Heidebloempje zangvereniging Opgericht: 1885
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M. Somsen  
Website Chr. Oratoriumkoor Zelhem  

Het Heidebloempje, de latere Chr. Zelhems Oratoriumvereniging.

Historie

1910 H.H.J. van Rooijen foto H.H. Hennink

De oprichting in 1885.
Dhr.van Rooyen was de oprichter van het Heidebloempje. Hij kwam uit de stal van hoofdonderwijzer H.J. van Lummel. Soms werd eerst een mannenkoor opgericht, maar meestal werden al snel ook de dames uitgenodigd. Eén van de voorbeelden hiervan is het Zelhems Christelijk Oratoriumkoor, dat in 1885 onder de naam "Het Heidebloempje" werd opgericht. Zoals het in Zelhem gebeurde, ging het op veel plaatsen. Bij het ontstaan van koren in de laatste decennia van de negentiende eeuw spelen onderwijzers een belangrijke rol en waren jongelingsverenigingen dikwijls het startpunt. Ook hier was dat het geval, in de statuten staat: "geen jongeling kan lid der Vereeniging zijn, die niet tevens lid der Christelijke Jongelings Vereeniging is". In de tijd die volgde was de mogelijkheid geopend voor dames om lid te worden van de zangvereniging. In de stauten komt het volgende artikel voor: "nieuwe vrouwelijke leden moeten door een lid worden voorgesteld en in de volgende vergadering wordt over hunne al of niet toelating met gesloten briefjes gestemd".

H.M.J. van Rooyen.
Foto: H.H. Hennink

 

 

Artikel 2 uit de statuten van 1913:
De Vereeniging stelt zich ten doel door het zingen van Psalmen en andere haar passende liederen, zich te oefenen in den zang, teneinde op deze wijze nog bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

In 1885 kwamen ze op zondagavond bijeen in de Loo-school aan de Grintweg. In het begin konden alleen leden van de Chr. Jong. Vereniging boven de 16 jaar meezingen. Voorzitter en dirigent was meester Rooyen, later is meester J.H. Bögeholtz meer dan twintig jaar dirigent geweest.

heidebloempje

1933 het meisjeskoor, een onderafdeling die onder leiding stond van meester J.H. Bögeholtz.  

Foto van de fam. Eelderink


In 1977 is het koor toegetreden tot de groep Oratoriumvereniging van de Koninklijke Christelijke Zangersbond en gaat sindsdien door het  leven als Chr. Zelhems Oratoriumkoor. Zij zijn zich toen gaan bezighouden met het instuderen en uitvoeren van grotere werken met begeleiding van orkest en solisten. het koor heeft werken van  o.a.  J.S. Bach uitgevoerd en verscheidene Kantates.

De dirigenten

Dhr. H.M.J. van Rooyen was de eerste dirigent van het koor. Hij was dirigent van 1885 tot ????.  1910 H.H.J. van Rooijen foto H.H. Hennink
De 2e dirigent was dhr. A.S. van Ingen. Hierover zijn verder geen gegevens bekend. Ook is er geen foto.  

De 3e dirigent.

De derde dirigent was dhr. Johann Hendrik Bögeholz. Hij werd op 10 augustus 1898 geboren in Amsterdam. Van wanneer hij dirigent was is niet bekend, maar hij was dirigent tot 1961.
Johann Hendrik Bögeholz overleed op 23 oktober 1965 te Den Haag en is in Zelhem begraven.
 bogenholtz

De 4e dirigent.

De vierde dirigent was dhr Kok uit Aalten. Hierover is op dit moment niets bekend en er is ook geen foto.
 

De 5e dirigent.

De vijfde dirigent was dhr. Lammert Huizinga. Hij werd op 7 mei 1934 geboren te Arnhem. Hij werd dirigent in 1965. Onder zijn bezielende leiding is het koor uitgegroeid tot een oratoriumkoor. In 1977 trad het koor toe tot de Groep Oratoriumverenigingen van de Koninklijke Christelijke Zangersbond.

Lammert was dirigent tot 1993. In 1994 werd hem het Erelidmaatschap van het Z.C.O.K. verleend. Hij overleed op 28 februari 2011 en is in Zelhem begraven.
Lammert Huizinga
 


Lees verder bij het Zelhems Chr. Oratoriumkoor.

________________________________________________________________________