Halle Dorpschool Geschiedenis

 • Geschiedenis:


  Bijzonder-Neutrale school en Openbareschool Halle Dorp 

  De geschiedenis van de dorpschool aan de Steenweg (= Dorpstraat) voortgekomen uit de school aan de Pluimersdijk.

  De geschiedenis van de school in Halle-Nijman en Halle-Heide door Gerrit Rijsdorp. Klik hiernaast voor de PDF van dit artikel. Dorpsschool_Halle.pdf

  Medewerkers aan dit artikel:
  Foto's uit het archief van de Dorpsschool in Halle, Gerrit Rijsdorp en oudzelhem.
  Website opmaak: Harry Somsen.

  1922 ca. Dorpschool
  De eerste school aan de Dorpstraat uit 1920. Foto Willem Hartemink.


  Op het Liezenbrink’s Kempken aan de Dorpsstraat 84, werd in 1920 een nieuwe dorpsschool geopend met twee lokalen die de oude school aan de Pluimersdijk uit 1873 moest vervangen. De onderlinge verhouding tussen het onderwijzend personeel liet nogal te wensen over en had zijn weerslag op de schoolprestaties van de kinderen. Doordat de gemeenteraad van Zelhem tevens het schoolbestuur van de Openbare School in Halle vormde, was het toezicht op het onderwijs niet optimaal. Door aanhoudende klachten zagen enkele Hallenaren zich genoodzaakt een klacht in te dienen bij de onderwijsinspectie in Den Haag. Het gevolg was de stichting van een Neutrale Bijzondere School, die in hetzelfde lokaal een lokaal kreeg toegewezen. De oude gemeente school in een lokaal met maar 6 leerlingen, in het andere lokaal de leerlingen van de Neutrale Bijzondere School, in een gebouw!

  Dit wordt de gemeenteraad van Zelhem te gortig en ze besluit de gemeenteschool op te heffen, en van de twee lokalen weer een school te maken.
  Het nieuwe schoolhoofd, meester Jan Enklaar, die in 1924 wordt aangesteld, brengt rust maar vertrekt weer naar de gem. Voorst.
  Meester Cornelis Johannes Krocké blijft ook niet lang, hij vertrekt in 1933 naar de gem. Oudewater.
  Hun opvolger Bastiaan Niemandsverdriet komt in 1937.
  Na de WO1 komen er nieuwe woonwijken in Halle en de bevolkingsaanwas die daardoor ontstaat past niet meer in de dorpsschool en kleuterschool.

  Op 13 oktober 1977 wordt een nieuw schoolgebouw geopend die nu Dorpsschool Halle heet.
  Door nieuwe wetgeving t.b.v. het kleuteronderwijs worden in 1992 de kleuters toegevoegd aan het basisonderwijs, om de overgang van het spelen naar het leren soepeler te laten verlopen.

  In 2013 worden een aantal scholen in Halle samen gevoegd, Halle-Heide en Halle-Nijman sluiten.

  De situatie in 2019 is als volgd, blijkt uit de website van de school.


  De Dorpsschool Halle is een Basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs, een school met een eigen bestuur onder de Halse Schoolvereniging. Halle is een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Gelderse Achterhoek. Het dorp telt iets minder dan 1.000 inwoners. Halle ligt ongeveer vijf kilometer oostelijk van Zelhem. Halle bestaat uit de kernen Halle Dorp, Halle Heide en Halle Nijman. Tot voor de laatste gemeentelijke herindeling behoorde Halle tot de voormalige gemeente Zelhem.
  De Dorpsschool Halle is een school met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden, zoals deze leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die normen en waarden.
  Dat betekent dat iedere leerling die in staat is gewoon basisonderwijs te volgen welkom is, ongeacht zijn/haar levens- en maatschappijbeschouwing.
  De school telt momenteel ongeveer 140 leerlingen. Door de sluiting van de scholen in Halle Heide en in Halle Nijman is dit aantal tijdelijk flink gestegen.
  We verwachten wel weer enige terugloop, omdat er de komende jaren veel kinderen uit de bovenbouw de school zullen verlaten en naar het VO in Doetinchem zullen gaan.

  Locaties: * De groepen 1 t/m 8 krijgen les in het hoofdgebouw.
  * De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sportzaal De Meisterskamp bij de sportvelden aan de Roggestraat.

  De school heeft 9 leslokalen en een gemeenschapsruimte, de speelkuil die ook gebruikt wordt voor bewegingsonderwijs aan kleuters. Achter de school zijn 2 semi permanente lokalen geplaatst om de extra groepen te kunnen opvangen. Deze beide lokalen zijn in 2014 volledig gerenoveerd.

  In het voorste lokaal heeft peuterspeelzaal Nijntje haar intrek genomen, voor 4 dagdelen per week.
  Ook Juut & Co gebruikt dit lokaal voor de BSO (buitenschoolse opvang).
  Op dit moment is nog onvoldoende behoefte aan kinderopvang, om een groep te kunnen formeren.

  Er zijn ruimtes voor remedial teaching, een kamer voor het team, en aparte ruimtes voor de intern begeleider en de directie. Voor het schoolgebouw ligt een grote, (gedeeltelijk) betegelde speelplaats.
  In 2014 zijn er diverse nieuwe toestellen geplaatst.

  Achter het schoolgebouw ligt een ruim grasveld dat ook als speelterrein gebruikt wordt. Gelukkig mogen we ook een deel van het weiland van de fam. Oosterink en de fam. Wolsink gebruiken als voetbalveld. Hartelijk dank daarvoor!

  Groep 1 en 2 zijn dit jaar een heterogene groep. Groep 3 is een enkele groep, maar werkt veel samen met groep 1-2. De kinderen in de groepen 4-5 en 5-6 zitten dit jaar in een combinatieklas. Zij hebben wel de beschikking over 3 lokalen, zodat met behulp van een onderwijsassistent en een extra leerkracht ook extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. Groep 7 en 8 zijn dit jaar homogene groepen (kinderen uit hetzelfde leerjaar bij elkaar).
  Uitgangspunt is klassikaal onderwijs op adaptieve basis.

  Naast de leerprestaties is ook de sfeer op school belangrijk.
  De vele gezamenlijke evenementen zorgen voor een onderlinge band.
  In het Schoolplan (ter inzage bij de schoolleiding), wordt uitvoerig op onder meer het beleid van de Dorpsschool voor de komende jaren ingegaan.

  Op 1 mei  2019 heeft Bert Eskes na 43 jaar als docent, hoofd der school en als directeur afscheid genomen en is opgevolgd door Rick Wolsink op 13 mei 2019.


   

   Laatst aangepast op dinsdag 25 juni 2019 17:34