Zelhems Christelijk Oratoriumkoor  Opgericht: 1885
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M.Somsen  
Voormalige Internetsite ZCOK.  

HISTORIE

De oprichting in 1885.

Dhr.van Rooyen was de oprichter van het Heidebloempje. Hij kwam uit de stal van hoofdonderwijzer H.J. van Lummel. Soms werd eerst een mannenkoor opgericht, maar meestal werden al snel ook de dames uitgenodigd. Eén van de voorbeelden hiervan is het Zelhems Christelijk Oratoriumkoor, dat in 1885 onder de naam "Het Heidebloempje" werd opgericht. Zoals het in Zelhem gebeurde, ging het op veel plaatsen. Bij het ontstaan van koren in de laatste decennia van de negentiende eeuw spelen onderwijzers een belangrijke rol en waren jongelingsverenigingen dikwijls het startpunt. Ook hier was dat het geval, in de statuten staat: "geen jongeling kan lid der Vereeniging zijn, die niet tevens lid der Christelijke Jongelings Vereeniging is". In de tijd die volgde was de mogelijkheid geopend voor dames om lid te worden van de zangvereniging. In de stauten komt het volgende artikel voor: "nieuwe vrouwelijke leden moeten door een lid worden voorgesteld en in de volgende vergadering wordt over hunne al of niet toelating met gesloten briefjes gestemd".

  H.H.J. van Rooijen.
Foto:H.H. Hennink

Artikel 2 uit de statuten van 1913:

De Vereeniging stelt zich ten doel door het zingen van Psalmen en andere haar passende liederen, zich te oefenen in den zang, teneinde op deze wijze nog bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

100-jarig bestaan (1985)
image004

In 1985 werd ons 100-jarig bestaan gevierd. Op 20 april werd de Grote Orgelmis van Bach uitgevoerd in de Catharinakerk te Doetinchem. Op 2-november was ons jubileumconcert met Psalm 42 van Mendelssohn en de Messe Solennelle van Gounod.. Op zaterdag was er in het oude Dennenlust een receptie ter ere van ons 100-jarig jubileum. Hieronder een foto met de leden van toen.

image005

 

ZCOK
2002 Zelhems Christelijk Oratoriumkoor.


De dirigenten:


De 1e dirigent.

Dhr. H.M.J. van Rooyen was de eerste dirigent van het koor. Hij was dirigent van 1885 tot ????.

 

 

 

 

 


 

1910 H.H.J. van Rooijen foto H.H. Hennink

De 2e dirigent.

De 2e dirigent was dhr. A.S. van Ingen. Hierover zijn verder geen gegevens en foto bekend. 

 

 

 

 


 


Business man icon. Male face silhouette with office suit and tie. User avatar profile. Vector illustration.

 

 

De 3e dirigent
De derde dirigent was dhr. Johann Hendrik Bögeholz. Hij werd op 10 augustus 1898 geboren in Amsterdam. Van wanneer hij dirigent was is niet bekend, maar hij was dirigent tot 1961. Hij overleed op 23 oktober 1965 te Den Haag.

  

 

 


 

De 4e dirigent.

De vierde dirigent was dhr Kok uit Aalten. Hierover is op dit moment niets bekend.   

 


 Business man icon. Male face silhouette with office suit and tie. User avatar profile. Vector illustration.

 

De 5e dirigent.
De vijfde dirigent was dhr. Lammert Huizinga. Hij werd op 7 mei 1934 geboren te Arnhem. Hij werd dirigent in 1965. Onder zijn bezielende leiding is het koor uitgegroeid tot een oratoriumkoor. In 1977 trad het koor toe tot de Groep Oratoriumverenigingen van de Koninklijke Christelijke Zangersbond. Lammert was dirigent tot 1993. In 1994 werd hem het Erelidmaatschap van het Z.C.O.K. verleend. Hij overleed op 28 februari 2001.

 

 


 

 

De 6e dirigent.
De zesde dirigent was dhr. Willem van Pelt uit Haaksbergen. Hij was dirigent van 1993 tot 1996.

 

 

 

 

  


 

 

De 7e dirigent.

De zevende dirigent was dhr. Danny Nooteboom uit Arnhem. Hij heeft ons koor op hoger niveau gebracht. Uitvoeringen van "Die Schöpfung" en "Die Jahreszeiten" zijn hier voorbeelden van. In 2005 veranderde hij van werk. Hij werd bibliothecaris van de K.C.Z.B. in Voorschoten en ging verhuizen naar Woerdense Verlaat. De afstand was zo groot, dat hij genoodzaakt was om ons in 2007 te verlaten. Vanaf april 2008 is hij werkzaam als projectleider muziek bij CULTURALIS in Den Haag.

  


 

 

De 8e dirigent.
De achtste dirigent is dhr. Joost Hekel uit Zutphen. Hij was dirigent van september 2007 tot augustus 2009.

 

 

 

 

 


 

 

De 9e dirigent.

De negende dirigent was dhr. Jaap Vonk uit Hengelo (O). Hij was dirigent vanaf 1 september 2009 tot 1 oktober 2019

Onder zijn leiding zongen we o.a. Die Schöpfung van Haydn, The Messiah van Händel, het Weihnachtsoratorium en Lukas-passion van Bach en het Requiem van Mozart.

 

 


 

 

De 10e dirigent
De tiende dirigent is sinds 1 november 2019.   dhr. Arjan van der Roest  uit Lunteren.

 

 

 

 

 


 

image019

 


 

Enkele jubileumfoto's uit de afgelopen  jaren bij het ZCOK.


ZCOK receptie 1
Receptie ZCOK in Dennenlust. Foto coll. H. Ooyman

ZCOK receptie 2 Lammert Huizinga
1990 receptie bij het 25 jarig jubileum van Lammert Huizinga als dirigent.
Foto: coll. H. Ooyman
ZCOK receptie 3 Lammert Huizinga 25jaar 1
1990 receptie bij het 25 jarig jubileum van Lammert Huizinga als dirigent.
Foto: coll. H. Ooyman

2009 09 25 Jubileum ZCOK Grada Menkhorst 40 Harry Hiddink 35 en Joke Garretsen 40j.lid

2009-09-25 achtergestelde huldigingen: Grada Menkhorst 40Jr. Harry Hiddink 35Jr. en Joke Garretsen 40Jr. lid.

2010 Joke Garretsen 50 Harry Hiddink 40 j. lid

2010: Joke Garretsen  50 en Harry Hiddink 40jr. lid

2011 04 16 Erelidmaatschap J. Garretsen Somsen

2011-04-16 Erelidmaatschap. Joke Garretsen-Somsen. ( Moeder van het koor.)
2016 Martha Ditzel 50 jr en Henri Zwaal 40 jr lid. Henriette Ada en Henri Zwaal Martha Ditzel en Bianca

2016. Martha Ditzel 50jr. en Henri Zwaal 40 jr. lid. Op de foto: Henriette, Ada en Henri Zwaal, Martha Ditzel en Bianca.
2018 Wil Brands en Jenny Batteram 40jr en Betty Looman 50 Jrjpg
2018- Wil Brands en Jenny Batteram 40jr. en Betty Looman 50jr. lid.

2019 50jr lid Nardie Mulderij 2019- 50jr lidmaatschap van Nardie Mulderij.