Meene school - Frans Halsstraat geschiedenis

 • Geschiedenis:

   CHR. BASISSCHOOL  'DE MEENE' - Frans Halsstraat 25

  Medewerkers aan dit artikel:
  Foto's uit het archief van de Meeneschool, Harm Hoitink en oudzelhem.
  Website opmaak: Harry Somsen.


  Deze school uit 1975 is een voortzetting van de  school die in 1931 in de buurtschap “De Meene“, ten oosten van het dorp Zelhem, werd gesticht. Dat de school dezelfde naam heeft gehouden is het gevolg van een bewuste keuze. De naam betekent iets. De naam van de buurtschap “De Meene” herinnert aan vroeger tijden. Buiten het dorp lag grond die gemeenschappelijk gebruikt werd. Bewoners van het dorp hadden het recht om op deze “Meenegronden” (vaak ook Markegronden genoemd) vee te mogen inscharen, hooi te winnen, plaggen te steken, turf te graven of hout te halen. Gemeenschappelijk bezit en dus gemeenschappelijk werkterrein is ook op deze school “De Meene” van toepassing. Vandaar de naam. De school ligt vlakbij het centrum van Zelhem in de wijk “Schildersoord”.
  Naast deze school is een kleuterschool gebouwd. 'Het Empennest'.

  Deze school kent drie perioden:
  Van 1-8-1975 tot 1-8-1985 als school 'Chr. lagereschool 'De Meene' met de volgende leerkrachten:

  Henk Ravensbergen, Hoofd der school
  Annie Ravensbergen-Hoogeveen
  Els van Strien
  Greet Rikse
  Joop ten Veen-Tjalma
  Jaap Ridder
  Roel Vijn
  Harm Hoitink

  De tweede periode als Chr. Basisschool de Meene vanaf 1985 tot 2009, met als leerkrachten:

  Harm Hoitink, als directeur van augustus 1985- augustus 2009 
  Margjen Klein Gotink- v/d Weerd
  Mardi ter Maat-Stronks
  Bernardie Capel-Janssen
  Jolanda te Bokkel-ter Haar
  Arjan Houwers
  Carin Stern-Wechgelaer
  Yvonne Lamberts-van Dam
  Jo Peters-Ridder
  Wim Land
  Els Gr.Roessink-Bennemeer
  Emiel Jansen
  Ria Gr.Nibbelink-Willink
  Maaike Jager-v/d Land
  Patricia Peters-Harderwijk
  Ank Rutgers-Hoitink
  Hanneke Giessen-Kuneman
  Ellen van Benthem-Boender
  Ilse Oosterink (Karnebeek)
  Ilona Ekkebus
  Ina Bulsink-Rougoor
  Marieke Hetterscheid
  Hermien Hoitink-Meurs, administratie van 1 augustus 1975 tot augustus 2009

  De derde periode als Chr. Daltonschool 'De Meene' vanaf 2009 met als leerkrachten:
  Els Gr.Roessink-Bennemeer, directeur vanaf 1-8-2009- 1-8-2017

  Jannie Velzing Onderwijskundig leider vanaf 1-8-2017

   

   1976 Meene school 1. 1976 ingang Meene school Frans Halsstraat 25

  Harm Hoitink   Meene school herinneringen 1975-1985 door Harm Hoitink.

  In mijn kweekschooltijd had ik nog niet zoveel van Zelhem gezien.
  Ik wist alleen dat de fabriek van schoolmaterialen ”Nienhuis” in Zelhem stond.
  Bekend van het Montesori onderwijs.
  NA wat omzwervingen, via een jaar in Doornspijk en ruim 4 jaar in Enschede besloten we, ik was inmiddels getrouwd en Marco onze zoon was geboren, om terug te keren naar de Achterhoek.
  Ik las een advertentie in de krant waarin een onderwijzer werd gevraagd voor de nieuw te openen Meeneschool in het dorp Zelhem. Op woensdag 14 mei 1975 ben ik in de auto van Enschede naar Zelhem gereden en heb daar in de ”oude” Meeneschool proefles gegeven.


  Na een Bijbelse Geschiedenisles hebben we in de klas samen een liedje geleerd van drie Chineesjes. Het ging goed en dat vond de benoemingscommissie ook. Ik had er veel zin in.
  Een preachtig nieuwe school in het dorp zou in augustus 1975 worden geopend en ik kreeg de 6e klas. Dhr. Jansma van de gemeente regelde voor ons een huis in de Rembrandtstraat.
  Wat ik me nog goed kan herinneren is de eerste voorlichtingsavond in Dennenlust op 25 juni 1975. We, Hermien en ik, konden daar voor het eerst kennismaken met de ouders van school en de rest van het personeel. Marco bleef in Enschede bij de oppas.
  Een heel gezellige avond met allemaal nieuwe gezichten voor ons.
  Aan het einde van de avond was er op school gelegenheid om even rond te kijken.

  Verhuist
  In de zomervakantie zijn we verhuisd en op 12 augustus van dat jaar was het dan zover.
  Voor de eerste keer, als leerkracht, naar de Meeneschool.
  Er waren toen twee klassen 6. Een grote groep leerlingen was afkomstig van de Looschool.
  Ik kreeg leerlingen toegewezen die al een aantal jaren Looschool achter de rug hadden en meester Henk Ravensbergen nam de 6e klas met leerlingen van de ”oude” Meeneschool.
  In het begin was er nog wel een beetje sprake van ”die boeren” en ”die dorpelingen”.
  Later is dat verdwenen.
  Op 29 augustus was het openingsfeest. We gingen in een optocht door de wijk. Elke leerling had een mooie ballon. Ook de leerlingen van de Schildersoordschool waren erbij. Gelijktijdig werd ook de openbare lagere school ”Schildersoord” geopend.

