Studies over het dialect van Zelhem

Studies over het dialect van Zelhem in de graafschap Zutfen.

Schrijver: Dr. J. Broekhuysen I.S.B.N. nummer:  
Uitgever: J.B. Wolters Uitgegeven in: