Tijdschrift van de Oudheidkundige Kring Deutekom en de Oudheidkundige Vereniging Salehem en Gander.

De Kronyck verschijnt viermaal per jaar. Het abonnement is gratis voor leden van Deutekom, Salehem en Gander, ook niet leden kunnen zich hierop abonneren.