Sporen over de grens.

Door Bennie Eenink

Emmerich kop Sepia

In Duitsland zijn veel meer sporen te vinden van de Eerste Wereldoorlog dan in Nederland. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk gezien hun deelname aan die oorlog. Bijna elk stad of dorp heeft wel een Kriegerdenkmal dat herinnert aan de soldaten uit die plaats die zijn gesneuveld. Vaak gaat het om gecombineerde monumenten van de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. En soms gaan ze nog verder terug en zijn ook de slachtoffers van de Frans-Duitse oorlog (1870/1871) opgenomen.
 
Op deze pagina enkele monumenten uit de omgeving van de Achterhoek.
 
Emmerich am Rhein
Niet aan de kant van de brug, maar aan de andere kant van de Rijnkade, in een parkje bij de haven, staat een imposant Kriegerdenkmal dat in 1913 is opgericht. Volgens de Graafschapbode van 24 juni 1913 is het ...gewijd aan de nagedachtenis van de gevallen stadgenooten in de oorlogen van 1866 en 1870/71... 
 
Boven aan deze pagina ziet u het op een oude ansichtkaart, hieronder een foto uit 2016. Op de voorkant staan de volgende woorden van de dichter E.M. Arndt: ...Der ist ein Mann der sterben kann für Gott und Vaterland …Em. Arndt. Volgens genoemde Graafschapbode stonden bij de onthulling op het monument de ... namen der in den oorlog gevallen Emmerichers... En op de achterzijde stond: ...Den gefallen Söhnen der Stadt Emmerich gewidmet im Jahre 1913... 
 
Tegenwoordig staan er geen namen meer op het monument en luidt de tekst op de achterzijde: ... Den gefallenen Helden in Dankbarkeit gewidmet... 

Emmerich 3
Elten
Elten kreeg in 1933 een nogal bombastisch monument. Op de pagina Duitse loopgravens vindt u informatie over de bunkers die omstreeks 1916 rond Elten zijn gebouwd. Duitsland verloor de oorlog en volgens het Verdrag van Versailles moesten deze bunkers worden vernietigd. Dat is in 1921 gebeurd en later zijn brokstukken van deze bunkers verwerkt in de muren van dit gedenkteken. Hitler was destijds net aan de macht, misschien heeft dat invloed gehad.
 Elten oud monument 2
 Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd Elten zwaar beschoten en werd het monument verwoest. Van 1948-1963 werd Elten bij Nederland gevoegd. In die tijd zal herstel van het oorlogsmonument niet bespreekbaar zijn geweest. Pas in 1967, toen Elten weer Duits was geworden werd een wat bescheidener monument geplaatst dat er nog steeds staat. 
denkmal Elten nieuw
 
 Suderwick
Op een onopvallende plek in Suderwick bevindt zich het monument voor de gesneuvelde militairen uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog.
De "Stahlhelm" die in het artikel wordt genoemd was een Duitse veteranenorganisatie die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht.  
 
 Suderwick V2Graafschapbode 22 febr. 1932

Ehrentafel
Een bijzonder "monument" is de zogenaamde Ehrentafel. Foto's van de omgekomen soldaten in een meestal indrukwekkende lijst. Vroeger kwam je ze vooral tegen in kerken en kroegen maar tegenwoordig eigenlijk alleen maar in musea en op exposities.
 Ehrentafel in PPT
 
Kleve
Een wat ander monument is te vinden aan de weg van Emmerik naar Kleef. Net voor u Kleef inrijdt staat links van de weg een modern blauw, grotendeels glazen gebouw, het EUREGIO CONFERENCE CENTER KLEVE. Vlak voor het gebouw vindt u de inrit naar het monument dat u onderaan deze pagina ziet. Wat het vooral bijzonder maakt is dat het niet verwijst naar de gesneuvelde soldaten tijdens WO1 maar naar de tijd daarna, de vertaalde tekst luidt: ...Ter herinnering aan de zware bezettingstijd 1918-1926...
 
Heel veel informatie over de Duitse oorlogsmonumenten is te vinden op onderstaande, zeer omvangrijke website, klik op de link:  http://www.denkmalprojekt.org/index.htm
 
 Knop Duitse Denkmahl

Klev 3