Geschiedenis van de CBTB

Bij elkaar geveegd door vier boeren, met hulp van vele anderen

De geschiedenis van de C.B.T.B. (Christelijke Boeren- TuindersBond) afd. Zelhem en Halle. Een uiteenzetting was de geschiedenis en de bedoeling was van de organisatie. Met veel foto's om het geheel aantrekkelijker en duidelijker te maken.