  In de krant stond zelfs: Zelhem op één dag vier scholen rijker. Zie verder naar beneden het artikel.

  Kleuterschool en lagere school waren toen nog apart. Dus bij ons de schristelijke kleuterschool ” ’t Empennest” en de christelijke lagere school ”De Meene”en bij de buren de openbare kleuterschool ” ’t Rigterhöfken”en de openbare lagere school ”Schildersoord”.
  Mevr. F.R.Rigtering-Wierstra, voorzitster van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Zelhem, verrichtte, samen met Ds.Wiersma als oud-voorzitter van de Meeneschool, de opening van school. Daarna werden er ballonnen opgelaten op het sportveld bij ”de Pol”. Een feestelijke gebeurtenis.
  Een paar namen van leerkrachten uit die eerste tijd zijn: Henk en Annie Ravensbergen, Els van Strien, Joop ten Veen, Jaap Ridder, Roel Vijn en Greet Riksen.
  Bij de kleuters waren dat Ineke Roenhorst en Dini Thomassen.
  In die tijd is de eerste school ” ’t Is Meene’s ” opgezet en ook het schoollogo is ontworpen.
  In het logo is duidelijk het ontstaan van de Meeneschool te zien. Aan de ene kant de boerderij en aan de andere kant de huizen uit de nieuwe wijk in Zelhem. En dit verbonden door het kind; en daar gaat het op school in de eerste plaats om.
  Het eerste schoolreisje met de twee 6e klassen ging naar het kasteel Loevestein en naar de Deltawerken in Zeeland. Een hele trip.

  Met de school op pad.
  Vanaf 1977 werd het een goede gewoonte om met de hoogste klas drie dagen op schoolkamp te gaan. De eerste jaren was dit, samen met meester Roel Vijn en hulp van ouders, naar de jeugdherberg ”Jeugdland” te Ellecom. Prachtig gelegen aan de rand van de Veluwezoom.
  Vaste onderdelen van het programma waren een bezoek aan het Mosterdmuseum in Doesburg en een torenbeklimming van de kerk. Daarna via de ”Julianatoren” in Apeldoorn naar Ellecom. ’s Avonds ganzenborden en een gipsmasker maken. De volgende dag een ”Indianendag”, bezoek kasteel Doorwerth en ’s avonds natuurlijk een ”bonte avond”.
  De laatste dag naar het Airbornemuseum te Oosterbeek en via een speurtocht naar de Carolinahoeve. Heerlijk pannenkoeken eten en dan, helaas, weer naar huis.
  Helemaal op. Dat hoort zo na een schoolkamp.
  Het gebouw ”Jeugdland” is helaas afgebrand en niet meer opgebouwd. Vanaf dat moment zijn we naar de jeugdherberg ”Alteveer” in Arnhem gegaan. Ook een prima locatie met een uitstekende verzorging.
  Na het schoolkamp was het altijd de tijd om hard te gaan werken aan de afscheidsavond. Een quiz, een playbackshow en later een musical. Om er een paar te noemen: ”De groene mannetjes”, ”Meester Pennelik”, ”Dokter Pompelmoes in groente en fruit”, ”De tijdmachine van professor Knap”, ”De reünie”en vele anderen.

  Buitenschoolse activiteiten.
  Als school namen we ook deel aan allerlei buitenschoolse activiteiten. Elk kaar een voetbaltoernooi in de Kerstvakantie in de sporthal ”de Pol, georganiseerd door de voetbalclub Zelhem en in het voorjaar het voetbaltoernooi buiten op het terrein van de voetbalvereniging Zelos. Spannende wedstrijden waarin de schoolstrijd soms weer helemaal terug was.
  Ook de jaarlijkse sportdag kan ik me nog goed herinneren. Hoogspringen, verspringen, hardlopen, balwerpen; allerlei onderdelen stonden op het programma en uiteindelijk kregen de leerlingen een diploma A, B, C of, zelfs als je heel goed was, een D!
  Uit de leerlingen van klas 6 werd altijd één slagbalteam per school samengesteld en gedurende de sportdag was er dan het slagbaltoernooi.


  Herfstwandeltocht.
  In de herfst namen we deel aan de ”Herfstwandeltocht” dat georganiseerd werd door de wandelsportvereniging ” De Ploeg” uit Zelhem. Netjes in de rij lopen en proberen een mooie beker te winnen voor de school.
  Aan het einde van het cursusjaar waren er in het zwembad ” Obbink-mark” altijd de schoolzwemwedstrijden. Ook hier werden vele zwembekers behaald voor de prijzenkast op school. Badmeester Lugtenaar en later badmeester Kamerling hadden daarbij de leiding.

  Koninginnedag
  Op Koninginnedag een aubade. Ja, dat hoorde erbij. Liedjes als ”Rood, wit en blauw”, ons ”Gelders Volkslied” en natuurlijk ”Het Wilhelmus”. Eerst voor het gemeentehuis en later bij de sporthal en dan daarna de spelletjes op het veld: zaklopen, vlaggetjes steken, een ei op een lepel en bijv. ringwerpen.
  Rond half februari organiseerden we samen met alle Zelhemse scholen en het voorgezet onderwijs een onderwijsmarkt in Dennenlust. Leerlingen van de hoogste klassen konden daar kennis maken met de scholen voor voortgezet onderwijs om dan daarna een goede schoolkeuze te kunnen maken.

