Sporen in de Achterhoek.
 
Door Bennie Eenink

In de Achterhoek is nog maar weinig te vinden dat herinnert aan de Eerste Wereldoorlog. Hebt u aanvullingen dan hoor ik dat graag.

Neede 
nedbeeld117k
De Vredesklok in Neede, op de hoek van de Kempersdijk en de Ruwenhofstraat. De klok is door de inwoners van Neede aan het gemeentebestuur geschonken ter herdenking van de Nederlandse neutraliteit tijdens de oorlog. Het monument bevat twee gedenkplaten met de teksten "Neerlands neutraliteit 1914-1918" en "Door de inwoners van Neede aangeboden a/h Gem. Bestuur 10 Sept. 1920"

Winterswijk

Monument Winterswijk GEREED
Naast het station staat een monument in de vorm van een fontein, dat de afzijdigheid van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog in herinnering houdt. De tekst op dit monument luidt: "Nederland Neutraal 1914 – 1918”. De fontein is door de toenmalige Vereniging Winterswijks Belang in 1923 aangeboden aan de gemeente Winterswijk als blijvende herinnering. Het monument, ontworpen door architect A. Streek, is opgebouwd uit rode baksteen van een plaatselijke steenfabriek. Het stond oorspronkelijk geheel vrij in een plantsoen. Jarenlang was het monument geen fontein meer en leed het aan technische verwaarlozing. Ter gelegenheid van de opening van het gemeentekantoor is in 2009 op initiatief van de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk het monument gerestaureerd en de fontein weer in werking gesteld. In 2012 is het nogmaals grondig onder handen genomen en goed in de nieuwe situatie ingepast.