De Achterhoekse lappendeken 2
De Achterhoekse en
Liemerse lappendeken
Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van Achterhoek en Liemers, door G.J. Hans  

In dit tweede deel van de lappendeken wordt in beknopte vorm en voor een breed publiek de bestuurlijk-politieke geschiedenis van de
Achterhoek en Liemers vanaf 1543 beschreven.

Uitgegeven in 2005 door Stichting Staring Instituut/ Mr. H.J. Steenbergenstichting.
ISBN: 90.73667-66-6