  Op 11 mei 1979 was er feest op school. Meester Ravensbergen was 25 jaar verbonden aan de Meeneschool. Als herinnering aan deze dag werd hem het logo van school aangeboden.
  Dit logo was door de Zelhemse houtsnijder, dhr. Schoemaker, in hout uitgesneden.

  Rond de jaren tachtig verandert het onderwijs in een snel tempo. In de landelijke overlegorganen gaan geluiden op om niet meer een kleuterschool en een aparte lagere school te hebben, maar om deze vormen van onderwijs te integreren. Een basisschool voor leerlingen van 4 jaar t/m 12 jaar. Eigenlijk hebben we dit op de Meeneschool al vanaf 1975.
  ” ’t Empennest” zit al jaren vast aan de lagere school ” De Meene”, al waren er wel twee aparte personeelskamertjes ingericht, één voor de kleuterleidsters en één voor het personeel van de lagere school.
  In de voorbereidingen naar de basisschool hebben we, als personeel, een cursus gevolgd en wel de IBV-cursus
  ( Integratie Voorbereidende Basisschool) en de kleuterleidster moesten een applicatiecursus volgen om breed inzetbaar te worden in de komende basisschool.
  Het ”leerplan” van school moest omgezet worden in SWP (SchoolWerkPlan) en op de ouderavond van 17 maart 1983 is het ”Empennest” in het huwelijk getreden met ”De Meene” en zijn vanaf dat moment als Christelijke Basisschool ”De Meene” verder door het leven gegaan.

  Huwelijken leerkrachten.
  In deze periode zijn ook een aantal leerkrachten in het huwelijk getreden.
  Juf Dini ten Broek trouwde in Brummen met Leo Thomassen. Juf Ineke ter Maat stapte met Gerard Roenhorst in het huwelijksbootje en juf Mardi Stronks huwde Wim ter Maat.
  Meester Arjan Houwers trouwde met Anjo Oldenhave en juf Carin Wechgelaer trouwde met Jeroen Stern.
  De zomervakantie van 1983 was een heel bijzondere. In die vakantie zijn we, Hermien, Marco en ik, verhuisd naar het Verzet nr. 32 in Zelhem. Alle grote spulletjes gingen op een platte boerenwagen, van dhr. G.Oosterink van de Ruurloseweg, tot en met het konijnenhok en de vlag toe.

  Op 23 december 1983 hebben we afscheid genomen van meester Henk en juf Annie Ravensbergen. Beiden gingen met de VUT.
  Na bijna 30 jaren werkzaam te zijn geweest aan de Meeneschool konden ze nu genieten van de welverdiende rust. Vanaf dat moment werd ik (Harm Hoitink) benoemd tot hoofd van de CBS ”De Meene”. Een titel die later nog zou veranderen in directeur. Ook mocht ik toen officieel de bestuursvergaderingen meemaken.

  Als voorzitter van het schoolbestuur heeft dhr.Th. Krajenbrink de voorzittershamer overgenomen van mevr. R.Rigtering. Later nam dhr. E. v/d Born het voorzitterschap over en heeft hij het op zijn beurt weer doorgegeven aan dhr. G. Wesselink en deze toen weer aan dhr. W. de Weert.
  Toen in september 1984 de naam ”Zelhemse kermis” veranderde in ”de Zelhemse September-feesten” heeft het bestuur toestemming gegeven om ook deel te nemen aan de kinderfeesten.

  Intussen had de computer zijn intrede gedaan in het onderwijs. De eerste Philips P-2000 apparaten met klein cassettebandje kregen we als geschenk van de Rabobank te Zelhem.
  Deze ontwikkeling heeft zich in de loop van de jaren een vaste voet verworven in ons onderwijs en de computer is niet meer weg te denken in onze school.
  Ook het vak Engels deed zijn intrede. Met het Eibo-project (Engels in het basisonderwijs) werd Engels een volwaardig vak in de bovenbouw van de basisschool.

  Op 29 augustus 1985 hebben we, samen met de buurtschool ”Schildersoord” het 10-jarig bestaan in de wijk Schildersoord gevierd.
  Daarvoor was er in mei 1981 al een groter feest gevierd. De Meeneschool bestond toen 50 jaar. Vanaf de oprichting in 1931 tot aan 1981 toe. Een halve eeuw Meeneschool.
  Iedereen was verkleed in kleding uit de tijd van ”Ot en Sien” en het kinderfeest werd afgesloten met een leuke optocht door de wijk. In een grote tent bij de ”oude” Meeneschool was er een reünie voor oud-leerlingen. Hierbij was het oud-hoofd dhr. P.Stomphorst ook nog aanwezig.

  Het schoonmaken van een school is altijd een hele klus. In de ”oude” Meeneschool is dit altijd door ouders van school gedaan. Men kreeg dit niet betaald.
  Vanaf 1976 is het de fam. Henk en Mientje Jansen die dit schoonmaken voor hun rekening namen. Inmiddels was er een vergoeding vanuit het Rijk voor deze taak gekomen. Met veel enthousiasme en grote inzet hebben ze jaren (bijna 25 jaar lang!) de school schoon gemaakt. Daarbij werden ook soms de eigen kinderen ingezet om een bepaalde klus te klaren.
  Een familie om trots op te zijn!
  In de zomer van 2000 zijn Henk en Mientje Jansen in de VUT gegaan en is de schoolschoonmaak overgedragen aan een schoonmaakbedrijf.

