Stukje  IJzevoordse geschiedenis:  IJsbaan Halfweg

Dit artikel is reeds eerder gepubliceerd in 2010  in de Pokker.
door Gerrit Knake en Gerry Colenbrander
www.oudzelhem.eu

De huidige IJsvereniging Zelhem is  opgericht op 5 december 2003 en exploiteert de natuurijsbaan Halfweg. De baan zelf heeft echter al een veel langere geschiedenis, waar veel mensen uit IJzevoorde en omgeving bij betrokken zijn geweest.Eigenlijk had de ijsbaan bij café Halfweg Dierssen aan de Doetinchemsewg de afkorting
HA-we-he-ho als naam, waarbij de afkorting stond voor Halfweg Heidenhoek.


Caféhouder en eigenaar van grond, dhr. E.W. Dierssen, legde in 1934 een mooie eivormige ijsbaan aan met een lengte van 334 meter en een breedte van 10 meter. Er was een laag bruggetje aanwezig van af de kant naar de met riet bedekte schaapskooi. In de schaapskooi werd warme punch, chocolade melk en ranja geschonken en was er een kacheltje om de handen te warmen. Jan Hukker, de geluidstechnicus van die dagen, verzorgde de muziek en draaide platen van onder andere Max van Praag en Willy Alberti.De opening van de ijsbaan vond plaats in de winter 1934/1935 en werd verricht door de Zelhemse huisarts, dokter Gerritsen, die ooit probeerde om in Zelhem een ijsbaan aan te leggen. Het plantsoen aan de kerkweg, vlak naast zijn huis aan de Koestraat, leek hem de beste plaats. Hij vroeg de brandweer om een stuk onder water te zetten, maar helaas liep het water weg en ging de ijsbaan op deze plaats niet door. Kunstschilder H.E. Knaake uit Zelhem reed als eerste een rondje op de ijsbaan,  zie onderstaande  foto waarop  de toen 73 jarige kunstschilder nog zijn kunnen van het schoonrijden vertoont.image001Opening ijsbaan door de 73 jarige kunstschilder H.E. Knaake in de winter van 1934/1935. Foto: J. Knaake 

Velen uit omgeving IJzevoorde hebben goede herinneringen aan deze ijsbaan. Niet alleen vanwege het schaatsen, maar voor de toenmalige jeugd in met name de jaren ‘50 – 60 was het de ontmoetingsplaats. Naast het schaatsen werd er gedanst, en vele verkeringen vonden hier hun basis. En diverse huwelijken danken hun ontstaan dan ook aan het ijs van de Zelhemse ijsbaan. Dat geldt ook voor Jan Eelderink, welbekend in IJzevoorde, onder andere als organisator van het IJzevoordse stratentoernooi. 

image004
Opnamen uit winter 1934-35. Foto uit collectie Harry Somsen    
vlnr: Hubenet, Jo Bussink, Fransje Reichman, W. Kreunen, H. Bruggink, Meier Jacob, A.H. van Arragon en J. Wormgoor

Jan kreeg op de ijsbaan Halfweg verkering met zijn vrouw Greta, is bestuurslid van de huidige ijsvereniging en zorgt voor water op de baan.In latere jaren werd de baan geëxploiteerd door W. Dierssen junior. Ook in die tijden kwamen er prominenten naar de baan. In de schaapskooi, prijkt niet alleen de foto van kunstschaatser Knaake, maar ook een foto waarop de Achterhoekse popgroep Normaal op een bakfiets deelneemt aan een bakfietsrace op het ijs. schaatsen aantrekkenStrobalen langs de kant als zitplaats om de schaatsen onder te doen. Foto: redaktie

Met de verkoop van café Halfweg, werd ook de baan niet meer gebruikt als ijsbaan. Tot in 2003 de huidige ijsvereniging werd opgericht. Een van de eerste bestuursleden was Lies Ankersmit uit IJzevoorde. De ijsvereniging heeft even geprobeerd een baantje in het dorp te realiseren, bij de VIV. Maar toen ook de sterk met IJzevoorde verbonden Joop Chevalking en Gerry Colenbrander in het bestuur kwamen, kwam al  snel de vraag op, waarom niet geprobeerd zou worden de baan bij Halfweg weer in ere te herstellen. Met de huidige eigenaar Arnold Janssen kon daarover overeenstemming worden bereikt en zo wordt er ook nu nog geschaatst op ijsbaan Halfweg.Inmiddels heeft de schaapskooi een grote opknapbeurt gehad, waaronder een nieuwe kap, met medewerking van de timmerbedrijf Lettink uit IJzevoorde. Hans Sloetjes zorgt voor de veegmachine, Gerwin Bulten heeft al vele malen de baan gemaaid, Theo Bulten zit sinds afgelopen donderdag ook in het bestuur en heeft al heel wat uren aan Halfweg besteed, waaronder de aanleg van het terras, waarbij ook Rick Bennink hielp –allen gingen vroeger in IJzevoorde naar school. Ook het vrijwilligerskorps dat helpt bij baanonderhoud en als de baan open is kent vele mensen uit IJzevoorde: jong en oud!
Foto’s  voor dit artikel met medewerking van de internet site www.oudzelhem.eu

Lees ook het artikel over de IJsvereniging in het hoofdstuk; Verenigingen IJsvereniging Zelhem