Oudheidkundige vereniging Salehem Opgericht: 31 mei 1976
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee: www.salehem.nl
H. Jonas www.museumsmedekinck.nl
H.M. Somsen  

 

Opgericht door:

J.H. de Boer
J.M. Eelderink
W. van Keulen
J.F. Knaake
H.C. Remmelink (voorzitter)
G.J. van Roekel (secretaris)
E.G. Schuppers (penningmeester)
 

Op 31 mei 1976 werd in De Pol, een vergadering gehouden, waar eer vastere vorm gegeven werd aan de plannen, waar enkele mensen al een paar jaar mee hadden rondgelopen: Het oprichten van een plaatselijke Oudheidkundige vereniging. 
De toenmalige doelstelling was: het bijeenbrengen van oude gereedschappen, curiosa, foto's, kranten en ander belangrijke geschriften van weleer.

 keulen remmelink

Van Keulen (links) en Remmelink (rechts) voor een deel van het
drukkerijarchief dat in de Zelhemse bibliotheek geëxposeerd werd. 
Foto uit: De Gelderlander van 18 mei 1976

Het eerste vereniging heeft een gunstig verloop. De verenigingsavonden worden goed bezocht. In het eerste jaar zijn er al 125 leden. De volgende werkgroepen worden ingesteld:

  • archeologie
  • genealogie
  • veld- en boerderijnamen
  • WALD (Woordenboek voor de Achterhoekse en Liemerse Dialecten)

Van groot belang voor een vereniging is een verenigingsorgaan, met de Oudheidkundige Kring Deutekom wordt besloten om gezamenlijk de Kronyck te verzorgen.
Inmiddels heeft de vereniging de beschikking gekregen over heel wat oudheidkundig materiaal en er wordt besloten een passende tentoonstellingruimte te realiseren. Via een oudheidskamer in café de Ploeg, een museum aan de Garvelingweg, is er een boerderijmuseum gekomen aan de Heidenhoekweg.

In maart 2007 wordt het nieuwe museum Smedekinck geopend aan de Pluimersdijk 5

Bij het 25 jarig bestaan van de vereniging was het ledental gegroeid tot 360 leden.

 braderie

Op de braderie in juli 2005. Foto: Herman Jonas