   

  1988 Harm Hoitink     Meene school herinneringen 1985-1995 door Harm Hoitink

  In 1985 ging de basisschool officieel van start.
  De Meeneschool was op dit gebied al een voorloper want vanaf 1 augustus 1984 waren we al basisschool. De kleuterafdeling ” ’t Empennest” was al samen gegaan met de lagere school ”De Meene” en de naam werd Christelijke basisschool ”De Meene”.
  Met toestemming van het Ministerie van Onderwijs was er al een éénhoofdige leiding.
  Officieel werd ik, meester Harm Hoitink, benoemd als hoofdleider van de kleuterschool en tevens hoofd van de lagere school. In 1985 werd dit, bij de instelling van de basisschool, omgezet in directeur.

  Het milieu deed ook zijn intrede in het onderwijs. Milieubewust worden, ook voor de leerlingen, was en is nog steeds, erg belangrijk. Op 3 april 1985 wonnen we zelfs een prijs in een milieu-actie, die door de gemeente Zelhem was opgezet.
  Op het gebied van de sport hebben we ook ons beste beentje voorgezet.
  Elk jaar deelnemen aan de schoolvoetbalkampioenschappen, zowel binnen als buiten en natuurlijk ook de schoolkorfbalkampioenschappen. Vaak zijn we kampioen van Zelhem geweest. Vele malen hebben we deelgenomen aan de Gelderse schoolkorfbal-kampioenschappen. In 1985 behaalden we zelfs de 2e plaats bij de kampioenschappen in Eibergen. Een uitstekend resultaat.

  In augustus van 1985 was het groot feest op school. Samen met de Schildersoordschool vierden we toen het 10-jarig bestaan van de school in de wijk Schildersoord. Een leuk kinderfeest met allerlei spelletjes.
  Mooie herinneringen heb ik ook aan de bezoeken van Sinterklaas op school.
  Het was altijd weer een verrassing hoe de Sint en zijn Pieten zouden arriveren.
  Al heel wat hebben we meegemaakt zoals met de koets, met een shovel, op de motor, met de postauto, brandweerwagen en zelfs per roeiboot over de vijver. Als (hulp)Sinterklaas heeft dhr. Freek Jolink jaren lang onze school bezocht. Helaas is hij in 1994, veel te jong, overleden. In datzelfde jaar is ook mijn vader overleden.

  Ook wil ik de waardering uitspreken voor de ouders die altijd willen meedenken en meehelpen. Zonder schoolcommissie en ouderraad en hulpouders zou de school niet kunnen werken.
  In de samenstelling van het team van school was al heel wat veranderd sinds de opening in het dorp in 1975. Meester Roel Vijn was al vertrokken naar de Huishoudschool in Zelhem en juf Annie en meester Henk Ravensbergen hadden ook afscheid genomen. Juf Els van Strien was in 1989 met de DOP-regeling (Doorstroming Onderwijzend Personeel) uit het onderwijs gestapt. Bij de kleuters waren juf Dini Thomassen-ten Broek en juf Ineke Roenhorst-terMaat ook al vertrokken.
  Op school waren in die tijd werkzaam: juf Bernardie Janssen, juf Carin Stern, juf Yvonne Lamberts, meester Wim Land, meester Arjan Houwers, juf Margjen Klein Gotink en meester Harm Hoitink. Hermien Hoitink verzorgde, en dat doet ze nog steeds, de administratieve ondersteuning en in de tuin was de heer Mellendijk actief. Na het overlijden van de heer Mellendijk werd dit de heer H. Luesink.

  Het schoonmaken was toevertrouwd aan Henk en Mientje Jansen. Zij hebben bijna 25 jaar lang onze school op een voortreffelijke manier schoongemaakt en ook allerlei kluswerk verricht. Fantastisch!
  In 1990 heeft juf Yvonne Lamberts afscheid genomen en ze werd opgevolgd door juf Jolanda ter Haar. Juf Jolanda werkt inmiddels al een aantal jaren op de school in IJzevoorde.

  Een hoogtepunt waren de jaarlijkse schoolreisjes.
  De kleuters gingen vaak naar ”Het land van Jan Klaassen”. Zat je in groep 3 of 4 dan ging het naar Hellendoorn of naar het dolfinarium in Harderwijk. En was je weer wat groter dan kwam je bij Slagharen, Six Flags of de dierentuin in Arnhem terecht.
  De hoogste klas ging altijd 3 dagen op schoolkamp. Eerst naar jeugdherberg ”Jeugdland”in Ellecom en later naar de jeugdherberg ”Alteveer” in Arnhem.

  Bestuurlijk gezien zijn er in de jaren 90 grote veranderingen gaande. Het bestuur, dat vanaf de zeventiger jaren, de Loo en de Meene onder hun hoede hebben gehad, gaat fuseren met de besturen van de Nijman/IJzevoorde school, de Heideschool, de Veldhoekschool en de Rehobothschool in Ruurlo.
  Er wordt een nieuwe vereniging opgericht die gaat heten ”Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs Oost-Gelderland”. Zes basisscholen die gaan samenwerken om zodoende in de kleine kernen een Christelijke school open te kunnen houden.
  Door deze fusie blijft de school in IJzevoorde open, al wordt de school wel samengevoegd met de Nijmanschool.
  Als leerkrachten komen juf Jo Peters en juf Els Groot Roessink het team versterken.

   

  Harm Hoitink   Meene school herinneringen 1996-2006 door Harm Hoitink.

  Het onderwijs bleef in ontwikkeling. Het vak ”Engels”kwam erbij en de leerkrachten van de bovenbouw volgden daarvoor de cursus ”Engels in het basisonderwijs”.
  Ook volgden de leerlingen van groep 8 elk jaar de cursus ”Jeugd EHBO-A”. Deze cursus werd verzorgd door vrijwilligers van het Rode Kruis, afd. Zelhem.

