I.O.G.T. Loge "Om der kinderen wil"afd. Zelhem Opgericht in:1851
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M. Somsen  

"IOGT is de afkorting van International Organization of Good Templars (Internationale Orde van de Goede Tempelieren). Deze organisatie werd opgericht in Amerika in 1851.
Een Lodge is een afdeling van IOGT.
IOGT International omschrijft zichzelf als een wereldwijde gemeenschap van niet-gouvernementele organisaties. Het doel van IOGT International is de bevrijding van de volkeren van de wereld in de richting van een rijker, vrijer en volwaardiger leven. Als middel om dat doel te bereiken bevordert IOGT International een levenswijze die met name vrij is van alcohol en andere drugs.

Vanwege de strijd tegen het drankmisbruik is de naamgeving van de Zelhemse loge "Om der kinderen wil" niet zo verwonderlijk.
In 1962 fuseerde overigens de Nederlandse Groot-Loge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren (IOGT) met o.a. de Snelverkeers Onthouders Vereniging (SOV) tot de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie (ANDO)."
 

 i o g t zelhem 1

De loge Zelhem van de I.O.G.T.  Krantenartikel uit collectie Gerard Bruil 

i o.g.t. zelhem

De loge Zelhem van de I.O.G.T. Krantenartikel uit collectie Gerard Bruil

Intern Orde tempelieren Riek Rietman Beuger
Int. Orde Goede Tempelieren. met Riek Rietman-Beuger, Dies Post-Rietman. Foto:coll. H.M. Somsen

oldenhaveMies. Oldenhave. Foto:coll. H.M. Somsen

bazar logt zelhem

De bazar van de I.O.G.T. Zelhem.  Krantenartikel uit collectie Gerard Bruil

Adv Graafschapb 09 07 1937
Advertentie Graafschapbode 09-07-1937. Foto:coll. H.M. Somsen

Tempelieren 01jpg
Staand:  Dhr. Rietman, mej. Bussink, mej. G. Vos, mej. Andriessen, mej. D. Rietman, Mevr. Dimmendal, Mevr. Bulten, Dhr. Demmink, mej. Dalhuizen.
Zittend: Mevr. Vos -Oldenhave, Mevr. Hukker-Bel, mej. M. Oldenhave (tante Mies), Mevr. Demmink, Mevr. Bultena.  

onderscheiding IOGT
Onderscheiding voor 40 jaar lidmaatschap . Foto: L. de Lange Blom.