Winkeltje, 't  fam. Schoemaker. Kunstnijverheid en beeldhouwwerk.-opgeheven Adres: Dr. Grashuisstraat 24, daarvoor  Stationstraat 30,
           daarvoor Bergstraat 37
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M. Somsen  

 
schoemaker

 

De naam 't Winkeltje wordt niet meer gebruikt, nu wordt de naam Schoemaker hout- en steenbeeldhouwwerk gebruikt. De winkel 't Winkeltje was eerst gehuisvest aan de Bergstraat 37, dan aan de Stationsstraat 30 en als laatste aan de Dr. Grashuisstraat 24.

 winkeltje bergstraat37 4

ca. 1965 't Winkeltje van Schoemaker aan de Bergstraat 37. Foto van Fam. Schoemaker

 winkeltje stationsstraat30 4

't Winkeltje van Schoemaker aan de Stationsstraat 30. Foto van Fam. Schoemaker

 winkeltje stationsstraat30 1

't Winkeltje van Schoemaker aan de Stationsstraat 30. Foto van Fam. Schoemaker

 winkeltje

Pieta Schoemaker beheerde met veel aandacht volkskunst zoals,
Kelims, Gebelins, keramiek, sen sierraden enz. Foto uit collectie Eef Oosterink

 winkeltje1

Links Pieta Schoemaker, rechts een Poolse weefster tijdens een demonstratie in 't Winkeltje. 
Foto van Fam. Schoemaker

 schoemaker1

Met de actie: De Huis aan Huis koerier rekent voor u af. Foto uit collectie Eef Oosterink

 winkeltje advertentie1

Krantenartikel van Fam. Schoemaker

winkeltje advertentieAdvertentie uit de gemeentegids van 1988

 schoenmaker 02

Menig paneel versierd een kerk, school of huis die 
door Henk Schoemaker is gesneden of gebeeldhouwd. Foto uit collectie Eef Oosterink

 schoemaker 1

Henk Schoemaker aan het werk op de braderie in 1983. Foto van Jan ter Maat

 winkeltje schepping

"De Schepping" gemaakt voor de kerk in Laren. Foto van Fam. Schoemaker

schoemaker01 

Deze snijwerken waren geplaatst in de hal van het voormalige gemeentehuis van Zelhem. Het kunstwerk is verdeeld in 4 panelen. Door dhr. Schoemaker is getracht het verleden, heden en toekomst vast te leggen, maar ook van werk en cultuur.

1. De Stichting van Zelhem in het jaar 801, door Liudger. De nodige kracht hiertoe ontving hij door zijn geloof (stralen van boven), zijn gelaat drukt uit devotie en kracht. De eerste kerk was een eenvoudige kapel, opgebouwd temidden van een primitieve bevolking.

2. Na de stichting van het kerkje kwam de ontginning en ontwikkeling pas goed op gang. Boeren zochten de juiste vruchtbare grond uit, waarop ze hun gehoorzame (oren) knechten plaatsten, die goed van spierkracht voorzien waren (gebogen houding man). De persoon die het werk deed speelde weinig of geen rol (geen gezicht).

3. Het heden is zonder uitleg al heel goed afleesbaar. Bovenin de symbolen van muziek, zang en toneel, d.m.v. hoorn, stemvork en masker duidelijk gemaakt. In het midden van het paneel is de natuur afgebeeld waarmee de omgeving van Zelhem nog rijkelijk voorzien is. Daaronder de sport, afgebeeld door een bal en net.

4. Dit paneel kan men nader omschrijven als het beeld van de industriële vorming die Zelhem in de toekomst misschien ondergaan zal (robotfiguur met min of meer mechanisme onderdelen die onvoltooid zijn). De toekomst is onzeker en het is nog maar de vraag of de mensheid baas blijft over zijn eigen uitvindingen. Toch vind u in het paneel een hartvorm, wanneer er liefde blijft zal ook de toekomst leefbaar zijn.

Deze panelen zijn geschonken aan het boerenmuseum van de Oudheidkundige vereniging Salehem op 1 januari 2005 toen de gemeente Zelhem opging in de gemeente Bronckhorst.

 

winkeltje grashuisstraat 24 26't Winkeltje Dr. Grashuisstraat 24-26

 winkeltje2

De nieuwe winkel aan de Dr. Grashuisstraat. Foto uit collectie Eef Oosterink