Looschool Hummeloseweg

 • Geschiedenis:

  Chr. basisschool ' 't Loo' Hummeloseweg.

  image001

  Litho uit 1880: Foto uit collectie Eef Oosterink.

   

  Het archief van de Looschool is uitgezocht en gedigitaliseerd door onderstaande personen van
  de Stichting Oud Zelhem.

  Aan dit artikel werkten o.a. mee: 


  E. Somsen-Lieverdink:   Algemeen historisch onderzoek, schoolarchief en digitaliseren namenlijsten.
  S. Patty:                         Digitaliseren namenlijsten.
  H.M. Somsen:                Foto's, onderzoek en webregistratie www.oudzelhem.nl

  Voor schoolfoto's klik boven aan de pagina op de jaarkeuzeblokken van uw voorkeuze.

  Bij de opening op 1 juni 1869, bestond de school uit twee lokalen in de wijk 'het Loo'. In een jaarverslag van 1867 schrijft Ds. van Dijk: "De grond is aanwezig om een school en onderwijzerswoning te stichten met een goeden tuin, is ons reeds geschonken van iemand, die geen kinderen heeft (door F. Nusselder en B. van Neck)."
  Toen Mr. J.W. van Loon het terrein zag stelde hij de schoolvereniging in staat om nog een stuk grond er bij te kopen. Op 18 mei 1868 wordt aan Koning Willem III een bijdrage gevraagd. Door allerlei acties van Ds. van Dijk kon hij genoeg geld inzamelen om de bouw te realiseren. Kort naar zijn komst bleek de school al te klein en stelde de schoolopziener het bestuur voor de keuze: de school vergroten of de kinderen wegsturen. In april 1870 zaten 171 kinderen in een lokaal van 86 m². Dat waren er teveel, want volgens voorschrift mochten het er maar 145 zijn!  J. van Dijk Mzn bron G.A.Wumkes web  J.van Dijk Mzn.

  In 1874 kan de vergrote school met vier lokalen in gebruik worden genomen. Eén van de lokalen was eerder de studeerkamer van meester van Rooyen, een tegen het meestershuis aangebouwde ruimte. Hierin bevonden zich ook twee beddesteden, die dienden als slaapplaats voor de inwonende onderwijzers. Dit lokaal werd gebruikt als handwerklokaal, of zoals het toen genoemd werd: de naai en breischool.

  Het schoolbestuur heeft bericht ontvangen dat de school vóór 1910 aan alle wettelijke bepalingen moest voldoen. Omdat de kerkenraad eigenaresse van de school is, wordt een nieuw contract opgesteld waarbij de kerk afstand doet van het gebouw voor de tijd van 29 jaar. Architect Enklaar uit Ruurlo krijgt opdracht een begroting te maken. De collectecommissie ziet kans om 2759.50 gulden bijeen te krijgen, maar dat is te weinig omdat men denkt 7.500,-- gulden nodig te hebben. Er zit dan nietsanders op mensen te vragen tegen "billijke rente" te lenen. Bij de aanbesteding bleek de laagste inschrijving 6.682,-- gulden te zijn. Van de gemeente werd de Openbare school gehuurd, voor een bedrag van 16,50 gulden per maand, zodat het onderwijs gewoon door kon gaan.

   

   image008

  1910. De oude Looschool aan de Grintweg (Hummeloseweg)
  Foto uit collectie Harry Somsen.

  Al jaren had meester Bakker aangedrongen op uitbreiding van de school met twee lokalen. De inspecteur vond 1 lokaal voldoende. Op 15 maart 1922 mag een lokaal van de oude O.L.school in de Koestraat tot wederopzegging gebruikt worden blijkt uit een raadsbesluit. In september 1922 heeft dan eindelijk de aanbesteding plaats. Toen deze verbouwing klaar was had de school de uiteindelijke vorm, die ze tot de afbraak zou behouden. In 1952 zijn de toiletten in de school en het woonhuis van het schoolhoofd J.H. Bögeholz aangepast.

   

  image004

  De oude Looschool aan de Grintweg (Hummeloseweg)
  Foto uit collectie Eef Oosterink.

  03 oudste foto

  De oudst bekende schoolfoto, links meester Gussinklo
  Foto uit "Tussen gisteren en vandaag"

  schoolkrantje het loo
  Schoolkrantje van juli 1946. Foto: coll. E. Oosterink.

  Het Schoolbestuur:
  Bij de opening van de Loo-school in 1869 vormde de kerkenraad van de Ned. Her. Zendingsgemeente in Doetinchem ook het schoolbestuur en was ds. J. van Dijk dus de eerste voorzitter.
  In 1902 kwam de school in "Zelhemse handen" en bestond het bestuur uit elf leden, die de verschillende buurtschappen vertegenwoordigden. Onderstaand de leden van het dagelijkse bestuur en de schoolhoofden:

  Voorzitter:
  1901: Ds. B. de Planque
  1935: Ds. H. Mondt
  1937: Ds. O. Huistra
  1947: Ds. J. Wiersma
  1963: W. Klaassen


  Secretaris:
  1901: D. Witteveen
  1912: J.W. Smeenk
  1915: A.S. van Ingen
  1919: J. Rijpstra
  1927: A.J. Gerritsen
  1947: Joh. Hiddink
  1962: H.W. Wesselink

  Penningmeester:
  1901: D.J. Somsen
  1934: A. Damstra
  1951: N.J.J. Dorst
  1959: J. de Korte
  1963: G.K. Jansma

  De Schoolhoofden:
  1869 - 1870: J.S. Crousaz
  1870 - 1872: K.A. van Lummel
  1872 - 1912: H.H.J. van Rooijen
  1912 - 1945: Th. Bakker
  1945 - 1963: J.H. Bögeholz
  1963 - 1984: H.H. Hennink

  Op vrijdag 19 februari 1971 werd het nieuwe schoolgebouw feestelijke in gebruik genomen. Vanwege ruimte gebrek zijn een aantal klassen tijdelijk nog in de oude school gehuisvest.

   

  Samenstelling: H.M. Somsen.   

Laatst aangepast op woensdag 10 april 2019 12:18