Oranje vereniging Opgericht:
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M. Somsen  
Huidige naam:  Stichting Zelhem en Oranje

http://www.zelhemenoranje.nl


oranjevereniging

1946 Advertentie uit de collectie van Eef Oosterink. 

Christelijke Oranje Vereniging te Zelhem, Koninginnefeest op 31 augustus 1927.


 Hare Majesteit Koningin Wilhelmina (regeerperiode 1890 tot 1948), vierde haar verjaardag op 31 augustus en iedere Oranjevereniging te lande feestte mee.
In pamfletten werden de mannen, als hoofd van het gezin, opgeroepen om het personeel die dag vrij te geven en de kinderen, liefst voorzien van een oranje strik, naar het feestterrein in het “Pelikaansbosch” aan de Halseweg te sturen.
De avond tevoren, op 30 augustus 1927 werd in de Nederlands Hervormde Kerk door ds. I Voorsteegh uit Gouda, voorzitter van de Bond van Christelijke Oranje Verenigingen, een warm pleidooi gehouden om toch vooral 31 augustus als nationale feestdag te vieren.
De Christelijke zangvereniging zong hierbij vaderlandse liederen uit de bundel van Valerius.
31 augustus begon met een optocht, om 8.45 stond iedereen paraat, het Christelijk Muziekcorps “Prinses Juliana”, de rijpaarden voor het ringrijden, zodat onder muziek begeleiding de optocht vanaf de Markt naar het feestterrein kon beginnen.
Jongens en meisjes tot 16 jaar, deden mee met behendigheidswedstrijden, voor deelnemers boven de 16 was er vogelschieten, schijfschieten, ringrijden te paard of fiets.
Het inleggeld hiervoor werd geïncasseerd door de heren J.W. Smeenk Sr. en G. Somsen bedroeg Fl. 0.60 tot Fl. 1.00, voor leden van de Oranjevereniging Fl. 0.40 tot Fl. 0.75.
Om 17.30 waren de festiviteiten op het terrein afgelopen, men ging naar huis, om ’s avonds tijdens een feestelijke samenkomst in zaal Bel de prijzen in ontvangst te nemen.
Ook hier weer muziek, declamatie, grabbelen etc. voor leden vrije toegang, voor niet-leden Fl.0.40
Op het pamflet, dat oproept om te komen, wordt opgeroepen om voor 31 augustus zich aan te melden voor deelname, "opdat alles een ordelijk verloop hebbe”.
Op het feestterrein zijn er een verversingstent, een rijwielbewaarplaats, grabbeltonnen enz. aanwezig.

2011 15 Ringsteken op het paard Ringsteken te paard. Foto: coll. H.M. Somsen


.