12 Eeuwen Lambertikerk

Geworteld in de gemeente van Zelhem

Een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van het kerkgebouw en alles wat daarmee samenhangt. Zelhemse gemeenschap.

Het 336 pagina’s tellende boek beschrijft de komst van het christendom en de ontwikkelingen daarna. De bouw van de eerste kapel en de opvolgende uitbreidingen tot wat het nu is. Het onderhoud door de eeuwen heen. Maar ook de reformatie sinds 1572 (of 1592), de diaconie, de predikanten. Alles komt aan bod in dit zeer volledige boek.De logische indeling van het boek en de chronologische opbouw van onderwerpen weerspiegelt zich in de volgorde van de totaal 40 hoofdstukken en subhoofdstukken. Ook de kerkstichting in Halle en de bouw van de Kapel in Veldhoek worden besproken als ook de afgescheidenen met de latere bouw van het gereformeerde kerkje aan de Weverstraat. In diverse hoofdstukken komen veel namen voor.

Meer info: zelhemhistorie.nl/index.php/lambertikerk