Con Amore zangvereniging 1928-2015- opgeheven Opgericht 1 november 1928
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
E. Somsen-Lieverdink, onderzoek geschiedenis van het koor Con Amore.  
H.M. Somsen, website opmaak en foto's  
Jan Oonk, artikel voor de Kronyck.  

 

Geschiedenis Zangvereniging Con Amore 1928 - 2015

door E.Somsen-Lieverdink.

Nijmansche Zangvereniging “Con Amore”, Halle Nijman, later Christelijke Zangvereniging. Opgericht 1 november 1928 Ledenaantal bij oprichting 26, Contributie 20 cent per maand.

Bestuur; J. Rijnsent, voorzitter, tevens zangdirigent. J.A. Loggers, secretaris, G. Langenberg, penningmeester. Overige bestuursleden; H. Bussink + mej. Pennings.

1e besloten uitvoering met Kerst 1928, elk jaar herhaald.
1e uitvoering in de Halse Kerk , maart 1929.

1930 ca Con-Amore ca. 1930 Foto: Archief Con Amore
Boven v.l.n.r.; Hans Jurgschat (Duitser), Derk Peppelman, Bertus Bruil, Willem Maatkamp ( ’t Lanker), Bernard Lettink, Drikus Wassink (Assink), Hendrik Leuvenink ,
2e rij Leida Kuiperij- Jansen, Hanneke Peppelman- Lovink, Hanna Goedhart, mej. Groenewegen, Mina ter Haar- Schuurman, Rika Meijerman, Hanna Kl. Hesselink,
Marie Leuvenink (Kappe), Mina Wassink (Assink), Dien Zaalmink- Vreman, mej. Klein Hesselink.
3e rij mej. Kleinhout, mej. Plaggemars, mw. Goedhardt, mw. Rijnsent, meester Rijnsent, G. Langenberg, Johan Lettink, Anna Saalmink, Chrisje Roenhorst-Bruil,
4e rij Rika Reuterink, Anna ter Maat (Stikkert), Dien Wikkerink- Bussink, Mina Reuterink, Leida Hartemink- Legters, Mina Eenink, Drika Eenink.

Verloop ledenaantal; 41 in 1929, 35 in 1932, 48 in 1934, 26 in 1937 en dit zal in de volgende jaren sterk blijven schommelen.

De Kerstuitvoering op 27-11-1931 samen met kinderkoor bestaande uit kinderen van de Halle Nijmanschool uit de klassen 5, 6, 7 en 8 is een succes.

Op het concours op 10 mei 1934 behaalt Con Amore de 1e prijs.
1936 programma boekje uitvoering1936 programmaboekje. Foto: Archief Con Amore

Tijdens een uitvoering in 1936 kon van de opbrengst van de verloting een piano gekocht worden.
Door de mobilisatie in 1938 konden 3 koorleden niet aanwezig zijn tijdens het 10 jarig bestaan van het koor.
De uitvoeringen die in het kerkje in de Slangenburg werden gegeven, werden zeer goed bezocht, in Halle zelf was de belangstelling minder.

 

1938 10 jarig bestaan1938 het 10 jarig bestaan. Kranten artikel. Foto: Archief Con Amore

In de zomer van 1940 werd een gepland concert in Halle van hogerhand niet toegestaan.
De bezetter hanteerde een samenscholingsverbod.
Het Kerstconcert in 1941 kon gelukkig wel door gaan, tewerkgestelde arbeiders uit Den Haag/Scheveningen en ds. Zijlstra woonden dit concert bij.

1943 cajpg1943 ca. Foto: Archief Con Amore.
Boven v.l.n.r. Wim Groot Nibbelink, Bart Steenbergen, Jan Droppers.
2e rij, Grada Hofs, Gerda Wassink, Riek Westerhof, Hermien Peppelman, Grada Woolschot, Dien Wassink, Gerrie ter Maat, Jo Veenink, Drika Dunnebach, Jo Scheffer, Riek Luimes, onbekend.
3e rij Gerda Scheffer, Christien Helmink, Dies Luimes, Dies Bussink, Jan Rijnsent dirigent, Wim Groot Nibbelink, Gert Hebbink, Jan Leerink, Riek Legters, Grada Woolschot.

