Chr. L. Huishoudschool - Geschiedenis

 • Geschiedenis:

  Chr. Lagere Landbouwhuishoudschool.

  Opgericht op 1 mei 1938

  Artikel en oopmaak: H.M. Somsen.

   

  1920 gestuigschrift groot

  Door de Geldersch-Overijselse Maatschappij van Landbouw werden in Zelhem Landbouw-Huishoudcursusen gegeven. Hierboven een getuigschrift van Mina J. Ankersmit op 13 dec. 1920. Het duurde nog tot 1 mei 1938 voordat er van  een echte opleiding gesproken kon worden in Zelhem.
  Mej. H. Urk werd als eerste directrice benoemd van de school. Het eerste schoolmeubilair werd gemaakt door de plaatselijke timmerman Middeldorp, ook de benodigde naaimachines werden in Zelhem gekocht. 

   

  1939 22 1939 P1070820 1Op bovenstaande foto een aantal cursisten die in 1939 een cursus volgden op de Chr. Lagere Landbouwhuishoudschool in het gebouw van de Landbouwschool.

  Er was in die tijd nog geen eigen schoolgebouw. Men hoopte voor een korte periode, maar uiteindelijk kon pas in 1950 een definitieve huisvesting betrokken worden. In de tussenperiode werd op meerdere locaties les gegeven.


  1942 OBS 1942 de Openbare school aan de Doetinchemseweg.
  In de eerste jaren kon een leegstaand lokaal van de Openbare lagere school aan de Doetinchemseweg gebruikt worden.

  burg. rijpstrastraat8 1 1

  Omdat de gemeente die locatie in de winter nodig had voor de avondtekenschool moest uitgeweken worden naar de  stenen werkplaats van meubelmaker G.N. Ooyman aan de Palmberg ( Foto: Oud Zelhem na 2000) of naar het gebouw voor Chr. Belangen aan de Hummeloseweg. 

  1940 chr belang hummeloseweg41934 Het gebouw voor Chr. Belangen aan de Hummeloseweg.


  Op 3 mei 1941 schreef de directrice van de school een brief aan de Centrale Commissie van het Chr. Landbouw- en huishoudelijk onderwijs afdeling Gelderland, waarin ze toestemming vroeg om een schuur te mogen huren bij de fa. Somsen manufacturen aan de Smidsstraat. Ze kreeg toestemming. Een leerling uit die tijd herinnert zich: "We kookten op een elektrisch fornuis en op een kolenkachel. Om de beurt moest je zorgen dat het kolenfornuis bleef branden. Vaak rookte dat fornuis harder dan dat het brandde en dan moesten ook de pannen van het elektrisch fornuis er ook nog bij als de stroom weer eens uitviel. Vaak was het gevolg dat het eten niet goed gaar was".

  1944 Somsen schuur De schuur aan de linkerzijde waar voor het gebruik van de Huishoudschool in de oorlog een schoorsteenpijp aan gemaakt was.
  Foto: H.M. Somsen.

  1961 01 voorzijde
  Op 16 januari 1951 kon eindelijk het nieuwe pand aan de Hummeloseweg in gebruik genomen worden. In die tijd had de school 7 leerkrachten in dienst en waren er 190 leerlingen. Het aantal leerlingen steeg snel, de school werd een L.H.N.O. school die de naam "Schepersbosch" kreeg.

  Ook deze school kreeg te maken met schaalvergroting. na verschillende mogelijkheden onderzocht te hebben is een fusie tot stand gekomen met de L.T.S. Johannes 23 in Doetinchem.

   

   

Laatst aangepast op woensdag 20 november 2019 17:02
Meer in deze categorie: Chr. L. Huishoudschool 1938 - 1950 »