  Leerkrachten.
  Op het gebied van het personeel waren er ook enkele veranderingen. Op 25 maart 1996 namen we afscheid van meester Jaap Ridder. Jarenlang was hij verbonden aan de Meeneschool.
  En in de loop van de jaren daarna gingen juf Carin Stern en meester Emiel Jansen in Doetinchem aan het werk. Meester Arjan Houwers verruilde zijn onderwijsbaan voor een baan als medewerker van een adviesbureau. Het onderwijs bleef hem echter trekken en hij keerde weer terug als invalleerkracht bij een grote organisatie van invalleerkrachten.
  Als nieuwe leerkrachten verschenen op school juf Ria Groot Nibbelink, juf Ank Rutgers en juf Maaike Jager. Later kwamen juf Hanneke Giesen, juf Ellen van Benthem en juf Ilse Oosterink erbij.

  Van hoofd der school naar directeur.
  In de beginjaren negentig werd er een opleiding gestart voor schoolleiders. Met de invoering van de basisschool veranderde de rol van het ”hoofd der school” naar ”directeur” en het managementdeel werd steeds groter. Ik heb met veel plezier deze opleiding gevolgd bij Windesheim, op de locatie Marnixcollege te Utrecht.
  Het geleerde kon meteen worden toegepast in de praktijk en in de overlegstructuur die toen bij het VPCPOOG werd afgesproken. Alle directeuren werden actief lid van het Management- team en de portefeuilles werden verdeeld. Samen met de penningmeester van de vereniging vormde ik toen het MT-onderdeel “financiën”.
  Andere MT-onderdelen waren huisvesting, onderhoud en personeel.
  Toen de besturenfusie met Doetinchem, Toldijk, Steenderen en Borculo een feit was is er voor een andere structuur gekozen en werd er een VPCPOOG-stafbureau opgericht met een bovenschools directeur en enkele stafmedewerksters.
  Allerlei nieuwe functies kwamen erbij. Ook op schoolniveau deden allerlei nieuwe functies de intrede. En, zoals in het onderwijs altijd heel sterk aanwezig is, natuurlijk met prachtige afkortingen.

  Nieuwe functies.
  Er kwam een IB’r (Intern Begeleider), een RT’r (Remedial Teacher), een paar BHV’ers
  (BedrijfsHulpVerleners), een ICT’r (InterneCommunicatieTechneut) en een Arboloog (arbeidsomstandigheden specialist).

  Eén gebeurtenis uit de jaren negentig is me nog steeds goed bij gebleven. Het was een koude winter. Het was december 1996. En in de kerstvakantie vroor het aardig. Ik was nog op school geweest voor het ophalen van een paar t-shirtjes voor het schoolvoetbaltoernooi dat altijd plaatsvond in sporthal ”De Pol” tijdens de kerstvakantie.
  Zoals altijd ging ik op eerste nieuwjaarsdag even een kleine controle lopen om en door de school. Toen ik bij school kwam zag ik al dat er ijsbloemen op de ramen zaten. Dat was niet normaal. Bij binnenkomst merkte ik dat de temperatuur ver beneden nul moest zijn. Dat was ook het geval. Het bleek dat de CV-ketel het niet meer deed en daardoor waren er een tiental radiatoren kapot gevroren. Het uitstromende water was veranderd in een prachtige ijswaterval.
  Bij de CV-ketel was het ook een grote ijsmassa en in de verschillende lokalen lag er een grote ijsvloer. Er moest een nieuwe CV-ketel worden geïnstalleerd en een tiental radiatoren vervangen. Een hele klus in de kou! Met grote verwarmingskanonnen van buurman Bretveld (bouwbedrijf) hebben we de temperatuur langzaam weer boven nul gekregen. Tot op heden werkt de nieuwe ketel, gelukkig, goed!

  25 jaar Meeneschool in het dorp.
  Op 1 juli 2000 hebben we een groot feest gevierd. De Meeneschool stond toen 25 jaar in het dorp, in de wijk Schildersoord. Samen met de Schildersoordschool hebben we een fesstprogramma in elkaar gezet en omdat het ook het Olympisch jaar was, was het thema al snel gekozen. Het zou ”Olympische Spelen” worden. Het werd een sportieve week met allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen. Zelfs het olympisch vuur brandde de gehele week op het schoolplein.
  April 2004 gingen we, in gedachten, mee met astronaut André Kuipers de ruimte in. Het project heette ”Seeds in space”. In een klein kartonnen raketje hadden de leerlingen zaadjes van raketsla laten ontkiemen en André zou dat ook in de ruimte gaan doen.
  De verschillende resultaten zouden dan met elkaar worden vergeleken.
  Het resultaat was dat de plantjes wel licht nodig hebben om goed te kunnen groeien.
  Ook in de ruimte. De uitkomst was van groot belang voor verre ruimtereizen.
  Als mensen ooit jaren in de ruimte op pad gaan, zullen ze onderweg zelf hun groente moeten verbouwen. Ook zorgen de plantjes dan voor frisse lucht en vooral zuurstof. We waren die dag al heel vroeg uit de veren. Rond vijf uur in de morgen waren de leerlingen van groep 7 en groep 8 op school met hun leerkrachten. Een hele belevenis.

  Schoolreizen.
  Een hele belevenis was ook het schoolreisje van groep 5,6 en 7 in mei 2004 naar de dierentuin in Emmen. Bij een grote verkeerscontrole langs de autobaan moesten we stoppen en werden alle passagiers geteld. Er bleek één passagier teveel in de bus te zitten. De stagiaire was er op het laatste moment bijgekomen en dit had ik niet aan de busmaatschappij doorgegeven.
  Noodgedwongen moest er één uit de bus. Ik ben toen met een taxi en de trein terug naar Zelhem gereisd. Het voorval haalde de krant en ook Radio Gelderland heeft er aandacht aan besteed. Er verscheen zelfs nog een klein bericht in de Telegraaf.