Het schoolgebouw in Halle Nijman werd in 1944 in beslag genomen, waardoor de school geen lessen konden geven en zangvereniging Con Amore hun repetitielokaal kwijt raakten.

Op 8 maart 1944 was de laatste keer in de oorlog dat het koor een bruidspaar toezong.
Om plunderingen te voorkomen werden tijdens de oorlog de verenigingspapieren en kassa bij een boerderij ondergebracht die helaas door oorlogshandelingen afbrandde, waarbij de notulen en kasboeken van de eerste jaren verdwenen.
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag van 1945 blijven in gedachten en worden elk jaar weer herdacht.
Het bevrijdingsconcert in 1945 werd samen met de Halle Heide gehouden bij de Fa. Coops aan de Dorpsstraat in Halle.
Op 19 juni 1945 werd hulde gebracht aan oud koor lid G. Brusse uit Doetinchem die behouden terugkwam uit het concentratiekamp waar hij 14 maanden doorbracht, de vreugde van de terugkeer werd op 19 augustus 1945 tenietgedaan door het sterven van het zoontje van dit jonge echtpaar.

Voor een optreden buiten Halle Nijman kwam voor het koor een vrachtwagen van Coops Halle of fa. Dimmendaal uit Zelhem voorrijden, tegenwoordig ten strengste verboden en ook totaal ongeschikt voor personenvervoer.
Na 1950 werd de firma Lijstertours uit Zelhem ingeschakeld om het koor naar concoursen te brengen.
1953 koor en bestuur 25jr bestaan1953 koor en bestuur bij het 25 jarig bestaan.  Foto: Archief Con Amore

Uit het koor kwamen meer dan 60 huwelijken voort, waarna sommige koorleden verhuisden naar een andere gemeente en dan niet meer meezongen in het koor.
Het ledenaantal schommelde mede daardoor, waardoor er in sommige jaren niet voldoende zangers waren om mee te doen op concoursen in de regio.

Tijdens de jaarlijkse uitvoeringen werd er een toneelstuk opgevoerd, maar door het geringe ledenaantal was het onmogelijk om een gezelschap van buitenaf in te huren zodat de koorleden naast de zangstukken ook de toneelstukken instudeerden.


1956 was een beslissend jaar, het ledenaantal was geslonken naar 14 koorleden en het bestuur stond voor de beslissing tijdelijk stoppen of doorgaan.
De Ring Gelderse Achterhoek, een overkoepeld orgaan voor zangkoren, nam de Christelijke Zangvereniging Halle Nijman “Con Amore”,  weer opnieuw aan als lid nadat er door het gewijzigd bestuur een herstart werd gemaakt met een nieuwe dirigent, dhr. Luimes die 10 jaar, van 1956 tot 1966 zou blijven.
Door samen te werken met 3 andere zangverenigingen komt er vanaf 1960 weer schot in de zangvereniging en stijgt het ledenaantal in 1961 weer tot 26.

1961 1958ca.  Foto: Archief Con Amore
Bovenste rij v.l.n.r.; Gert Groot Nibbelink, Mientje Beking, Herman Heinen, Nelly Beking, Harry Westerveld, Hennie Teerink, Grada Heinen, Gert Wassink.
2e rij v.l.n.r.; Bennie Groot Wassink, Han ter Maat, Riek Westerhof, Hennie Klein Hesselink, Riek Hilferink, Wim Menkhorst, Johan Beking.
3e rij v.l.n.r.; Grada Groot Wassink, Diene Wassink, Gerda Wassink, Hetty Berendsen, Riek Jansen- Waarlo, Willemien ter Maat.
Namen bij foto door Mw. Riek Menkhorst- Hilferink.

