Zondagscholen - Wittebrink

 • Geschiedenis:  Medewerkers aan dit artikel:
  Ellie en Harry Somsen.
  Website opmaak: Harry Somsen.

  Zondagsschool in de Wittebrink.
  Locatie; Hummeloseweg nr. 67.


  Omstreeks 1860 werden in de huizen van platwever G.W. Geessink en timmerman Gerrit van Arragon, op de kleine Hunteler, zondagsschool gehouden toen ds. van Dijk hun leraar werd. Het waren eenvoudige samenkomsten op houten banken en stoelen op de lemen vloeren, bij schemerig licht van een olielamp.

  klein hunteler
   Gerrit van Arragon aan de Eckhorsterstraat “de Kleine Hunteler” . Foto: Eef Oosterink.


  Deze bijeenkomsten leidden ertoe dat op 15 mei 1868 een stukje grond werd gekocht van Hendrik Leeuwerik, waarop door een gift van dhr. Labouchere het evangelisatiegebouw gebouwd kon worden. Vanaf dat moment werden daar op de donderdagavonden, door kwekelingen van ds. van Dijk, bijbellezingen gehouden. Deze samenkomsten werden goed bezocht en soms stonden buiten evenveel mensen als binnen. In die tijd bezochten de kinderen de school in Zelhem, die dagelijks een grote afstand moesten afleggen. Dit leidde tot het besluit om het lokaal ook als school in te richtten.

  1 Wittebrinkschool litho 1                                        Evangelisatiegebouw Wittebrink. Foto: oudzelhem.
  Zondagscholen in Zelhem Contact copyArtikel in het Contact Bronckhorst. Foto: oudzelhem.

  Op 3 september 1877 kon men beginnen met lesgeven aan dertig kinderen en in 1880 was dit aantal al opgelopen tot zestig kinderen. Dhr. S. Verhoeff werd benoemd tot hoofdonderwijzer, die in Doetinchem woonde en iedere dag over de vlonders naar de Wittebrink moest lopen. Toen mevr. Verhoeff haar functie neerlegde bij Ruimzicht in Doetinchem (de kweekschool van ds. van Dijk) legde ook haar man zijn betrekking neer. Gevolg was dat de school werd gesloten.
  In 1893 werd tegenover de school een stukje grond van ongeveer twee ha gekocht, waarop een onderwijzerswoning werd gebouwd met een flinke, aangelegde, tuin. Het oude lokaaltje werd gerestaureerd en op 1 januari 1895 werd de school heropend met 40 leerlingen onder leiding van het nieuwe hoofd dhr. A.J. Radstake. Het lokaaltje bleek spoedig te klein en begon ook bouwvallig te worden. Het werd afgebroken en vervangen door een school met twee lokalen. Met de bouw werd rekenschap gehouden dat er ook in de winter les gegeven moest worden en met een schuifdeur konden beide lokalen verbonden worden voor de zondagsschool. Op 1 september 1899 had de inwijding plaats.
  Op 20 november 1928 werd meester Radstake opgevolgd door meester Abelskamp die in dienst bleef tot 16 mei 1935. In 1939 werd de school met een derde lokaal uitgebreid.

  6 school11                                                 Wittebrinkschool 2005 Foto: Barry Jonas.

  Tot de jaren 70 van de vorige eeuw hield de school bestaansrecht, maar door de grotere mobiliteit en teruggang van de leerlingen moest de school gesloten worden en doet nu dienst als bedrijfsruimte van 'het Boekenschap'.

   

Laatst aangepast op dinsdag 21 januari 2020 16:00