Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn

Stichter der Doetinchemse inrichtingen

 

Schrijver: Dr. G.A. Wumkes I.S.B.N. nummer:  
Uitgever: eigen beheer Uitgegeven in: 1917, herdruk 1948