De repetitieavonden werden altijd in een klaslokaal van de Halle Nijmanschool gehouden, tot er op 3 december 1964 door sloop opeens geen leslokaal meer beschikbaar was.
Zonder voorafgaand bericht was dit lokaal gesloopt en moest er in allerijl een ander klaslokaal worden schoongemaakt.
Om dit soort calamiteiten in de toekomst te voorkomen werd er een nieuw verenigingsgebouwtje door het schoolbestuur van de Halle Nijman beschikbaar gesteld voor alle verenigingen in de Halle Nijman.
Na 28 jaar nam dhr. J. Rijnsent op 1 april 1966 afscheid van “zijn” Con Amore, maar blijft beschikbaar als invaldirigent.

1966 bij Lovink in Halle Nijman1966 Bij Lovink in Halle -Nijman. Foto: Archief Con Amore

Als op 30 juni 1966 dhr. Luimes stopt als dirigent wordt hij opgevolgd door dhr. Helmink uit Silvolde, die echter al op 14 november 1966 stopt om gezondheidsreden. Gelukkig vinden ze in dhr. Schierboom uit Zelhem een tijdelijke invaller.
Dhr. G.H. Kolling uit Zelhem, dirigent en tevens pianostemmer kwam op 17 november 1966 en bleef tot 18 december 1970.
Ook andere zangverenigingen hadden moeite met het op peil houden van het ledenaantal.

Door zangersavonden te organiseren waarop het koor slecht enkele liederen zong en zo samen met andere koren een avond vulden, steunden de koren elkaar en kwam er weer animo voor het zingen waardoor het leden aantal groeide.
Onder leiding van dhr. Wijkamp uit de Wolfersveen, die vanaf 18 december 1970 tot januari 1980 als dirigent voor het koor stond bloeit het koor weer op en behaalt het koor weer prijzen op concoursen.

1978 50 jarig bestaan . dir. Wijkamp1978 bij het 50 jarig bestaan. Dir. Wijkamp. Foto: Archief Con Amore

Van de tochtjes naar de concoursen maakt het koor een gezellig dagje uit en bezoekt na afloop de bezienswaardigheden in de omgeving, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.
dhr. Wijkamp werd opgevolgd door dirigent Jan Kleve uit de Keyenborg, een zeer geliefd persoon, waar de koorleden mee wegliepen, hij kwam op 7 februari 1980 en stopt op 6 september 1989.
1983 6 11 Concours Varsseveld 50 jaar foto met Jan Kleve 6 nov. 1983 Concours Varsseveld met dirigent Jan Kleve. Foto: Archief Con Amore

Er werden in de loop der jaren diverse jubilea gevierd en serenades bij bruiloften gebracht.
Om aan de nodige financiën te komen werden er tijdens de uitvoeringen prijzen verloot. Daarnaast werd er oud papier ingezameld en bloemen verkocht.

1988 60 jarig bestaan 1988. 60 jarig Bestaan. Foto: Archief Con Amore
Boven v.l.n.r.; Johan Beking, Manna Munsterman- Arentsen, Han Peppelman, Annie Veenink- Bruiyel, Jan Wassink, Hermien Jansen- Smeitink, Wim Kreeftenberg, Antje Dunnebach- Jansen, Gert Schoppers, Hentje Saalmink- Beeftink, Wim Menkhorst.
2e rij Ada Gesink- Groot Wassink, Jens Bruil- Hobelman, Grada Woolschot- Groot Nibbelink, Gerda Bulten, Erica van Zanten, Willy Schieven- te Kiefte, Ton Menkhorst,
Hettie Berkelder- Berendsen, Anneke Wassink- Grievink, Gerda Klein Wassink- Luesink, Gerda Roelofs- Groot Nibbelink.
3e rij, Dinie Waarlo- Luymes, Dinie Hendriksen, Jan Kleve dirigent, Gerrie te Bokkel- Oldenhave, Bennie Groot Wassink, Minie Althof – Klein Hesselink, Wim Woolschot, Gerrie Susebeek- Klanderman, Riek Menkhorst- Hilferink.

1988 30 april Afscheid dir. Jan Kleve6 september 1989 afscheid Jan Kleve als dirigent. Foto: Archief Con Amore


Na Jan Kleve komt schoolmeester Rob Kasteleyn uit Zelhem van september 1989 tot 1996, opgevolgd door Wim Gussinklo die van 1 september tot 2002 het dirigentstokje zwaait. 

