Zondagscholen - IJzevoorde-Goor-Gaanderen

 • Geschiedenis:

  Zondagschool IJzevoorde, op het Goor en Gaanderen.

   

  Medewerkers aan dit artikel:
  Ellie en Harry Somsen.
  Websiteopmaak; Harry Somsen.

  Deze zondagsschool is gesticht door de evangelisatiekerk (Ds. Van Dijk stichting). Het schooltje ligt precies op de grens van Zelhem en Doetinchem, de grenspaal staat evenwijdig met de achtergevel. In 1983 was de zondagsschool voor het laatst in gebruik met nog 7 tot 8 kinderen en startte op zondagmorgen om 9.30 uur. In 2003 is het schooltje opgeknapt en een tijdlang in gebruik als duivenhok. 

  Mevrouw Loman was bij de zondagsschool betrokken en de heer Loman verzorgde de houtkachel. Als andere betrokkenen noemt mevrouw Loman onder andere Jan ter Maat en Ineke Dales . Mevrouw T. Loman vertelt het volgende: toen wij 45 jaar geleden kwamen wonen in de boerderij stond op de hoek van ons perceel al het zondagsschooltje. De Turfweg heette toen nog de IJzevoordseweg. In de beginperiode was het schooltje druk bezet. Er waren toen zelfs twee groepen vanwege de krappe huisvesting. Ook kinderen waarvan de ouders niet naar de kerk gingen kwamen naar het schooltje. Het kerstfeest was altijd een hoogtepunt. Soms werd het kerstfeest ook gevierd in een lokaal van de school vanwege het grote aantal kinderen.

  G.J. (Gerrit) Kemper vertelt het volgende over de zondagsschool:
  De boeren schonken een stukje land en door middel van collectes werd geld bijeen gebracht voor het bouwen van de zondagsschool. Zo ook bij dit zondagsschooltje. De grond behoorde bij boerderij “Vervelde”. Het werd door de hele buurt gebouwd en was ook van de hele buurt.
  De heer Kemper heeft als kind op de zondagsschool gezeten. Het schooltje is in de jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd, samen met het zondagsschooltje Elim in Oosselt. Studenten van Ruimzicht leidden het zondagsschooltje.

  Mevrouw H. (Hennie) Kemper is nog betrokken geweest bij het zondagsschooltje Wassinkbrink .
  De heer D.G. Vervelde vertelt over de zondagsschool: de zondagsschool is eerst in mijn ouderlijk huis begonnen. In de kamer van de boerderij werd zondagsschool gehouden op de zondagmiddag. Studenten van Ruimzicht leidden de zondagsschool en kwamen al eerder om eerst koffie te drinken. Er kwamen toen niet zo veel kinderen omdat in IJzevoorde niet zoveel mensen woonden. Later werd het zondagsschooltje gebouwd. Het adres was Y1. In eerste instantie was het een houten gebouwtje. Met de stormramp in Borculo in 1925 is het gebouwtje vernield en is een stenen gebouwtje gekomen. De grond is beschikbaar gesteld door familie Vervelde, het gebouwtje was eigendom van de kerk. Dit eigendom is later overgedragen aan nieuwe bewoners van de boerderij, de familie Loman.

  Tijdens de oorlogswinter is nog een geëvacueerd gezin uit Arnhem in de zondagsschool komen wonen. Eind jaren ’80 is de zondagsschool in het gebouwtje beëindigd en verhuisd naar de school in IJzevoorde. Daarna is het gebouwtje in gebruik geweest door een hobbyclub. Na de hobbyclub is de schietvereniging IJzevoorde-Slangenburg (SIJS) in het gebouwtje gehuisvest met daarachter de schietbanen (op Zelhems gebied). Bij de opening werd gezegd dat de burgemeester van Zelhem maar achterin het gebouwtje moest gaan zitten zodat de burgemeester van Doetinchem op hem kon schieten. 

  De heer Vervelde heeft zelf vanaf zijn 5e tot en met zijn 15e jaar op de zondagsschool gezeten en daarna ook zijn eigen kinderen. In de jaren voor de oorlog en in de oorlog kwam altijd juffrouw Haank een kerstverhaal vertellen. Zij bracht ook altijd een hengelkorf mee met sinaasappelen. De kinderen kregen met kerst altijd een boekje, vaak van schrijver Van der Hulst. Soms was het heel druk in het schooltje en zaten de kinderen als haringen in een ton. Als je van de zondagsschool af ging dan kreeg je een bijbeltje. Begin van het jaar werd altijd een rooster gemaakt met teksten die zouden worden behandeld. De kinderen moesten vaak een versje leren die zij dan ook moesten opzeggen .

  Zondagsschool IJzevoorde, viel als Y1 onder de gemeente Doetinchem.
  Locatie; hoek Turfweg- IJervoordseweg.

  Voor 1920 werd er les gegeven bij boerderij “Broekkamp” bij de fam. D.G. Vervelde, Haitinkweg 19
  Broekkamp 1Boerderij de Broekkamp. Foto A. Vervelde.


