Veldhoekschool - Geschiedenis

 • Geschiedenis:


  De Veldhoekse school in de gemeente Ruurlo heeft jarenlang leeerlingen getrokken uit de Veldhoek (gemeente Hengelo) en leerlingen uit het Zelhemse Wolfersveen en het gebied rond de Veengoot.


  (bronnen: Veldhoeks Belang en Contact Bronckhorst)
  Niet ver van de Boskapel, aan de Beumersteeg, begint Berend Hendrik Barendsen, “Meester Bernard”, in augustus 1835 onderwijs te geven. “Meester Bernard” vraagt de gemeente Ruurlo om een nieuw gebouw. In 1843 wordt in een raadsvergadering besloten tot nieuwbouw van een school. De gemeente Ruurlo, het rijk en de provincie betalen elk een derde deel. Ruurlo moet echter ook zorgdragen voor de grondverwerving. Het is baron van Heeckeren van Kell van Huize Ruurlo die de grond aan de Boskapelweg beschikbaar stelt. In de goede dagen trekt de Veldhoekschool leerlingen uit 4 gemeenten: Ruurlo, Hengelo, Zelhem en Vorden. Een telling uit 1845 geeft aan dat in die tijd maar liefst 120 leerlingen de school bezoeken.
  Maar als zowel de gemeente Ruurlo als Hengelo besluiten om een nieuwe school te stichten in de buurtschapen Bruil en Varssel, vermindert het aantal leerlingen sterk. Op 1 september 1882 wordt het gebouw als school gesloten. Ruim 20 jaar doet het nog dienst als zondagsschoolgebouw. Baron Alexander, de vader van de later bekende jonker Bobby, laat het schooltje opknappen en voorziet het van een torentje met klok. In 1885 wordt het een godshuis. Er komen predikanten van elders om voor te gaan in deze Boskapel. Tevens zijn er veel diensten in samenwerking met de schoolkinderen en het wordt ook veel bezocht door bruidsparen. Het kapelbezoek loopt uiteindelijk terug, evenals de financiële mogelijkheden van de kerk. In 2004 wordt de Boskapel gesloten als godshuis.

  Begin 1900 komt ook aan de Hengelose kant van de gemeentegrens de ontginning en boerderijbouw op gang. Zo ontstaat er een nieuwe Veldhoek en daarmee nieuwe behoefte aan een centraal gelegen school. Na enige touwtrekkerij over de plaats waar deze zou moeten komen, hakt weer baron Van Heeckeren de knoop door. Hij biedt, natuurlijk net op Ruurlo’s grondgebied, grond aan voor de nieuwe christelijke school, die op 30 maart 1917 feestelijk wordt geopend. Aan de Kapersweg staat deze School met de Bijbel met het opschrift “Laat de kinderen tot mij komen”. Oprichtingsdatum: 21 juni 1916.
  De oorsprong van de Veldhoekse school op de locatie aan de Kapersweg voert terug naar het begin van de vorige eeuw. Nadat een aantal pogingen van inwoners van het Hengelose en Zelhemse gedeelte van buurtschap Veldhoek begin 20e eeuw op niets uitliepen ondernam de voorganger van de Nederlands Hervormde Kapel in Ruurlo, H. Boschma een poging. En met succes. Samen met de initiatiefnemers van de eerste pogingen werd besloten om samen te werken aan de stichting van een nieuwe school in Veldhoek.

  1919
  Geloofsovertuigingen waren er de oorzaak ervan dat het voorbereidende werk niet altijd even vlot verliep. De ligging bracht ook problemen met zich mee. Uiteindelijk zag in 1916 de ‘Vereniging tot stichting en instandhouding van een Protestants Christelijke School in de Veldhoek’ zijn licht. Dat resulteerde er in dat 30 maart 1917 de schooldeuren aan de Kapersweg op Ruurlo’s grondgebied open gingen.

