W. van Til schoenhandel opgeheven  Adres: Stationsstraat 1
Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee:  
H. Jonas  
H.M. Somsen  

 

Als Willem van Til, de schoenmaker in 1938 met Grada Johanna Keizer trouwt, verhuist hij met zijn winkeltje en werkplaats van de, tegenwoordig Doetinchemseweg 30 naar de Stationsstraat 1. Op een gedeelte van de toenmalige, pastorietuin aan de Stationsstraat was een nieuw dubbel woonhuis gebouwd met rechts ernaast de winkel en werkplaats. Ook aan de overkant van de straat waren al eerder nieuwe huizen en winkels gebouwd op de gronden die bij de kerk hoorden.

De familie van Til heeft op deze plek ongeveer 65 jaar een schoenhandel en schoenreparatie gehad. Na het overlijden van Willem van Til kwam zoon Dick van Til, die tot dat moment aan de Doetinchemseweg 56 woont, in de zaak. Samen met zijn vrouw betrekt hij het winkelpand aan de Stationsstraat 1. Diverse verbouwingen en uitbreidingen volgden.

 

 van Til W til

Foto: uit collectie Eef Oosterink

 van Til W til

Advertentie uit de uitvoeringskrant Heidebloempje van 22-3-1939

 van Til W til 1951

Advertentie uit 1951

Advertentie: uit collectie Eef Oosterink

 Zoon Dick van Til neemt het bedrijf over van zijn vader Willem van Til en gaat verder als schoenmodehuis D.van Til.

 vam til D advertentie

Advertentie: uit collectie Eef Oosterink

Door afnemende gezondheid moesten zij er een punt achter zetten. Het winkelpand werd verhuurd aan de fa. Brinks die er een aantal jaren met de verkoop van schoenen verder ging.


Na deze periode opende de fa. Benerink een filiaal in het pand. Eén van de kinderen, Rick Benerink, zorgde dat ook in Zelhem de schoenenmode aan de man (en vrouw) gebracht kon worden. Onlangs, vijf jaar later, kwam aan de overkant van de straat een groter pand te huur en dus besloot de familie Benerink tot een verhuizing om de collectie en het assortiment fors uit te kunnen breiden en op 2 maart ging de nieuwe vestiging open. Het ‘schoenmakerspand’ kwam niet leeg te staan, want met ‘New Inch’ is er wel een eind gekomen aan de schoenenverkoop in het pand, maar kan de Zelhemse bevolking er terecht voor baby-, kinder - en dameskleding met daarnaast accessoires en cadeauartikelen.