Bron: Div. boeken en Bert Schieven

Artikel door: B.Schieven. Gert Bieleman en Gert Sevink posten op 17 januari 1941 In de toren van de Lambertikerk. Beide waren lid van de gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst en belast met het opsporen en alarmeren van de bevolking. Bij dreigend gevaar lieten zij het luchtalarm afgaan.'s Avonds van kwart over negen tot tien uur zagen zij tijdens een hevige sneeuwbui dat het haantje van de toren licht uitstraalde. Het meeste licht scheen te komen van de hoogste punten alsof het vlammetjes waren. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor op hun haren en hun pet. Het verschijnsel ging gepaard met een sissend geluid alsof er druppels op een gloeiende plaat vielen.

Mensen die zich op de grond bevonden zagen er niets van. Om halftien zagen Gert en Gert, maar ook de mensen op de begane grond, een fel licht alsof er een aanhoudende bliksemstraal scheen. 
De beiden Gerten maakten van dit verschijnsel een rapport op voor het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst. Het was natuurlijk het gesprek van de dag. Toen burgemeester Rijpstra dit hoorde heeft hij het rapport opgestuurd naar het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut in De Bilt. Binnen een week kreeg hij bericht terug. Ook bij het weerstation in De Bilt was het verschijnsel waargenomen op de windvanen en windsnelheidsmeters. De verklaring was dat er tijdens de sneeuwbui elektrische ontladingen zijn geweest. Op enkele plaatsen in Nederland kwam onweer voor. Zelhem was niet de enige plaats waar het verschijnsel werd waargenomen. Behalve in De Bilt kwam er ook een melding uit Eindhoven.
Het verschijnsel dat Gert Bieleman en Gert Sevink waarnamen staat bekend als het Sint Elmusvuur. Dit treedt soms op tijdens zwaar onweer en manifesteert zich als pluimvormige ontladingen rond hoge, scherpe voorwerpen zoals zendmasten, antennes, torens en scheepsmasten. Hoewel het een uitermate griezelig effect geeft is het niet gevaarlijk. Of er die nacht ook nog vliegtuigen zijn waargenomen vermeldt het rapport niet.


GSB 11 11 1940 gegadigden uitkijkpost                                               

lbd
imagesGFYB2S1S
Oproep voor gegadigden uitkijkpost LBD.  Armschildjes van de              LBD                  Herinneringsmedaille                  LBD

 

       persoonsbewijsjpg

Vanaf april 1941 werd het persoonsbewijs ingevoerd voor alle Nederlanders van 15 jaar of ouder.

                                   fietsplaatjejpg

    Boven een zogenaamd fietsplaatje uit het laatste belastingjaar.

Op 1mei 1941 werd de rijwielbelasting afgeschaft,deze belasting was ingevoerd op 1 augustus 1924.

 In mei 1941 begon de aardappeldistributie, per persoon 3 pond per week. Daar hielden de boeren zich niet aan, en menig boer heeft aardappels weggegeven.

 

  GSB 18 06 1941

         artikel uit de Graafschapbode van 18 juni 1941.

Hierin werd vermeld dat door schoolkinderen in het Wolfersveen een groot urnenveld was ontdekt.

Op 8 november 1941 storte in een weiland langs de Doetinchemseweg een Britse bommenwerper neer. Alle zes de bemanningsleden vonden tijdens deze crash de dood, en werden begraven op de begraafplaats aan de Loolaan te Doetinchem.

            Voor verdere details van deze crash zie onder de rubriek de Luchtoorlog.                                           

De winter van 1941 was zeer streng, er waren 80 vorstdagen en de laagste temperatuur was -11.5°.