  Het houten gebouwtje aan de Turfweg werd door de buurt op grond van D.G Vervelde gebouwd.
  1920 zondagschool IJzevoorde
  1920 zondagschool IJzevoorde. Foto :fam. Bennink.
  ijzevoorde zondagschool 1
  Tijdens de stormramp in 1925 werd dit gebouwtje vernield en vervangen door een stenen gebouw.
  1927 Zondagschool Turfweg bij Kemper
  1927 Zondagschool IJzevoorde tegenover restaurant 'de Taverne'.  In dit gebouwtje aan de Turfweg is tot 1983 les gegeven.
  ijzevoorde2
  Voormalige zondagschool op de hoek Turfweg / Terborgseweg bij de gemeente grens. Foto: Frits Schultheiss.

  Godsdienstleraren; studenten van Ruimzicht en het Kerstverhaal werd voorgelezen door mej. Haank.
  Na 1983 kwam het godsdienstonderwijs bij de school in de Yzervoorde (gem. Doetinchem), het stenen gebouwtje aan de Turfweg kreeg diverse bestemmingen o.a. oefenruimte voor de schietvereniging S.I.J.S. en later in gebruik als duiventil.

  ijzevoorde6

   Voormalige zondagschool op de hoek Turfweg / Terborgseweg  Foto: Frits Schultheis.


  Zondagschool op het Goor. 

  In de wijk het Goor in Doetinchem aan de Goorstraat 6 bij boerderij 'Groot Ellegoor" staat ook een zondagschool gebouw. Dit gebouw is in 2014 opgeknapt en binnen is een expositie over de oprichter van de zondagschooltjes in Doetinchem en Zelhem, Ds. Van Dijk.

  Het gebouw is op verzoek te bezichtigen. Inlichtingen fam. Overveld Goorstraat 13 Doetinchem, schuin tegenover de school.

  Zondagscholen Goor bij Bulten webHet zondagschooltje aan de Goorstraat voor de restauratie.
  P1100443 2014 Heropening zondagschool t Goor
  mei 2014 Heropening zondagschool op het Goor. Foto: H.M. Somsen.
  P1100439 school gebouw
  2014 zondagschool op het Goor. Foto: H.M. Somsen.
  P1100479opening met H. Keuper
  Opening zondagschooltje mei 2014 met meester Hans Keuper. Foto: H.M. Somsen.
  P1100489 2014 Klas met meester Hans
  De klas met meester Hans Keuper. Foto: H.M. Somsen.
  P1100472 Zingen in Zondagschool op t Goor
  2014 Zingen in de school tijdens de opening. Foto: H.M. Somsen. 
  P1100470
  2014 zondagschool op het Goor bij de opening. Foto: H.M. Somsen.
  P1100490 Stukje Expositie in het schooltje
  Stukjes van de expositie. Foto: H.M. Somsen.
  P1100491
  Stukjes van de expositie. Foto: H.M. Somsen.
  P1100492
  Stukjes van de expositie. Foto: H.M. Somsen.
  P1100494
  Stukje van de expositie. Leerlingenlijst van kinderen geboren ca. 1946.  Foto: H.M. Somsen.

  P1100495
  2014 Het bordje bij de deur. Foto: H.M. Somsen.

   

  Zondagsschooltje 't Goor

  Dit schooltje is in opdracht Ds. Jan van Dijk (1830-1909) omstreeks 1900 gebouwd. Van Dijk kwam als boerenzoon uit Friesland om, zoals hij zelf ooit zei 'de geestelijke stoffelijke armoede in Doetinchem te lijf te gaan'. Dominee van Dijk vond dat ook jongens van eenvoudige afkomst een kans moesten hebben om dominee, leraar, arts of advocaat te worden. Dus bood hij een (voor)opleiding in die richting. De domineesleerlingen - in het topjaar 1893 waren 160 'Dijkanen'- deden ervaring op met lesgeven op de zondagsschooltjes in het buiten gebied van Doetinchem en Zelhem. Uiteindelijk waren er elf van die schooltjes. De grondeigenaren, Bulten van boerderij Ellegoor bood rond 1900, zoals in die tijd gebruikelijk, een stuk grond aan voor de bouw van dit zondagsschooltje.

  Restauratie en openstelling van het zondagsschooltje is gerealiseerd in het kader van 'Trots op onze Streek'. Wanneer het bordje open aan de deur hangt kunt u gratis naar binnen.
  Hieronder een foto impressie van het schooltje van de website:www.trots op onze streek.nl


  IMG 5945Zondagschooltje 't Goor aan de Goorstraat 8 7004 HG Doetinchem.foto website.
  IMG 5949
  Interieur van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek
  IMG 5951
  Interieur van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek
  IMG 5953
  Interieur van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek
  IMG 5954
  Interieur van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek
  IMG 5957
  Interieur van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek
  IMG 5958
  Interieur van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek
  IMG 5958
  Buitenkzijde van het schooltje. Foto website: Trots op onze streek

  Zondagschool Elim Gaanderen

  zondagsschooltje Elim 1993 web Zondagschool gebouw Elim Gaanderen. Foto: Google. 1993

  1915 Elim zondagschool leerlingen web  1915 Het Elim zondagschooltje met leerlingen. Foto ECAL.

Laatst aangepast op dinsdag 26 april 2022 17:04