Gereformeerdekerk Halle1933 1983Gereformeerde Kerk Halle
1933-1983
door Ds. B. Aalbers

Een A5 boekje met de geschiedenis van de Halse Gereformeerde kerk waarvan de eerste kerkgangers behoorden bij de kerk de Keurhorst op Sindweren..  Na een verenigings lokaal voor de Chr. Jongel.. Ver.. Rehoboth, komt er in 1937 een eigen nieuw kerkgebouw..Een boekje vol geschiedenis en foto's.