Zelhem

Cultuurhistorische Routes in Nederland 56 Zelhem Gelderland

Fietsen door De Marken en Om de Halse Rug

In twee fraaie historische en archeologische fietstochten gaan we op zoek naar de sporen die 500 generaties Zelhemmers in het landschap hebben nagelaten. Want hoewel de naam Zelhem pas 1200 jaar oud is, moeten er op deze centraal gelegen groene plek in de Achterhoek al zeker 12.000 jaar mensen hebben gewoond.


Als jagers en boeren, kolonisten en zendelingen, hutbewoners en ontginners moeten zij aan de totstandkoming van dit landschap hebben bijgedragen. Hun verhaal is opgetekend in dit boekje, dat een nieuw licht werpt op de oude en nieuwe geschiedenis van de regio.

Schrijver: K.J. Steenhouwer I.S.B.N. nummer: 10-90-76046-44-1 
Uitgever: Rijksdienst voor Archeologie Uitgegeven in: 2006