Boer en Coöperatie in Zelhem

Een sociografische studie

In de uitgebreide literatuur over landbouwcoöperaties zal men tevergeefs zoeken naar een antwoord op de vraag, in hoeverre de coöperaties nog een levend deel vormen van de agrarische gemeenschap waarbinnen zij tot ontwikkeling zijn gekomen. Veel is er geschreven over de geschiedenis, de organisatie en de werkwijze waarop de boer de coöperatie ervaart. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is Boer en Coöperatie in Zelhem, dat zich aandient als een pilotstudy, maar dat door gedegen analyse tal van feiten aan het licht brengt, die onze kijk op de coöpererende boer verhelderen.

 

Schrijver: E. Abma, D.H. Franssens en Prof. Dr. E.W. Hofstee I.S.B.N. nummer:  
Uitgever: Van Gorcum & Comp. B.V. Uitgegeven in: 1951