  1950
  In 1950 werd de school uitgebreid met een derde lokaal en in 1954 zelfs met een vierde lokaal. Dit vierde lokaal was een aantal jaren later alweer overbodig omdat een groot aantal leerlingen uit het dorp Ruurlo in 1959 voor de nieuwe christelijke Rehobothschool in Ruurlo kozen. Door de invoering van de basisschool werd de school in 1984 opnieuw grondig verbouwd. Ondanks dat de school intern een totaal nieuw aanzien heeft gekregen bleef het buitenaanzicht van de school grotendeels behouden. De gevelsteen met de inscriptie ‘Laat de kinderkens tot mij komen’ en ‘School met de Bijbel’ is daar het voorbeeld van maar behoort vanaf volgende week tot het definitieve verleden. Wat er met de Veldhoekse basisschool aan de Kapersweg gaat gebeuren is nog ongewis. Voorlopig gaat het als ‘opslaglocatie’ voor de overkoepelende Scholengroep GelderVeste die uit twintig christelijke basisscholen in Oost–Gelderland bestaat fungeren. Veldhoek heeft al meer dan vijftig jaar een Verenigingsgebouw die achter de school aan de Kapersweg ligt.

   2013
  Generaties lang genoten veelal boerenfamilies het basisonderwijs op de plattelandsschool. In sommige families vonden vier generaties de weg naar de school. Zaterdag 13 juli 2013 vond er een ‘Open dag’ als een soort reünieafsluiting plaats die door de Ouderraad was georganiseerd. Talloze oud-leerlingen en oud- onderwijzend personeel zette nog eenmaal de voet over de drempel van de Veldhoekse basisschool. ,,Ballonnen, slingers, een clown, een overzichtstentoonstelling, een speciaal geschreven en gecomponeerd afscheidslied en een kleurrijk zeer rijk geïllustreerd gedenkboek. Het gevoel was uitermate tegenstrijdig. En dat leverde zaterdagmiddag toen Mark Schoppers spontaan een doorhem zelf geschreven afscheidslied liet horen tranen bij sommige Veldhoekers op. ,,Wi’j hadden nog genog kinderen hier, maar die wordt now ergens anders scholier. Het had van ons nog lange niet gehoeven, want het is op onze school nog goed vertoeven. Nooit meer kinder op het schoolplein, nooit meer ’t luuden van de bel, deurum zegg’n wi’j met zien allen: vaaaarwel", zo zong Schoppers in het eerste complet van het acht minuten durende lied.

  Samen met Sandra Bouwmeester en Chantal Lusink had Schoppers een afscheidsdag georganiseerd. ,,We wilden op gepaste wijze aandacht schenken aan de sluiting. Maar we kijken ook vooruit naar de toekomst. En die ligt voor de kinderen wat onderwijs betreft binnenkort in Wolversveen. Maar vandaag was er tijd en ruimte om even om te zien naar het verleden en voor bezinning. De school sluit voor altijd haar deuren." En dat leverde bij vele Veldhoekers en oud-leerlingen toch een onbestemd gevoel op. Zo ook bij Hermien Langelaar-Hiddink (64) uit Ruurlo en Mini Groot Wassink- Hiddink (69) uit Vorden. Beide zussen namen zaterdag als oud-leerlingen uit eind jaren vijftig van de vorige eeuw ook een kijkje in de school. Herinneringen met oud klasgenoten leverde prachtige verhalen op. Hermien en Mini aten tussen de middag altijd ‘warm’ bij de familie Kapers die tegenover de school woont. ,,We woonden zelf te ver van school af om tussen de midden thuis warm te kunnen eten", zo vertelt Hermien terwijl Mini verhaalt over de meisjesvereniging waarvan ze actief lid was. Ook werden de klassenfoto’s bekeken en natuurlijk kochten beide zussen het prachtige herinneringsboekje. ,,De school sluit voor altijd haar deuren, maar bij dit boek is het anders. Deze sluit je nooit definitief, maar kun je altijd weer openen om even te kijken hoek het toen ook alweer was."

