengde zangvereniging Nieuw Leven te Zelhem zocht tijdens de opheffingsvergadering naar een goed doel om het geld, dat nog over was in de verenigingskas, aan te besteden. In overleg met het nieuwe woonzorgcentrum De Zonnekamp heeft de zangvereniging voor een paar mooie stevige banken gezorgd. Wanneer de bewoners en de bezoekers eens lekker buiten willen zitten, kan dat nu. Zelfs buiten het zomerseizoen om, wanneer het tuinmeubilair van de villa's nog binnen staat in afwachting van het voorjaar, kan men even rusten op de houten banken van de zangvereniging.

De artikelen zijn reeds eerder geplaatst in het Contact Bronckhorst.

G.J. Scheffer heeft jarenlang het koor gedirigeerd.