  ”Scholengroep GelderVeste”.
  Op verenigingsniveau groeien we verder. Op 1 januari 2006 komen de christelijke basisscholen uit Zutphen, Warnsveld en Brummen erbij. Het wordt dan ook tijd om een pakkende naam te kiezen voor de vereniging en het wordt dan ”Scholengroep GelderVeste”.
  Een naam die uitstraalt dat we staan voor een stevig fundament voor christelijk basisonderwijs hier in de Achterhoek. Bij de vereniging zijn dan 19 basisscholen aangesloten en bezoeken ruim 3200 leerlingen dagelijks de scholen. Daarvan zijn er zo ongeveer 160 die bij ons op de Meeneschool elke dag les krijgen.
  In die 75 jaren heeft de onderwijsontwikkeling niet stil gestaan. Ook methodes zijn steeds weer aangepast aan de eisen van de tijd.

  Eén ding is hetzelfde gebleven en dat zijn de kinderen. Kinderen van 4 t/m 12 jaar, die enthousiast en vol verwachting de school binnenkomen om er een kleine 8 jaar dagelijks onderwijs te ontvangen. Al zijn ze dan soms anders in hun gedrag en is de concentratieboog wat kleiner en moet het allemaal wat flitsender met korte, kleine stukjes (net als op de TV), het zijn en blijven kinderen. En gelukkig mogen ze dat ook zijn bij ons op school.
  Ieder met zijn mogelijkheden, maar ook met zijn onmogelijkheden.

  Onderwijsontwikkeling.
  De onderwijsontwikkeling van onze school, anno 2006, gaat in de richting van drie belangrijke pijlers nl.: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Dat zijn de drie uitgangspunten van het Daltononderwijs.
  Deze drie uitgangspunten vormen de leefwijze van de Meenegemeenschap. Zo zijn we nu Daltonschool in oprichting en hopen over een paar jaar een gecertificeerde Daltonschool te zijn.

  Christelijke Basisschool ”De Meene”.
  Opgericht en geopend in 1931 en na 75 jaar, in 2006, nog steeds springlevend. In de vele toespraken bij de opening van school op 1 augustus 1931 kwam naar voren dat men De Meeneschool een lang leven toewenste en een gezegende vaart.
  Nu, na 75 jaar, wil ik me daar graag bij aansluiten.

   Harm Hoitink.

  Een panlat met herinneringen.
  1975 79 Meester Roel Vijn
  door meester Vijn.  

  Het is augustus 1975. De Meeneschool verhuist vanuit de Meene naar het dorp. Natuurlijk gaan ook de kinderen die op de Meenschool zitten mee. Maar dat is niet de enige verhuizing die aan de orde is. Vanaf de Looschool verhuizen er twee juffen en een meester en zo’n 80 kinderen naar de nieuwe school in het Schildersoord. Een spannende verhuizing. Een verhuizing ook waar een spannend jaar aan vooraf gaat. Een jaar waarin gesproken wordt over die gevaarlijke Ruurloseweg. De weg die kinderen moeten oversteken als ze in het Loo wonen om straks naar school te gaan. Er wordt ook gesproken over de meester van de Meeneschool. Een meester met wit haar die mooi vertellen kan maar ……….

  De eerste schooldag op de nieuwe school. Een school die ruim gebouwd is en waar op het laatste moment nog een extra lokaal aan toegevoegd is. (voor de historici: “het Hendriksenlokaal”) Het schooljaar begint met een feestdag op het sportveld. Alle leerlingen hebben zich in Ot en Sien-kleding gestoken, doen spelletjes en laten ballonnen op. Langzaam wordt een groep gevormd waarin kinderen uit de Meene en van de Looschool zich één gaan vormen. Tot en met de vijfde klas zitten er ongeveer evenveel kinderen uit elke “bloedgroep” in een klas. Alleen in de zesde klas is er een oververtegenwoordiging vanuit de Meene.

  De lessen beginnen: rekenen, taal, aardrijkskunde, bijbelse geschiedenis, verkeer, geschiedenis, zingen en op vrijdagmiddag handvaardigheid. Elke week wordt er ook een lied uit het Liedboek geleerd. Ja, je moet het één voor één voorzingen. In een milde bui van de meester mag je het met z’n tweeën of met een groepje zingen. Maar niet alleen het Liedboek gaat open, ook liedjes die vooral een goede sfeer in de klas oproepen worden gezongen; Bibibliodedode, bobobedideda, wadasedidedade, shi-en-toe. Sommige leerlingen vinden dit laatste lied wel erg leuk maar ook vervelend. Want als zo’n laatste zin goed uitspreken voorwaarde is om mee te mogen op schoolreis, is dat niet leuk. Gelukkig iedereen kan het!

