van Til, Gerrit en  Michiel Johan

Uit de gedeeltelijke stamboom van de familie van Til blijkt dat de oudst bekende van Til omstreeks 1600 pachter van boerderij Til was.

1e generatie

Bron:  Harry Bel Artikel door: H. Jonas en H.M. Somsen
Naam:  Gerrit van Til    
Geboorteplaats:  Zelhem Datum:  20-02-1841
Overleden te:  Zelhem Datum:  04-01-1916
Vader:  Michiel van Til Moeder:  Hendrina Hendriksen
       
Gehuwd met:  Jenneken Bussink ( weduwe van Antony Hillen)    
Vader:  Gerrit Jan Bussink Moeder:  Johanna Megchelina Bel
Geboorte datum:   Zelhem, ± 1842 Overleden:  Zelhem, 23-10-1910
Trouwdatum:  04-12-1868    
       
Kinderen:  Willem Hillen * 27-02-1865 Overleden:  29-06-1941
   Antonia Johanna * 19-08-1869 Overleden:  03-10-1907
   Johanna Mechelina * 29-10-1870 Overleden:  21-06-1888
   Hendrina Hendrika * 14-01-1875 Overleden:  23-03-1946
   Michiel Johan * 10-03-1879 Overleden:  10-03-1965
       
Heeft gewoond aan:  Ruurloseweg hoek Palmberg    
Beroep:  Timmerman    

 

Palmberg M.v. Til en D.v. Arregon kinderen
Het huis op de hoek van de Palmberg en Ruuroleseweg met M. van Til en D. van Arragon met kinderen.
Foto coll. Eef Oosterink

palmberg ruurloseweg2

1924 Het gesloopte huis op de hoek van de Ruurloseweg en de Palmberg om de doortrekking van de Ruurloseweg naar de Markt mogelijk te maken in 1930
Op de foto de latere bewoners opa Jan Marks van Dine Buunk Marks, die hij aan zijn rechterhand vasthoud, aan de linkerhand is Gert Schierboom. Foto van Dine Buunk-Marks

til1
Gerrit van Til. Foto: coll. Eef Oosterink

 


 
2e generatie 
Bron:  Eef Oosterink Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
Naam:  Michiel Johan van Til  
Roepnaam:  Michiel  
Geboorteplaats:  Zelhem Datum:  10-03-1879
Overleden te:  Zelhem Datum:  10-03-1965
Vader:   Gerrit van Til Moeder:  Jenneken Bussink
     
Gehuwd met:   Dientje van Arregon  
Geboortedatum:  Zelhem, 21-10-1882 Overleden:  Zelhem, 15-02-1963
Vader:  Gerrit van Arragon (op Klein Hunteler) Moeder:  Berendjen Oberink
Trouwdatum:  31-05-1906 Plaats:  Zelhem
     
Kinderen:  Jenneken * 05-05-1907 Overleden:  
   Berendjen * 25-02-1909 Overleden:  
   NN * 08-08-1910 Overleden:  08-08-1910
   Gerrit * 05-12-1911 Overleden:  23-01-1912
   Gerda * 06-12-1913 Overleden:  
   Miena * 09-05-1916 (tr. Joh. H. Ruessink) Overleden:  20-01-1989
   Jacoba Johanna * 25-12-1918 ( tr. Herman Schuyt) Overleden:  25-12-2001
   NN * 15-06-1922 Overleden:  15-06-1922
   Gerrit Willem * 16-01-1925 Overleden:  08-03-2001
   NN * 15-05-1928 Overleden:  15-05-1928
     
Heeft gewoond aan:  Palmberg 11  
   Hanenhoek  
Beroep:  Waagmeester, varkens handelaar en koster van de Lambertikerk  
Arragon Oberink 1 G. van Arragon en B. Oberink van "Klein Hunteler". Foto: Eef Oosterink.
 Michiel van Til  Dientje van Arragon

Michiel Johan van Til

Dientje van Arragon

Foto uit collectie Eef Oosterink

til2 
 Dochter Berendjen van Til en Evert Jan Oosterink. Foto uit collectie Eef Oosterink.

kerkklokkenKoster van Til bij zijn geliefde klokken voordat ze werden afgevoerd door de Duitsers tijdens WO II. Foto uit collectie Eef Oosterink
M.van Til met Kerkklokken foto coll. oudzelhem Eef Oosterink
Koster van Til kijkt naar zijn geliefde klokken voordat ze werden afgevoerd door de Duitsers tijdens WO II. Foto uit collectie Eef Oosterink 
 

 In een bijeenkomst op 2 november 1956 nam koster Michiel van Til, na 40 jaren, afscheid van zijn ambt als koster. Deze werd overgenomen door zijn schoonzoon Joh. Ruesink. In dezelfde bijeenkomst kreeg koster van Til van burgemeester Langman de bronzen eremedaille verbonden aan de de Orde van Oranje Nassau.

til langmanKoster van Til en zijn vrouw in 1956 bij het uitreiken van de koninklijke onderscheiding, 
bij zijn pensionering en 40 dienstjaren door burgemeester H.J. Langman
Foto uit collectie Eef Oosterink

til

 Het cadeau van de kerkenraad, door de heer Makkink, bij zijn pensionering en huldiging. 
Foto uit collectie Eef Oosterink

palmberg11

 mei 2004 Palmberg 11. Foto: H. Jonas
Chiel v.Til met dochters o.a. Mies en Coba en vriendinnen
Chiel van Til met dochters o.a Mies en Coba en vriendinnen.
Foto: coll. Eef Oosterink.
Grafsteen van Til HS
Grafsteen  Michiel van Til en Dientje van Arragon. Foto: H.M.Somsen
2013 11 w M.v. Til 40 dienstjaren koster Langman
M. van Til koninklijk onderscheiden in 1956

Artikel door H.M. Somsen

Na 40 dienstjaren is op 5 november 1956 de koster van de Ned. Hervormde kerk, M. v. Til koninklijk onderscheiden. Op de foto spelt burgemeester H.J. Langman de onderscheiding op. Dit gebeurde in een bijeenkomst van de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Ned. Hervormde kerk, waar het ambtsjubileum herdacht werd.

Bij deze gelegenheid nam Michiel van Til ook afscheid en heeft zijn taak aan zijn schoonzoon Johan Ruesink overgedragen. De vader van M. van Til oefende ook vele jaren het kosters ambt uit. Dus het beroep bleef in de familie.

Het was dan ook volgens burgemeester Langman voor hem een grote eer te kunnen meedelen dat Hare Majesteit de Koningin de heer van Til bij koninklijk besluit had toegekend de Bronzen eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en deze op te spelden. Nadat de president kerkvoogd de heer J. Makkink nog enkele aardige fragmenten had voorgelezen, dankte de schoonzoon voor de hulde aan zijn schoonouders.