De Achterhoekse Lappendeken De Achterhoekse en
Liemerse lappendeken deel 1
Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van de Achterhoek en Liemers tot 1543, door G.J. Hans

Tussen Hameland en Venlo zou de naam kunnen zijn van dezem studie.
De bestuurlijk-politieke geschiedenis van de  Achterhoek en Liemers vanaf de opkomst van het graafschap Hameland tot de ondertekening van het traktaat van Venlo in 1543 wordt in dit, voor een breed publiek toegangkelijke, boek in beknopte vorm  beschreven.
Uitgave Stichting Staring Instituut/ Mr. H.J. Steenbergenstichting. Doetinchem 2002
ISBN: 90-73667-51-8