  Panlat.
  Aan het eind van elke dag hetzelfde ritueel. Tafels en stoelen rechtzetten, het bord eerst met de wisser en daarna nat schoonmaken en tot besluit de bordenwissen uitkloppen. Beslist niet op de vensterbank maar wel met een liniaal. Toch gaat dat niet echt fijn. Je kunt niet zo hard slaan en er blijft teveel krijtstof in de wisser. In het Schildersoord wordt volop gebouwd, de school en een paar rijtjes huizen zijn bewoond maar verder is het een grote bouwplaats. Daar is vast wel een lat te vinden die steviger is dan een liniaal. En ja dat is zo. Hij ligt op de grond bij de twee onder één kap die naast het lokaal gebouwd word. Een prachtig stuk panlat van 49 centimeter lang. Een panlat die 15 jaar lang dagelijks dienst doet als bordenwisseruitkloplat, als aanwijsstok bij de lessen aardrijkskunde en als laatste redmiddel om de orde in de klas te handhaven. De laatste 15 jaar ligt de panlat in mijn studeerkamer als belangrijk relikwie, een relikwie dat mij, als rector, herinnert aan het echte werk dat op een school gedaan wordt. Dat is niet het werk in de bestuurskamer, niet het werk in de directiekamer, maar het werk met de leerlingen in de klas of nog beter in het open leercentrum. Het trouwens verbluffend te zien wat er met een panlat gebeurd die 15 jaar lang, dag in dag uit, gebruikt is bij het stofvrij maken van een bordenwissen. Hij heeft geen scherpe kanten meer, hij voelt zacht aan van al het krijtstof dat in de nerven is gedrongen en door dat krijtstof is de structuur van het hout prachtig zichtbaar geworden.

   

  Die panlat heeft heel veel herinneringen. Herinneringen aan vele bordenwissers, vele lokalen en heel veel leerlingen. De eerste jaren van het leven van de panlat, van augustus 1975 tot augustus 1979, worden bepaald door de Meeneschool. Het zijn vooral herinneringen aan leuke leerlingen en een meester die met jeugdig enthousiasme “zijn” kinderen elke dag plezier in het leren wilde laten hebben. De panlat herinnert zich ook de weken dat het lesgeven vanaf een stretcher plaatsvindt. De meester heeft bij het volleyballen zijn enkelband gescheurd en kan even niet goed lopen. Het is een leuk gezicht, de meester liggend voor de klas. Jammer is wel dat de panlat nu alleen gebruikt wordt voor het uitklopwerk. Aanwijzen en orde houden gebeurt nu met een kruk. Een kruk die niet gewend is om orde te houden en dus ook prompt in tweeën ligt wanneer er mee op een tafel geslagen wordt.
  De panlat herinnert zich ook nog die ene keer waarbij de deur wat hard wordt dichtgeslagen. Glassplinters vliegen door de klas en de hal. Ja, een meester moet wel eens gek doen om op te vallen.

  Het verkeersexamen komt ook in de vijfde klas aan de orde. De klas staat vol met verkeersborden en tussen de lessen door wordt steeds gevraagd naar de betekenis van de borden. Herhaling is een goede methode. Het komt allemaal weer terug in de herinnering. Na de Bijbelse Gechiedenis- les aan het begin van elke dag even hoofdrekenen met het bord met honderd blokjes. De tafels herhalen, zeggen in welke tafels een bepaald getal voorkomt, de tafel van kilometer, hectometer enz..

  De herinneringen hebben vooral betrekking op leerlingen. Die leerling met die speciale lach, die leerling met die nonchalance, die leerling met die pet die zijn bijnaam wordt, die leerling die zo lief kan lachen, die leerling waarvan ook de tweelingzus in de klas zit, die leerling die later op de kinderen van de meester past, die leerling die een ganzenei meeneemt, die leerling die………..
  Het zijn er teveel om op te noemen, het zijn leerlingen die altijd in de herinnering blijven en die meester Vijn doen terugkijken op een prachtige tijd op “zijn” Meeneschool.

  Zelhem op één dag vier scholen rijker

  Uit de Graafschapbode dd. 29 augustus 1975

   In Zelhem zijn gisteren vier scholen officieel geopend.
  De openbare basisschool ”Schildersoord” met de eraan vastgebouwde kleuterschool ”Rigtershöfken” en de christelijke basisschool ”De Meene” annex kleuterschool  ” ’t Empennest”.
  ”Een unicum, althans een zeldzaamheid”, noemde Zelhems burgemeester B.G. van Hout het dat er in één bijeenkomst vier scholen van verschillende signatuur werden geopend.

  Overigens zat hij in sporthal ”de Pol” zo op zijn praatstoel dat hij de tijd vergat (althans de tien minuten spreektijd die van tevoren waren vastgesteld) en de ruim 250 genodigden nauwelijks meer tijd overbleef om de scholen van binnen te bekijken.
  Na de ”gasten van twee besturen” in de met bloemen en vlaggen versierde sporthal te hebben verwelkomd zei de heer Van Hout dat financieel nadelig is geweest dat er tussen de eerste aanzet tot de nieuwbouw en de oplevering zoveel tijd is verstreken.

  De bedoeling was het eerst om een dependance van de openbare Jan Ligthartschool tot stand te brengen. Het zou een semi-permanent gebouw met vier lokalen moeten worden. De geplande kleuterschool was één lokaal toegedacht, maar toen uit prognoses bleek dat de nieuwe openbare basisschool wel zes lokalen en de kleuterschool twee klassen zou mogen bevatten, was er een koerswijziging nodig.
  Ook de christelijke Looschool kampte met ruimtegebrek en zo werd in overleg met het bestuur van Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs, architect Reitsma en de inspecteur besloten om vier vliegen in één klap te gaan slaan. Om verloren tijd terug te winnen kwam men overeen dat het maar het best zou zijn om een zogenaamd herhalingsplan over te nemen (aangezien zo’n plan in de kortst mogelijke tijd pleegt te worden goedgekeurd) en men na het fiat onmiddellijk kan gaan bouwen.

