Schetsen en tafereelen

Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek

oorspronkelijk verschenen bij
W.J. Raadgeep
te Doetinchem in 1856

Bevattende eene topographische beschrijving van onderscheidene plaatsen in en het arrondissement Zutphen, benevens geschiedkundige merkwaardigheden, zeden, enz.

 

illustratie schetsen

Schrijver: J.A. Klokman I.S.B.N. nummer:  
Uitgever: Interbook International Uitgegeven in: 1974
Samenwerking met: Raadgreep en Berrevoets B.V.