Herinneringen aan onze Heide

Opgetekend door

Meester Lemereis

Een gestencild boekje dat niet vrij in de handel is gekomen. Een uitgebreid verhaal over de Heide.

 

Schrijver: Meester G.J. Lemereis I.S.B.N. nummer:  
Uitgever: eigenbeheer Uitgegeven in: 1972