   Fantastisch
  Ook ‘Meister Stegeman’ (79) die van 1966 tot 1996 ‘hoofd der school’ was bezocht samen met zijn vrouw Lies de inloopdag. Talloze oud-leerlingen gingen met hem in gesprek. Zoals Karin Woerts die samen met haar zes weken oude baby met ‘Meister Stegeman’ op de foto ging. De jongste oud-leerlingen en ouders bewaarden ook warme herinneringen aan de laatste directeur van de school: Jans Huttinga die ook een kijkje kwam nemen. ,,Fantastisch wat ze hier op touw hebben gezet. Het is een heel dubbel gevoel. Maar het doet me goed."

  ‘Laat de kinderkens tot mij komen’.
  Na 2013 gaat deze slogan die in de gevel van de school staat niet meer op in Veldhoek. De christelijke basisschool sluit na bijna een eeuw haar deuren in de Ruurlose/Hengelose/Zelhemse buurtschap. De school stond 96 jaar lang in de het middelpunt van de buurt. Niet letterlijk. Want met de situering aan de Kapersweg op Ruurlo’s grondgebied stond de school geografisch absoluut niet in het ‘middelpunt’. Samenvoeging met vier plattelandsscholen in de driehoek Ruurlo-Zelhem-Hengelo uit de Bronckhorster buurtschappen Varssel, Halle Heide, Halle Nijman en Wolversveen is aanleiding tot sluiting van de Veldhoekse basisschool. Protesten uit de buurtschap liepen vorig jaar op niets uit.

  Uitzwaaiweek 
  De Ouderraad had samen met het onderwijzend personeel en talloze ouders voor de 51 kinderen ook een speciale ‘Uitzwaaiweek’ georganiseerd met dagelijks activiteiten in en buiten de school. Zo vond er maandag een ‘juffendag’ plaats en dinsdagmorgen een Vossenjacht in Ruurlo. Dinsdagmiddag maakten de kinderen op school versieringen voor de Open dag. Woensdag gingen ze op schoolreis naar Kevelaer in Duitsland. Donderdagmorgen hadden de kinderen vrij en ‘s middags troffen ze voorbereidingen voor ’s avonds toen er op het schoolplein een barbecue en een bonte avond plaatsvond waarbij ook alle ouders en familie welkom waren. Aansluitend mochten de kinderen een nachtje slapen in school. Na het slaapfeestje werd er vrijdagmorgen van een uitgebreid ontbijt genoten. De vrijdagmorgen werd ook gebruik gemaakt om samen alle slaapspullen op te ruimen en de lokalen weer netjes te ordeneren. ’s Middags mochten de kinderen van groep 5 t/m 8 de ouders helpen om de school gereed te maken voor de volgende dag toen de Open dag plaatsvond. Na 96 jaar kwam er op donderdag 18 juli 2013 een definitief einde aan christelijk basisonderwijs in Veldhoek.

  Talloze oud-leerlingen en oud-onderwijzend personeel zette nog eenmaal de voet over de drempel van de Veldhoekse basisschool. Mini Groot Wassink en Hermien Langelaar haalden met oud schoolgenoten prachtige herinneringen uit het verleden op.

  Hoofden op de School met de Bijbel in de Veldhoek zijn:
  G.J. Bouwmeester 1917-1922
  R. Klazes              1922-1936
  S. de Vries           1936-1946
  J.H.W. Timmer      1946-1956
  R. v. Laar             1956-1961
  D. Looien             1961-1965
  D. Stegeman        1965-1994
  J. Huttinga           1994-2006?

  Recente ontwikkelingen
  Anno 2015 is het de intentie van de International Advent School, tot dan nog gevestigd in de voormalige Schildersoordschool in Zelhem en Het Kervel in Hengelo, om te verhuizen naar Veldhoek.

  Website opmaak; H.M. Somsen.

Laatst aangepast op vrijdag 20 maart 2020 11:39
Meer in deze categorie: « Veldhoekschool 1931 - 1940