Dieren

Door Bennie Eenink

Hondekar GEREED

Krachtbron

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het paard nog steeds de belangrijkste krachtbron. Maar ook een kwetsbare krachtbron. Men schat dat er tussen de zes en acht miljoen paarden om het leven zijn gekomen. Enorme aantallen paarden waren ook nodig voor vervanging, de gemiddelde levensduur van een paard in een oorlogsgebied lag op ongeveer vijf weken. Nederland was een belangrijke leverancier voor de vervanging van gesneuvelde Duitse paarden. En dat ging vooral via smokkelen!

Niet alleen paarden werden ingezet voor de oorlogsvoering maar ook andere dieren. Postduiven voor het overbrengen van berichten, honden werden gebruikt als speurhonden en voor bewaking. Maar ook werden honden gebruikt voor kleinere transporten. Zoals het vervoer van machinegeweren en gewonden. En ganzen waren prima waakdieren.


Gifgas
Gifgas was één van nieuwe wapen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met gasmaskers werd gepoogd de aanvallen met gifgas te doorstaan. Het gifgas was niet alleen dodelijk voor mensen maar ook voor dieren en dus moesten er ook gasmaskers worden ontwikkeld voor de belangrijkste oorlogsdieren. Op onderstaande foto twee soldaten en een muilezel met gasmaskers. 
Paarde gasmasker GEREED
Heel merkwaardig is dat bij de berging van de bommenwerper in Zelhem, in 2013 tussen de grote hoeveelheden rommel die uit de krater kwam zich ook een paardengasmasker bevond, zie onderstaande foto. Hoe die ooit in de krater terecht is gekomen zal wel nooit worden opgehelderd. 
20131019 kijkdaglancaster001
Foto: Radio Ideaal
20131019 kijkdaglancaster102
Foto: Radio Ideaal

Glimwormen

Glimwormen, ook wel bekend als vuurvliegjes of gloeiwormen. Maar eigenlijk zijn het kevers. Verzameld in een glazen potje werden ze wel gebruikt als een bescheiden lichtbron in de loopgraven.
266px Lampyris noctiluca

Een inwoner van Halle vertelde mij een bijzonder verhaal over glimwormen. Een voorvader van hem was ook gemobiliseerd en lag met zijn collega's ergens aan de Nederlands-Duitse grens. Het was nog maar kort na de inval van de Duitsers in België. De Nederlandse legerleiding hield er rekening mee dat het ook tot een inval van de Duitsers in Nederland zou kunnen komen. De soldaten aan de grens hadden dan ook de opdracht om vooral in de gaten te houden of er wat aan de Duitse kant gebeurde. Bijvoorbeeld of de Duitsers bezig waren daar troepen te concentreren. Een aantal nachten gebeurde er niets. Maar toen, tijdens een donkere nacht gebeurt er iets vreemds. De grensbewakers zagen plotseling in de verte een groot aantal bewegende lichtjes. De paniek die uitbrak onder soldaten was groot. Die bewegende lichtjes konden niets anders betekenen dan dat de Duitsers in aantocht waren. De inval in Nederland was begonnen en zou plaats vinden op de plek waar zij zich bevonden. Maar na verloop van tijd verdween de angst, het werd duidelijk dat het geen Duitsers waren, maar glimwormen die men had gezien......


Cavalerie

Paard GEREED
Het begrip cavalerie staat binnen de krijgsmacht tegenwoordig voor eenheden met gepantserde voertuigen. Vroeger was dit de militaire eenheid die zich te paard voortbewoog en te paard vocht. Het regiment Huzaren van Boreel is de historische benaming voor een cavalerie-eenheid van de Nederlandse Koninklijke Landmacht. 


Tragter in ppt 3Jan Tragter uit Ruurlo, beter bekend als Kooiers Jan, was één van die huzaren tijdens de mobilisatie.
Foto: Familie TragterSFA03 SFA022801509 X
Machinegeweren getrokken door honden.Onderstaand een achtervolging van motor-ordonnansen door huzaren tijdens een oefening. De strijd tussen paarden en de oprukkende motorvoertuigen wordt hier fraai in beeld gebracht.
FC 200101 08 01 2016 cr kopie