Gerrit Jan Klokman

Bron:   Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
Naam:  Gerrit Jan Klokman    
Roepnaam:  Gaitjan    
Geboorteplaats:  Zelhem Datum:  28-12-1864
Overleden te :  Doetinchem Datum:  19-10-1943
Vader:  J.A. Klokman Moeder:  Hendrika Bel. (1839-1909)
Gehuwd met:  Alida Berendsen    
Geboortedatum:  Laag keppel, 1870 Overleden:  10-10-1947
Trouwdatum:  24-08-1896 Plaats:  Hummelo en Keppel
Zoon:  Hendrik Marinus * 09-08-1901 Overleden:  14-12-1973
Dochters:  Jeanne Antoinette Overleden:  
   Henriette Overleden:  
   Katarina Hendrika * 1866 Overleden:  1876
   Johanna Overleden:  klokman1 G.J. Klokman sr
De jonge G.J. Klokman. Foto van mevr. J. Knaake G.J. Klokman
 
  
Evenals zijn vader en opa voelde hij zich tot het onderwijs aangetrokken. Zo werd hij, na de kweekschool in Deventer bezocht te hebben, onderwijzer in zijn geboortedorp. Van hier trok hij naar Oisterwijk waar hij als secondant aan een kostschool benoemd werd. Anderhalf jaar later was hij leraar aan het instituut Noorhey in Voorschoten. Na nauwelijks twee jaar wordt hem de leiding van deze onderwijsinstelling in handen gegeven. In deze tijd leert hij Gallée kennen. Zij besluiten tot het uitgeven van driemaandelijkse bladen. 
Toch trekt de Achterhoek en Klokman sticht het instituut Gelre in Laag-Keppel. In 1943 verhuisd hij naar Doetinchem, en komt datzelfde jaar nog te overlijden.

Gelre in Laag KeppelInstituut Gelre. Laag Keppel. Foto: coll. B. Klaasen.
 

Onder Verhalen met Zelhem staat een verhaal van Betty Blikman-Ruiterkamp met de geschiedenis van Gerrit Jan Klokman

Jongenskostschool 'Gelre' in Laag-Keppel
Door Fred Wolsink.
Gepubliceerd in Weekblad Contact (20 maart 2007).
Het woonhuis “Gelre” op de hoek Rijksweg / van de Hardt Abersonlaan te Laag Keppel is ooit bewoond geweest door één van de belangrijkste Achterhoekers uit het verleden, dhr. G.J. Klokman.

Samen met de in Vorden geboren en getogen prof. Gallée richtte hij in het jaar 1900 te Deventer de “Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland” op. Deze vereniging was uitgever van de zgn. “Driemaandelijksche bladen” waarin veel over het leven, wonen en werken in de Achterhoek van de vorige eeuw is vastgelegd en waaruit historici heden ten dage nog veelvuldig putten.

In het boekje "G.J. Klokman 1864-1943" dat samengesteld is door Henk Krosenbrink, staat het volgende over Gelre: "Gedreven door zijn liefde voor de Achterhoek en eveneens om gezondheidsredenen van zichzelf en zijn vrouw, vestigde hij zich in 1905 in Laag-Keppel, waar hij de jongenskostschool 'Gelre' oprichtte, die weldra een goede naam had en waar veel jongelui tot hoge ambten werden bekwaamd."

G.J. Klokman (1864-1943) 

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (4 november 2008).

 
Vorige week plaatsen we een oude foto met notabelen uit Laag-Keppel. Daarop stond ook de op 28 december 1864 te Zelhem geboren G.J. Klokman afgebeeld. Hij werd geboren als zoon van de ‘bovenmeester van de Zelhemse dorpsschool’ J.A. Klokman (geboren op 31-10-1820 te Laag-Keppel en overleden op 18-5-1870 te Zelhem) en voelde zich net als zijn vader aangetrokken tot het onderwijs. Na het doorlopen van de kweekschool te Deventer werd hij dan ook onderwijzer in zijn geboorteplaats Zelhem. Afgelopen maand was het 65 jaar geleden, dat deze G.J. Klokman op 19 oktober 1943 te Doetinchem overleed. Het stokpaardje van deze ‘zoon van Zelhem en Keppel’ was de Hessenweg van Bocholt naar Doesburg. In de periode dat hij gemeenteraadslid in Hummelo en Keppel was, is een fiks verschil van mening ontstaan tussen hem en burgemeester Cordes over de plaatsing van betonnen paaltjes als afscheiding tussen karrenspoor en fietspad van de o.a. dicht achter huize Gelre lopende Hessenweg. Volgens de historische visie van Klokman waren alleen de gebruikelijke ‘plaggenhoopjes’ verantwoord. In de serie Letteroogst van het Staring Instituut is een boekje ‘G.J. Klokman 1864-1943’ verschenen. In dat boekje (ISBN 90-73667-13-5) staat ook het nodige over ‘zijn’ Hessenweg.

G.J.Klokman Van een kleinzoon kregen we bovenstaande  foto, waarop Klokman te zien is met deze kleinzoon in het jaar 1935.

In een aantal jaren eerder bij Misset verschenen VVV gids ‘de Geldersche Achterhoek’ staat de volgende tekst van G.J. Klokman, waarin zijn passie voor de Hessenweg wordt uitdrukt:

HESSENWEG

Ziet ge aan uw linkerhand dien lagen zandweg ? Hoeden af, Mijne Heeren!

Geen historisch monument in ons land spreekt tot ons hart een taal, van het grijze verleden tot op heden, als deze eenvoudige landweg, ‘de Hessenweg‘. In dichte drommen doemen ze op voor ons geestesoog: de Tencteren, Usipeten en Chamaven en achter hen de de Angelen en de goudblondkleurige Saksen. Daar wapperen de kleuren van Wisch en Bronkhorst, Karel van Gelder, Alva, Lodewijk XIV den Zonnekoning, met zijn schitterende stoet. Franschen adel, de ruigharige Kozakken; allen trokken hier voorbij in den loop der eeuwen, terwijl de blauwgekielde Hessen met zwaar beladen ezels als handelskaravanen hier langs naar Hollands koopsteden togen met de producten van West-Duitschland en hun naam aan dezen weg ‘leenden’.Voorzijde van het boek Hendrik-Eume door G.J. Klokman.