Halle 150 jaar kerk en dorp Halle 150 jaar kerk en dorp 1858-2008
Samenstelling: Bennie Eenink

Halle , van en voor elkaar, kerk en dorp 150 jaar.

Op 27 junie 2008  bestond de kerk en daarmee het dorp Halle 150 jaar. De ingebruikneming van de kerk was tevens het startsein voor het ontstaan van het dorp Halle, dat in de daar opvolgende jaren vorm kreeg tussen de in 1848 gebouwde molen van Coops en de Grote kerk.