  Identiek

  ”Het ligt dus in de loop van de voorgeschiedenis besloten dat er twee vrijwel identieke kleuterbasisscholen zijn gekomen”, aldus de burgemeester. Hij memoreerde dat er eerst ”oneffenheden” moeten worden gladgestreken voor het tot samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen kwam. Maar toen dat gebeurd was werd de coöperatie bijzonder goed.
  De burgemeester sprak in dit verband van ”elkaar verstaan met respect voor elkaars overtuigingen. Ook had hij het over openheid en medemenselijkheid die ten voorbeeld kunnen worden gesteld”.
  Zo goed is de verstandhouding tussen de mensen van het openbaar en protestant-christelijk onderwijs intussen dat men zelfs in onderling overleg heeft bepaald wat ze elkaar op de openingsdag zouden aanbieden: een bloemstukje van ongeveer eendere samenstelling en prijs.

  Geslaagd

  De nieuwe schoolaccomodatie kan volgens burgemeester Van Hout de toets van elke kritiek doorstaan. In dit verband zei hij dat er een groot positief verschil is tussen de oorspronkelijke opzet en het uiteindelijke resultaat. Het tijdverlies is dan ook de moeite waard geweest.
  De heer Van Hout vond dat de architect van de vier scholen met lof is geslaagd. Verder merkte hij op dat de vier scholen gezamenlijk zijn aanbesteed waardoor veel geld werd bespaard. Ook al doordat scholen sneller zijn gebouwd dan geraamd is er op de totale stichtingskosten ƒ 40.000,- bespaard, wat niet wegneemt dat de vier scholen compleet met inrichting nog altijd ruim drie miljoen gulden kosten.
  Na iets uit de doeken te hebben gedaan over de overgang van de leraren van de Jan Ligthartschool, vier man is volgens Van Hout vrijwillig naar de nieuwe school verhuisd, en over de schoolgrenzen die werden vastgesteld volgens de ideeën van de ouderraad en de oudercommissie, loofde de burgemeester het werk van de commissie die het openingsfeest voorbereidde. Enorm veel werk werd we van die zijde verzet. Want behalve de officiële openingsbijeenkomst moest ook het feest voor de kinderen worden geregeld.
  De Zelhemse jeugd heeft gistermiddag bijvoorbeeld in totaal zo’n 1200 ballonnen opgelaten.
  Dat hiervoor heel wat opblaaswerk verzet moest worden hoeft wel geen betoog.

  Schaduw

  Hoewel de spreker verscheidene vrolijke mededelingen te doen had, moest hem ook nog een minder leuke van het hart, namelijk dat de positie van de Marijke kleuterschool door de totstandkoming van twee nieuwe scholen ”ondergraven” is.
  ”Een kleine schaduw over deze mooie dag”.

  Reden tot blijdschap was er echter weer toen de heer Van Hout meedeelde dat de aanvraag van een de scholen voor een zogenaamde scanner, een apparaat waarmee tekeningen kunnen worden gereproduceerd tocht kan worden gehonoreerd nadat de raad deze week het benodigde krediet afwees. De scanner zal niet uit de onderwijspot worden betaal maar uit de pot representatiekosten.

  Mevrouw G.T. Rigtering-Wierstra, voorzitster van de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs in Zelhem, zei in vervolg op de toespraak van de burgemeester bijzonder blij te zijn met ” ’t Empennest” en de nieuwe Meeneschool, ook al omdat beide voldoen aan de behoefte van al die ouders die een school vragen welke aansluit bij de geloofsovertuiging die thuis wordt beleden.
  Na de heer Klaassen, die haar voorgangers als voorzitter van het schoolbestuur te hebben genoemd als degeen die enorm stimulerend gewerkt heeft tijdens de voortgang in de scholenbouw, herinnerde ze er aan dat het bestuur van ”De Meeneschool”en van de Looschool zijn gaan fusioneren. De oude Meeneschool is er niet meer, maar leve de nieuwe, zo zei ze. Na te hebben meegedeeld dat het probleem van de overgang van kinderen en personeel van de Looschool naar de accommodatie redelijk is opgelost, gaf mevrouw Rigtering het woord aan architect E.Reitsma.
  Deze sprak van een bijzonder bouwgebeuren. Hij zei dat aannemer Hakfoort beide basisscholen een wandplastiek heeft aangeboden, beide gemaakt door schoolhoofd J. Pot uit de Velswijk.
  Toen nodigde hij uitvoerder Lankveld uit de heer Van Hout en mevrouw Rigtering de sleutels van de scholen te overhandigen. Zelf gaf hij nadien een attentie aan beiden (een vrij naar keuze te besteden bedrag).
  Sleutels

  En toen was het tijdstip aangebroken om de openingshandelingen te verrichten.
  Die eer was aan christelijke zijde voorbehouden aan Ds.Wiersma en aan de openbare kant aan twee kinderen.
  Alvorens Ds.Wiersma in zijn functie van oud-voorzitter van de Meeneschool de sleutel van de toegangsdeur van ” ’t Empennest” omdraaide sprak hij enkele woorden, die uit Openbaringen 1 vers 17 en Johannes 10 vers 9 waren ontleend.

  Later spraken in de sporthal De Pol nog de heren I. Oosterhaven ( consulent voor het protestant-christelijk kleuter- en basisonderwijs), ds. Monteban (voorzitter van de kerkeraad van de NH gemeente Zelhem), H. Eilanders (prot.chr.ryon van de schoolraad Oost-Gelderland), de heer Van de Kerkhof (medewerker van Nienhuis Montessori), het raadslid J. Hiddink, inspecteur J.W. Witmer( hij verving tevens de inspectrice van het kleuteronderwijs), J. Pot (voorzitter Schoolraad), ds. De Boer (kerkeraad gereformeerde kerken Zelhem en Halle) en de heren Hemink (Rabobank) en Sekeris (hoofdbestuur voor VOO afdeling Zelhem-Halle).

   

         

   Laatst aangepast op donderdag 27 juni 2019 19:03