2003 huldiging mevr. Menkhorst 2003 huldiging mevr. Menkhorst. Foto: Archief Con Amore

Kerk zang ca 2005

2005 Optreden in de kerk. Foto: Archief Con Amore
2008 10 80jr. bestaan2008. 80 jarig bestaan. Foto: Archief Con Amore

2009 huldiging en trouwe leden 2009 jubilea
2009 Huldiging trouwe leden Foto: Archief Con Amore 2009 Jubilea Foto: Archief Con Amore

 

2011 uitvoering oktober2011 Oktober uitvoering Foto: Archief Con Amore

Mw. Ans Strik komt vanaf 2002 en neemt afscheid in januari 2012. Hierna volgt Mariet Wasser haar op, totdat er in oktober 2015 de laatste uitvoering plaatsvond en de Christelijke Zangvereniging “Con Amore  helaas op hield met bestaan.
2014 Dirigente en pianist 2014 Dirigente en pianiste Foto: Archief Con Amore

2015 laatste uitvoering 2015 Laatste uitvoering. Foto: Archief Con Amore

Ellie Somsen voor Oud Zelhem 2017.

 

Con Amore heeft zijn laatste lied gezongen.
Door Jan Oonk. 

Dit artikel is ook verschenen in de Kronyck in 2018, het blad van de Oudheidkundige Verenigingen Gaanderen, Doetinchem en Zelhem.

“Van Zelhem uit is er een ongebaande weg naar de Nijman. Hij gaat door woeste heidestreken en lage moerasgronden. Er is nog niets ontgonnen en huizen of boerderijen staan er niet. Als je aankomt in de Nijman lijkt het, of de wereld ophoudt. Behalve de school, het evangelisatiegebouw en het meesterhuis is er geen huis te bekennen, met uitzondering van een woning, de Stampert  genaamd. Verder lijkt het hier het einde van de wereld.” Zo beschrijft Eduard Gerdes aan het einde van de negentiende eeuw zijn bezoek aan de school in Halle-Nijman.Gerdes was een evangelist die in 1859 vanuit Amsterdam in Doetinchem was neergestreken, daar overleed hij in 1898. Hij was de wegbereider voor de bekendere dominee Van Dijk, die vanaf 1863 in Doetinchem werkzaam was.

“Woont hier nog iemand?”, gaat Gerdes verder. “Jawel, want de school wordt bezocht door ruim 130 leerlingen en die moeten toch ergens vandaan komen. Ze wonen in kleine huisjes en armelijke hutten ergens op de Halse heide of in IJzevoorde.”Helemaal het einde van de wereld is het daar dus niet in Halle-Nijman. Vanwaar anders die 130 leerlingen op de in 1873 door dominee Van Dijk opgerichte school? En hoe zou amper dertig jaar later, op 1 november 1928 om precies te zijn, een zangkoor met 26 leden dan het licht kunnen zien?

Schoolhoofd Rijnsent
1930 ca
De oudst bekende foto van Con Amore dateert uit 1930. In het midden schoolhoofd en dirigent Jan Rijnsent, met links naast hem zijn vrouw. Foto: Archief Con Amore

Drijvende kracht achter het zangkoor is Jan Rijnsent, die kort daarvoor (per 1 maart 1927) is benoemd tot hoofd van de lagere school in Halle-Nijman. Rijnsent is in 1901 geboren in Katwijk en voordat hij in Halle-Nijman aan de slag gaat was hij onderwijzer in Apeldoorn. Daar is hij op 3 juni 1925 getrouwd met Hendrika Pietertje Zijdeveld en daar wordt ook hun eerste dochter geboren. Na zijn komst in Halle-Nijman volgen nog twee dochters en een zoon.

De jeugdige Rijnsent is in die beginjaren zowel dirigent van het koor (directeur wordt het dan nog genoemd) als voorzitter van het bestuur. Het oprichtingsbestuur van het koor wordt verder gevormd door J.A. Loggers (secretaris), G. Langenberg (penningmeester), terwijl het wordt gecompleteerd door H. Bussink en mej. Pennings. De contributie wordt vastgesteld op 20 cent per maand en geoefend wordt er in een van de twee lokalen van de christelijke lagere school in Halle-Nijman.

