Zelhem in het verleden

Het omslag van dit boekje laat een foto aan de Markt met spelende kinderen zien. Men kan duidelijk herkennen dat Zelhem een afgesloten brink had, zoals b.v. de Drentse dorpen die nu wel kennen. Voorheen was Zelhem een heidedorp, dat een enorme gedaantewisseling heeft ondergaan en in de komende tijd waarschijnlijk nogmaals zal ondergaan. Diverse planologen en stedenbouwkundigen leveren heden ten dage ideeën op het dorp leefbaar te maken c.q. te houden. Misschien kan bij het ontwikkelen van deze plannen, maar ook voor andere zaken, nog iets van het verleden worden geleerd?

 

Om de toekomst te kennen, moeten we het verleden begrijpen.

Schrijver: Freddie J. Wolsink I.S.B.N. nummer: 90-70986-35-3
Uitgever: van de Berg Uitgegeven in: 1988