Christelijke Zangvereniging ‘Con Amore’ wordt de officiële naam van het koor. De christelijke grondslag wordt weerspiegeld in het repertoire, dat voornamelijk bestaat uit christelijke liederen. Pas veel later, in het laatste kwart van de twintigste eeuw, doen ook meer bekende wereldlijke deuntjes hun intrede met titels als Tiritomba, Kaljinka en zelfs Conquest for Paradise van Vangelis. Elke jaarvergadering en elke donateursavond wordt voorafgegaan door lezing van een Bijbeltekst en gebed. Rijnsent combineert de functies van dirigent en voorzitter tot 1945. In de ledenvergadering van dat jaar draagt hij de voorzittershamer over aan Wim Groot Nibbelink.

De rijmende secretaris

Secretaris Loggers heeft gevoel voor historisch perspectief, zo blijkt uit zijn eerste jaarverslag eind 1929. “Al heeft onze vereeniging nu pas één jaar bestaan, en dus nog niet veel beleefd en meegemaakt, toch is ’t voor later een kostbaar bezit om eens te kunnen zien, hoe de vereeniging begon, en met welk doel ze was opgericht …” Loggers zelf is overigens slechts één jaar secretaris geweest, in 1929 verhuist hij naar elders. Zijn opvolger wordt H.W. Teerink. Bij het schrijven van zijn eerste jaarverslag eind oktober 1930 is deze blijkbaar al volop in Sinterklaasstemming, want zijn hele verslag is in rijm opgesteld.

“In’t bestuur kwam ook eenige verandering

Daar de secretaris Loggers naar Hilversum ging.

Voor hem in de plaats kwam Teerink als schrijver

Die dit baantje waarneemt met heel veel ijver.

Ook vertrok vriend Bussink, maar wat die daarbij dee …!

Hij nam van de sopranen er stiekum eentje mee.”

En zo rijmt Teerink er ruim twee bladzijden lang lustig op los. Overigens snijdt hij met zijn opmerking over vriend Bussink die er met een van de sopranen tussenuit knijpt een interessant punt aan. In de loop der jaren kwamen uit Con Amore meer dan zestig huwelijken voort. Helaas vertrokken veel van die jonge echtparen naar elders en dan telde het koor meteen twee leden minder.

Eigen piano

Tot de vaste jaarlijkse optredens behoort de zelf georganiseerde zangavond voor donateurs, met in de pauze de onvermijdelijke verloting en na de pauze een toneeluitvoering. Meestal wordt voor het toneel een extern gezelschap ingehuurd, maar het komt ook voor dat er door de eigen leden iets wordt ingestudeerd. Plaats van handeling van de donateursavonden is lange tijd zaal Nijhof in Halle, na 1970 afgewisseld met zaal Lovink in Halle-Nijman.Verder zijn er optredens tijdens kerkdiensten, meestal in de kerk van Halle of de kapel in de Slagenburg. Vooral op christelijke feestdagen, maar ook bij huwelijken en begrafenissen. Verder organiseert de Ring Geldersche Achterhoek jaarlijks een concours, terwijl Con Amore ook wordt uitgenodigd bij clubavonden van zusterverenigingen. Na de oorlog wordt ook met regelmaat opgetreden in bejaardentehuizen en verzorgingsinstellingen die dan als paddenstoelen uit de grond schieten.

In de zomer van 1937 wordt een verloting gehouden, die het mogelijk maakt om voor 185 gulden een eigen piano aan te schaffen. Tot die tijd was men aangewezen op het orgel van de school.Naast het koor en zijn dirigent vormde de begeleidende pianist natuurlijk een bepalend element, al wordt daar in de notulen eigenlijk nooit melding van gemaakt. Pas vanaf 1992 wordt ze in de jaarverslagen consequent genoemd. Mevr. Leni de Bruijn-Gons is dan pianiste, in de loop van 1994 wordt ze opgevolgd door mevr. D. Prinsen-Hofs. Vanaf 1998 komen we de naam van Annemarie Hilferink tegen.

Crescendo

Het ledental ontwikkelt zich de eerste jaren crescendo, om in muziektermen te blijven. In 1934 wordt het hoogtepunt bereikt, wanneer maar liefst 48 leden worden geteld. In dat jaar wordt op Hemelvaartsdag op het jaarlijkse concours van de Ring ook de eerste prijs behaald met 312 punten. “Toen kwamen de tongen los, en ging het in vroolijk gezang door de straten van Zutphen …”, schrijft secretaris H. Wassink in zijn jaarverslag. Met een versierde bus van de Geldersche Tramwegen wordt de reis terug naar Halle-Nijman ondernomen. Een luxe-oplossing, want voor de oorlog wordt ook vaak gebruik gemaakt van een vrachtwagen van Coops uit Halle of Dimmendaal uit Zelhem.

1943 cajpg
1943 Con Amore tijdens de oorlogsjaren. Foto: Archief Con Amore

De oorlog en de aanloop daar naartoe gaan ook Con Amore niet ongemerkt voorbij. Tijdens de mobilisatie worden een aantal leden opgeroepen en in 1944 wordt het schoolgebouw gevorderd door de Duitsers. Kort na de bevrijding, op 19 juni 1945, wordt een zanghulde gebracht voor het echtpaar Brusse. Voormalig lid en verzetsman G. Brusse is kort daarvoor teruggekeerd uit het concentratiekamp Oraniënburg. Helaas is zijn gezondheid dermate verzwakt dat hij op 19 augustus van dat jaar alsnog overlijdt, nog maar 22 jaar oud.

Stekker eruit

Na de oorlog komt Con Amore in een neerwaartse spiraal terecht. Het ledental begint terug te lopen, zelfs zodanig dat men niet meer als volwaardig koor kan deelnemen aan concoursen van de Ring en het lidmaatschap wordt dan ook opgezegd. In 1956 telt Con Amore nog maar 14 leden en op een extra ingelegde vergadering op 11 september van dat jaar wordt besloten om de stekker eruit te trekken. Dan maakt Rijnsent, al 28 jaar dirigent, een groots gebaar. Hij is bereid om terug te treden en plaats te maken voor een jongere kracht die het koor misschienweer nieuw leven in kan blazen.

Dat lukt allemaal wonderwel. Tot nieuwe dirigent wordt benoemd de heer Luimes uit Doetinchem en het ledental stijgt weer tot een stabiel niveau rond de 25. In 1961 neemt men weer deel aan een concours van de Ring. Rijnsent blijft betrokken bij het koor, hij wordt in ieder geval regelmatig genoemd als degene die de optredens van Con Amore opent en aan elkaar praat. Tot 1966, wanneer hij met pensioen gaat en Halle-Nijman verlaat.

1961

Een foto van Con Amore uit 1961. Het koor kruipt dan net omhoog vanuit een diep dal.Foto: Archief Con Amore

Op 3 december 1964 blijkt het oefenlokaal plotseling gesloopt te zijn in verband met een grootscheepse renovatie, zonder voorafgaand bericht. Bij de nieuwe school wordt echter een aparte ruimte gebouwd, waar Con Amore en ook andere verenigingen in Halle-Nijman gebruik van kunnen maken. Totdat de school de ruimte nodig heeft om de kleuterschool in onder te brengen. Volgens de notulen wordt dan voor de oefenavonden uitgeweken naar de kapel in de Slangenburg, maar dat moet maar voor een korte periode zijn geweest. Al snel wordt weer een van de klaslokalen geschikt gemaakt, begin deze eeuw wordt uitgeweken naar café Lovink en dat zal de laatste jaren de thuisbasis blijven.

Dirigenten

Op 30 juni 1966 stopt de heer Luimes als dirigent en wordt opgevolgd door de heer Helmink uit Silvolde. Om gezondheidsredenen stopt deze echter al in november van datzelfde jaar, waarna G.H. Kolling, dirigent en pianostemmer uit Zelhem, het stokje overneemt. Kolling blijft tot 18 december 1970 en wordt dan opgevolgd door de heer Wijkamp uit Wolfersveen. Onder zijn leiding bloeit het koor weer op en behaalt het weer prijzen op concoursen. In 1971 wordt op een concours in Diepenveen met 330 punten de eerste prijs behaald in de tweede klasse.
In januari 1980 doet dirigent Jan Kleve, veehouder en muziekliefhebber uit de Keyenborg, zijn intrede. Samen met zijn vrouw Riet, die dezelfde muzikale passie deelt, heeft hij vijf koren onder zijn hoede. Onder leiding van Kleve wordt in 1981 een muzikaal hoogtepunt bereikt wanneer met 336½ punten de eerste prijs word behaald in de tweede klasse. Dat wordt nog eens herhaald in 1983, nu met 300 punten.

1988 30 april Afscheid dir. Jan Kleve

6 september 1989 afscheid Jan Kleve als dirigent. Foto: Archief Con Amore

Jan Kleve wordt in 1989 opgevolgd door Rob Kasteleijn uit Zelhem, die in 1996 plaats maakt voor Wim Gussinklo. Daarna volgt Ans Strik en vanaf 2012 is Mariet Wasser de (laatste) dirigent.

Het einde

In 1987 wordt het initiatief genomen tot een jaarlijkse bloemenactie, om wat extra geld in het laatje te brengen. Strategisch wordt gekozen voor de dag voorafgaand aan Moederdag en de actie blijkt een doorslaand succes. In topjaren wordt de kas met meer dan 1600 euro aangevuld en dat is meer dan welkom.

Tijdens de eeuwwisseling floreert Con Amore nog volop en telt 37 leden. Wel wordt in die tijd rond de eeuwwisseling al gesproken over de duidelijke vergrijzing van het koor, blijkt uit de jaarverslagen. In de jaarvergadering op 10 februari 2000 wordt de vraag gesteld: “Kunnen we niet meer ons best doen om nieuwe leden te krijgen?” Secretaris Vriezen notuleert dan: “Na discussie komen we tot de slotsom dat de jeugd misschien wel zegt ‘die liederen willen we niet’. We moeten misschien wel meer liederen zingen in de stijl van Kyrie. Meer nummers zingen van deze tijd. Meer zingen in het Engels. Misschien dat daardoor de afstand naar de jeugd kleiner wordt.”

Die modernisering komt er wel (al blijft het christelijke element conform de statuten een leidend motief), maar niet de aanwas met jongere leden. Zo zet de vergrijzing jaar na jaar verder door. Bijkomend probleem is, aldus Riek Menkhorst-Hilferink, dat vooral mannen tot de afvallers behoren. Zij is de laatste voorzitter van Con Amore, haar man Wim was dat eerder van 2000 tot 2004. De laatste jaren telt het koor nog maar drie mannelijke zangers. Er is nog een voorstel geweest om als vrouwenkoor verder te gaan, maar volgens Riek Menkhorst was daar weinig animo voor.

2003 huldiging mevr. Menkhorst

2003 huldiging mevr. Menkhorst. Foto: Archief Con Amore

Het vinden van geschikte bestuursleden wordt ook steeds moeilijker (de laatste jaren is Riek Menkhorst zowel voorzitter als secretaris) en voor de jaarlijkse bloemenactie ontbreekt op een gegeven moment ook de benodigde vitaliteit. Zo komt op de jaarvergadering van 2015 onvermijdelijk de vraag aan de orde: “Gaan we door of stoppen we?” Volgens Riek Menkhorst telde het koor op dat moment nog een kleine twintig leden, slechts negen zagen er nog wel muziek in om door te gaan. Te weinig om levensvatbaar te zijn. En zo zingt Con Amorein 2015, na 87 jaar, haar laatste lied in zaal Lovink en wordt het stil in Halle-Nijman.

2015 laatste uitvoering

Het laatste optreden van Con Amore in oktober 2015 bij café Lovink in Halle-Nijman.Foto: Archief Con Amore

Website opmaak: H.M. Somsen